Lasten ja nuorten lihominen lisää insuliiniresistenssiä ja metabolista oireyhtymää

Lapset lihovat kaikkialla "dramaattisesti", kirjoittavat lastenlääkärit New England Journal of Medicinessa. Heidän tutkimuksensa mukaan lihominen on tulehdustila, joka heikentää insuliiniherkkyyttä ja lisää sydän- ja verisuonitautien vaaraa.

Amerikkalaiaset lastenlääkärit tekivät sokerirasituskokeen 439 lihavalle, 31 ylipainoiselle ja 20 normaalipainoiselle lapselle ja nuorelle. Heistä mitattiin verenpaine, plasman rasvoja (HDL-, LDL- ja kokonaiskolesteroli sekä triglyseridit), C-reaktiivinen proteiini (CRP) ja adipinektiini-hormoni. Jokaisesta laskettiin myös korjattu painoindeksi (BMI).

Insuliiniresistenssi ja metabolinen oireyhtymä olivat sitä yleisempiä, mitä lihavampia lapset olivat; kaikkein lihavimmista oli joka toisella oli metabolinen oireyhtymä. Mitä heikompi insuliiniherkkyys, sitä todennäköisempi oli myös metabolinen oireyhtymä. Mitä lihavampi lapsi/nuori oli, sitä suurempi oli plasman CRP-arvo ja sitä vähemmän hänessä oli adiponektiiniä. CRP osoittaa, että elimistössä vallitsee tulehdustila, joka voi johtaa kroonisiin sairauksiin. Adiponektiini puolestaan suojaa sokeritaudilta ja sydän- ja verisuonitaudeilta.

Kuva. Metabolinen oireyhtymä (siniset pylväät) oli yleisin ylipainoisten ja lihavien lasten ja nuorten keskuudessa kaikissa etnisissa ryhmissä (mustat, latinot ja valkoihoiset).

Tutkijat päättelivät, että insuliiniresisetenssi ja metabolinen oireyhtymä ovat yleisiä ylipainoisten ja lihavien lasten ja nuorten keskuudessa ja nämä aineenvaihdunnan häiriöt voimistvat lihomisen myötä. Biomarkkerit (CRP ja adiponektiini) osoittavat näiden lasten ja nuorten altistuvan sydän- ja verusonitaudeille.

R. Weis el al. Obesity and the Metabolic Syndrome in Children and Adolescents, NEJM June 3, 2004

Tri Tolosen kommentti

Kuten tämäkin tutkimus osoittaa, lihomisessa on kyse hormonihäiriöstä. Pääsyy lasten ja nuorten lihomiseen on liika korkean glykemiakuorman hiilihydraattien (ei siis pelkästään liian rasvan) syönti ja juonti. Ravinnon laatu vaikuttaa ruokahalua ja lihomista aiheuttaviin hormoneihin, muun muassa insuliiniin. Ainoa oikea tapa ehkäistä lihomista ja hallita painoa pysyvästi on syödä ortoglykeemisesti.