E-EPA laihduttaa ja alentaa kohonnutta verenpainetta ja seerumin triglyseridejä

Japanilainen tietokonetutkimus osoittaa, että E-EPA (1800 mg/vrk) alentaa kohonnutta verenpainetta, parantaa veren rasvaprofiilia ja vähentää merkitsevästi miesten vatsan alueelle sisäelimiin kertynyttä rasvaa. Se on terveyden kannalta sitä vaarallisinta rasvaa, joka aiheuttaa vyötärölihavuutta, insuliiniresistenssiä, diabetesta, verenpainetautia ja sydänsairauksia. Japanissa lääkärit määräävät yleisesti E-EPAa sokeri- ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden ehkäisyyn ja hoitoon.

Sydänprofessori Kentarou Matsumuran johtamassa tutkimuksessa skannattiin tietokonetomografialla (CT) 165 tukevan henkilön vatsan alue, jonka ns. viskeraalisen rasvan pinta-ala saatiin tarkasti määrittetyksi. Rasvan volyymi saadaan lasketuksi, kun tunnetaan leikepaksuus ja leikkeiden lukumäärä. Tutkimus tehtiin Inoshita Hospitalissa (Kagawassa).

Tutkittavien verenpaine mitattiin ja heille tehtiin sydämen sykevaihtelun mittaus, joka heijastaa sydämen autonomisen hermoston toimintaa ja on osoittautunut luotettavaksi menetelmäksi arvioitaessa sydämen terveyttä. Sen jälkeen 91 koehenkilölle annettiin päivittäin kuusi kuukautta perinteisten ruokavalio- ja laihdutusohjeitten lisäksi 1800 mg E-EPAa (98,5 %) ja 74 henkilöä (verrokkiryhmä) sai pelkästään perinteistä neuvontaa.

E-EPA-ryhmän systolinen ja diastolinen verenpaine alenivat merkitsevästi, mutta sydämen sykevaihtelu säilyi ennallaan (mikä on hyvä asia). Verrokkien verenpaine ei laskenut eikä sykevaihtelu muuttunut. Tarkasteltaessa ryhmiä kokonaisuuksina (miehet + naiset), kummankaan ryhmän sisäelinrasvan määrä ei vähentynyt keskimäärin, mutta E-EPAa saaneen ryhmän paino aleni merkitsevästi. Tarkasteltaessa erikseen naisia ja miehiä kävi ilmi, ettei naisten sisäelinten rasvamäärä vähentynyt, kun taas miehillä vähennys oli merkitsevä, 162 +/- 60 ->152 +/- 65 cm2 (p = 0.0586).

Seerumin triglyseridit alenivat merkitsevästi E-EPAa saaneilla, mutta eivät verrokeilla (p = 0.0339). Sykevaihtelun LF/HF-suhde väheni merkitsevästi E-EPAa saaneilla miehillä (p = 0.0004), mutta ei verrokeilla. Tämä muuttuja korreloi viskeraalisen rasvan määrään, mutta ei verenpaineeseen.

"E-EPA alensi kuudessa kuukaudessa merkitsevästi [kohonnutta] verenpainetta muuttamatta sykevaihtelua. E-EPA vaimensi sympaattisen hermoston aktivisuutta, mutta ei vaikuttanut parasympaattisen hermoston toimintaan. Vaikutus selittää verenpaineen normaalistumista. Miehillä sisäelinten rasvan väheneminen saattoi liittyä myös sympaattisen hermoston aktiivisuuden vähenemiseen", kirjoittavat tutkijat.

Texas Tech Universityn ravitsemustieteen laitoksen uudet rottatutkimukset osoittavat, että EPA-rasvahappo lisää ruskeaa rasvaa (Brown adipose tissue, BAT), joka polttaa ylimääräistä ravinnosta saatua energiaa lämpöenergiaksi. Näin EPA säätää termogeneesiä ja voi auttaa laihduttamisessa  (Pahlavani M, ym. 2015, 2016).

Näin kalaöljy alentaa kohonneita triglysderidejä:
1. lipoproteiinilipaasin aktiivisuus lisääntyy, jolloin VLDL:ään sitoutuneet truiglyseridit hydrolysoituvat

2. maksan valmistama VLDL vähenee, kun kalaöljy vaimentaa apoB:n tuotantoa

3. maksan glykogeeni. ja rasvahapposyntetaasin aktiivisuus vähenee, jolloin maksa valmistaa vähemmän triglyseridejä

 4. rasvahappojen hapetus peroksimeissa ja mitokondrioissa vähenee kun PPARα/δ aktivoituu.

Matsumura K. [Effects of eicosapentaenoic acid on visceral fat and heart rate variability: assessment by power spectral analysis] J Cardiol. 2007;50(4):243-51 [Abstract] [Japanese]
Pahlavani M. ym. Eicosapentaenoic acid Increases Brown Adipose Tissue Thermogenic Markers in High Fat Fed Mice. FASEB Journal 2015; 29 (1) Supplement 750.9 
Pahlavani M, ym. Eicosapentaenoic Acid Regulates Brown Adipose Tissue Metabolism in High Fat Fed Mice and in Clonal Brown Adipocytes. The Journal of Nutritional Biochmeistry 2016 Sept. DOI: 10.1016/j.jnutbio.2016.08.012

Muita aiheeseen liittyviä linkkejä:

Isoflavonoidit estävät rasvan kertymistä naisten vatsaan
Mitä sydämen sykevaihtelu kertoo?
Kalaöljy + liikunta laihduttaa
E-EPA vähentää diabeetikon sydäntaudin riskitekijöitä
Maailman suurin kalaöljytutkimus JELIS tehtiin E-EPAlla
E-EPAa suositellaan sydänpotilaille USA:ssa
E-EPAn imeytyminen vereen lapsilla ja aikuisilla
Uudet E-kalaöljyt syrjäyttävät perinteiset sydäntautien hoidossa
Kalaöljy sydäntaudeissa
Näin valitset hyvän ja puhtaan EPA-valmisteen
Kysymyksiä ja vastauksia etyyli-EPAsta
Kalaöljyjen uudet laatuvaatimukset