Diabeettinen retinopatia ja veren homokysteiini

Elimistössä syntyvä rikkipitoinen aminohappo homokysteiini on "uusi" diabeteksen aiheuttaman verkkokalvon rappeuman riskitekijä, kirjoittaa australialainen silmälääkäriryhmä Diabetes Care -lehdessä 26.9.2007. Homokysteiini on helppo mitata verestä, ja sen kertymistä voidaan ehkäistä ottamalla ravintolisänä foolihappoa ja B6- ja B12-vitamiinia.

Silmälääkärit selvittivät homokysteiinin osuutta retinopatiaan 168 tyypin 2 diabeetikolla. Kaikkien silmänpohjat valokuvattiin ja plasmasta mitattiin homokysteiinin ja paastosokerin pitoisuus. Lisäksi tutkittavien elintapoja kartoitettiin kyselylomakkeella.

Homokysteiinin pitoisuus oli suurempi (keskimäärin 11,5 µmol/l) niillä henkilöillä, joiden verkkokalvot olivat rappeutuneet, kuin tervesilmäisillä (keskimäärin 9,6 µmol/l). Yhteys kohonneen homokysteiinin ja retinopatian välillä ei selittynyt munuaisten vajaatoiminnalla eikä se riippunut muistakaan tavanomaisista diabeettisen retinopatian riskitekijöistä, kuten diabeteksen kestosta, verenpaineesta eikä HbA1c:stä (= "pitkä sokeri").

"Plasman kokonaishomokysteiinin pitoisuus voi olla käyttökelpoinen lisääntyneen diabeettisen retinopatian riskin osoitin tyypin 2 diabetesta potevilla henkilöillä", päättelevät tutkijat (1). Samanlaiseen tulokseen ovat tulleet myös hollantilaiset tutkijat (2).

1. Brazionis L, Rowley K, Itsiopoulos C, Harper CA, Homocysteine and diabetic retinopathy. Diabetes Care. Published online ahead of print September 26, 2007 DOI: 10.2337/dc07-0632 [Abstract]
2. Hoogeveen EK, Kostense PJ, Eysink PE, et al. Hyperhomocysteinemia is associated with the presence of retinopathy in type 2 diabetes mellitus: the Hoorn study. Arch Intern Med 2000; 160:2984–2990 [Abstract]

Tohtori Tolosen kommentti

Vaikka homokysteiinin vahingollinen vaikutus verisuoniin, aivoihin ja silmänpohjiin on ollut tiedossa jo vuosia, siitä ei sanota mitään suomalaisissa diabeteksen Käypä hoito -suosituksissa (2007). [Aivoinfarktin hoito-ohjeissa homokysteiini mainitaan jo riskitekijänä.] Niissä ei puhuta myöskään mitään omega-3:sta, kromista, sinkistä eikä benfotiamiinista, joita diabeetikko tarvitsee suojakseen liitännäistauteja vastaan. Jokaisen diabeetikon tulisi mittauttaa homokysteiininsa, ja jos se on yli 6,5 µmol/l, hänen tulisi ottaa ruoan lisänä päivittäin foolihapon, B6- ja B12-vitamiinin yhdistelmää niin paljon, että lukema alenee riittävästi, mieluiten < 6,5, jolloin tämä riskitekijä poistuu.

Aiheeseen liittyviä uusia tutkimuksia:

Omega-3:t ehkäisevät lasten diabetesta
Puhallustesti voi paljastaa lasten diabeteksen
Suomen Lääkärilehti: Ravintolisät avuksi diabeteksen hoitoon
Kromista sittenkin hyötyä diabeteksen hoidossa
Sinkin puute lisää diabeetikon sydänkuoleman riskiä
Diabeetikolle glykaation estäjiä
E-EPA vähentää diabeetikon sydäntaudin riskiä
Diabeetikoilla huomattavaa B1-vitamiinin puutetta
Benfotiamiinia diabeettisen neuropatian hoitoon
Tri Tolosen kromikatsaus
Indianan yliopisto: Karnosiini suojaa sydäntä
Diabeteksen täydentävä ravitsemushoito