Lihasten karnosiini hupenee ja kunto heikkenee iän myötä – ravintolisistä on hyötyä ikääntyville

Karnosiini pitää yllä lihasten ja aivojen kuntoa ja terveyttä. Iän myötä karnosiinin pitoisuus lihaksissa kuitenkin vähenee alle puoleen, osoittaa uusi Chichesterin yliopiston tutkimus. Löydös selittää ikääntyvien ihmisten lihasvoiman ja kestävyyden heikkenemistä ja puoltaa ravintolisän käyttöä kaikille 65 vuotta täyttäneille – ja miksei nuoremmillekin.

Ennestään tiedetään, että ikääntyessä kudosten karnosiinin pitoisuus vähenee. Tässä työssä on verrattu ensimmäistä kertaa karnosiinin pitoisuuksia yli 65-vuotiaiden ja nuorten ihmisten tyypin I ja II lihassäikeissä. Tutkijat ottivat polvileikkauksen yhteydessä koepaloja yhdeksän 60–80 vuotiaan henkilön reisilihaksesta. Vastaavat näytteet otettiin yhdeksältä terveeltä liikunnalliselta 20–35 vuotiaalta verrokilta.

Ikäihmisten lihasten karnosiinipitoisuus oli yli puolta (53 %) pienempi ja sen kyky puskuroida maitohappoa oli 7 % vähäisempi kuin nuorten verrokkien. Se selittää ikääntyvien ihmisten fyysisen kunnon ja kestävyyden heikkenemistä. Tutkijoiden mukaan erojen syynä saattavat olla ikääntyvien vähäisempi lihan syönti, vähentynyt kuntoliikunta ja vähitellen etenevä kudosten rappeutuminen, joka kuluttaa elimistön antioksidantteja. Karnosiinin merkitystä lihasten toiminnassa on tutkittu jo 105 vuotta ja siitä tiedetään paljon (Begum ym. 2005, Holecek ym. 2004).

Tallon MJ, Harris RC, Maffulli N, Tarnopolsky MA. Carnosine, taurine and enzyme activities of human skeletal muscle fibres from elderly subjects with osteoarthritis and young moderately active subjects. Biogerontology. 2006 Sep 12; [PubMed]
Begum G, Cunliffe A, Leveritt M. Physiological role of carnosine in contracting muscle. Review. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2005;15(5):493-514. [Free Full Text, pdf ]
Holecek V, Liska J, Racek J, Rokyta R. [The significance of free radicals and antioxidants due to the load induced by sport activity] Cesk Fysiol. 2004;53(2):76-9. [PubMed]

Tri Tolosen kommentti

Kun lihaksen karnosiinipitoisuutta lisätään lisääntyy fyysinen suorituskyky 16 % (lue lisää). Vakuuttavaa näyttöä karnosiinin tehosta raskaassa liikuntasuorituksessa on saatu Japanin urheilutieteen laitoksen tutkimuksista (Suzuki ym. 2002, Suzuki ym. 2006, Maemura ym. 2006). Karnosiinin pitkäaikainen päivittäinen käyttö, annoksella 1200 mg päivässä, ehkäisee maitohapon muodostusta lihaksessa ja samalla suorituskyky kasvaa merkittävästi, etenkin loppukirissä.

Kuukauden mittaisessa kaksoissokkotutkimuksessa testattiin kahta kahdeksan miehen ryhmää, joista toinen sai päivittäin karnosiinia (ja sen sukulaisainetta anseriinia) sisältävää juomaa (200 ml), ja toinen lumejuomaa. Aktiivijuoma sisälsi 100 ml kohti 600 mg karnosiinia. [Vertailun vuoksi: 100 g pihvilihaa sisältää 124 mg karnosiinia.]

Karnosiinista on moneksi. Se suojaa aivoja, vahvistaa sydäntä, hidastaa vanhenemismuutoksia, ehkäisee kohonneen verensokerin haittoja, alentaa kohonnutta verenpainetta ja vaimentaa tulehdussytokiineja (lue raportti). Indianan yliopiston sisätautiopin professori Gary Zaloga määrää sydänpotilaille jopa 5 gramman päiväannoksia (lue lisää). Karnosiini ehkäisee myös alkoholin haittoja, kuten hemolyyttistä anemiaa.

Karnosiini urheilussa
Karnosiini hidastaa vanhenemismuutoksia
Karnosiini – tohtori Tolosen katsaus