Valkoinen talo suosittaa kalaa ja kalaöljyä

Yhdysvaltain presidentti ja Valkoinen talo puuttuivat ravitsemus- ja terveyspolitiikkaa ja samalla myös lääkeviraston (FDA) toimintaan. Viraston kannanotot pikemminkin haittaavat kansanterveyttä kuin edistävät sitä. Valkoinen talo suosittaa, että väestö lisäisi huomattavasti omega-3-rasvahappojen päivittäistä saantia ja vähentäisi transrasvojen syöntiä. Valkoinen talo antoi suosituksen medialle ja kehotti tiedottamaan siitä mahdollisimman laajasti. Tämä harvinaislaatuinen toimenpide ennakoi vapauttavia muutoksia luontaistuotteiden markkinointiin kaikkialla maailmassa.

Valkoisen talon tiedotteessa 20.5.2003 sanotaan: "Terveystutkijat ovat osoittaneet, että amerikkalaiset voivat vähentää merkittävästi sydäntautien riskiä kohtuullisen vähäisin ruokavalion muutoksin. Hallituksen tulisi saattaa tämä elintärkeä tieto mahdollisimman laajasti yleisön tietoon".

Valkoisen talon aloitteen takana on Yhdysvaltain sydänliiton (American Heart Association, AHA) suositus, jonka mukaan kaikkien ihmisten tulisi syödä viikoittain vähintään kaksi kala- tai meriruoka-ateriaa, jotka sisältävät runsaasti omega-3-rasvahappoja.

Presidentin virasto toteaa myös: "Trans-rasvahappojen on osoitettu lisäävän sepelvaltimotaudin vaaraa".

Presidentti Bush puuttui ruokapolitiikkaan

Roskaruuan valmistus ja myynti on tosi suurta bisnesta Yhdysvalloissa (ja meilläkin yhä enenevässä määrin). Valmisruokateollisuus on lobannut tehokkaasti poliitikkoja ja saanut vahvan jalansijan kaikkialla. Hallitus ei ole kyennyt puolustamaan terveellisisiä ruokailutapoja, vaan pikaruuan syönti on yleistynyt. Tällaisen politiikan seurauksena elintapasairauksien hoitokulut ovat nyt kasvaneet sellaisiin mittoihin, että ne uhkaavat romuttaa koko terveydenhuoltojärjestelmän. Valkoinen talo patistaa kansalaisia syömään terveellisemmin.

Yhdysvaltain lääkelaitos, Food and Drug Administration (FDA) on suojellut viimeisten kahden vuosikymmenen ajan rasvaisia ruokia valmistavan elintarviketeollisuuden etuja rajoittamalla kalaöljyn ja muiden terveellisten lisäravinteiden markkinointia. Lääkelaitos on kieltänyt sanomasta, että ne alentavat veren rasvoja ja ehkäisevät sydän- ja verisuonitauteja, nivelvaivoja, astmaa, ihotauteja, allergioita, tulehdustauteja ja mielenterveysongelmia. Suomen ja EU:n lääke- ja elintarvikelait noudattavat USA:n mallia.

Näin tilanne kehittyi

Tanskalaiset tutkijat osoittivat 1970-luvulla, että kalaruoka vähentää sydänkohtauksia ja että kalaruuan vaikuttava aine on kalaöljy, erityisesti sen omega-3-rasvahapot. Luontaistuoteala alkoi markkinoida kalaöljyvalmisteita Amerikassa painamalla valmisteiden etiketteihin: "Omega-3-rasvahappojen runsas käyttö voi vähentää sydän- ja verisuonitautien vaaraa". FDA kriminalisoi tämän väitteen, ja uhkasi luontaistuotefirmoja sakkorangaistuksilla ja myyntikielloilla.

Luontaistuoteala vetosi siihen, että kuluttajat hyötyisivät suuresti, jos heidän tietouttaan kalaöljyjen terveysvaikutuksista lisättäisiin. Luontaistuotealan mielestä FDA:lla ollut perustuslaillista oikeutta kieltää tällaista totuuden mukaista ja oikeaa terveysväitettä. FDA:n mielestä väitteellä ei ollut riittävää tieteellistä pohjaa. Kaksi amerikkalaista tutkijaa, Durk Pearson ja Sandy Shaw (Life Extension Foundationin perustajat) haastoi FDA:n oikeuteen, jossa asiaa puitiin seitsemän vuotta. FDA väitti olevansa perustuslain tarkoittama auktoriteetti, jolle oli annettu valta tarkastaa kalaöljy- ja muiden valmisteiden terveysväitteet ja päättää niiden laillisuudesta/laittomuudesta. Kantaja oli toista mieltä.

Oikeudelle esitettiin kymmenittäin maailman johtavissa tiedelehdissä julkaistuja tutkimuksia kalaöljyjen vaikutuksista sydän- ja verisuonitauteihin. Silloin FDA muotoili kantansa uudelleen näin: "FDA on arvioinut käytettävissä olevat tutkimustiedot ja päättänyt, että vaikka tieteelliset tutkimukset tukevat väitettä, näyttö ei ole varma".

Valkoinen talo ottaa kantaa kalaöljyyn ja sydäntauteihin

"Koska sepelvaltimotauti tappaa joka vuosi yli 500,000 amerikkalaista, voi pienikin ruokatottumusten parannus pelastaa tuhansia ihmishenkiä", sanotaan presidentin toimiston toukokuisessa kannanotossa.

Monet tutkijat uskovat, että arvio ihmishenkien pelastamisesta osuu pikemminkin ala- kuin yläkanttiin. Esimerkiksi Lancetissa julkaistussa tutkimuksessa osoitettiin, että runsaasti transrasvahappoja käyttävien miesten sepelvaltimotaudin riski oli vähintään kaksinkertainen verrattuna noita rasvoja vähän käyttäviin miehiin. AHA julkaisi äskettäin 11 323 sydänpotilaan aineiston, joista puolet sai 1000 mg/vrk kalaöljyä ja puolet lumevalmistetta. Kalaöljyä saaneiden keskuudessa sattui 3,5 vuoden seurannan aikana 45 % vähemmän uusia sydänkohtauksia.

Monet amerikkalaiset sydäntautien tutkijat ovat sitä mieltä, ettei Valkoinen talo vieläkään kiinnitä riittävää huomiota siihen, kuinka paljon inhimillistä kärsimystä voitaisiin vähentää ja yhteiskunnan varoja voitaisiin säästä, jos terveellisistä ruokatavoista ja lisäravinteiden merkityksestä tiedotettaisiin paremmin. Sydänleikkausten ja kuntoutuksen kulut, lääkemenot ja terveyskeskusten ja sairaaloiden ensiapupoliklinikkojen kulut kasvavat niin, etteivät yhteiset varat tahdo enää riittää.

Yhdysvalloissa kuolee vuosittain 300 000 ihmistä äkilliseen rytmihäiriöstä johtuvaan sydänkohtaukseen. Pätevien tutkimusten mukaan omega-3-rasvahapot ehkäisevät erityisen tehokkaasti nimenomaan kuolemaan johtavia sydämen rytmihäiriöitä. Jo kaksi kala-ateriaa viikossa (säännöllisesti ympäri vuoden nautittuna) vähentäisi sydänperäiset äkkikuolemat puoleen, sanovat sydänlääkärit. Noin 150 000 amerikkalaisen sydänpotilaan henki säästyisi pelkästään kalaa syömällä, arvioi predidentin virasto. Koska kaikki (esim. allergiset) eivät voi syödä näin paljon kalaa, tarvitaan myös kalaöljyvalmisteita.

FDA:ta pitäisi uudistaa

Kalaöljyjen sydäntä suojaavat vaikutukset ovat olleet tiedelehtiä lukevien ihmisten tiedossa jo 30 vuotta. Siitä huolimatta FDA yrittää aktiivisesti edelleen vähätellä tämän tiedon merkitystä, sanovat kriitikot. Niinpä he vaativat uudistamaan FDA:ta, joka kyllä hyväksyy uusia sydän- ja muita lääkkeitä, joiden terveysriskeistä ei ole täyttä tietoa, samalla kun laitos vastustaa terveellisten kalaöljyjen käyttöä.

Tähän asti on ollut rikos markkinoida kalaöljyjä sydäntautien ehkäisyyn ja hoitoon. Nyt Valkoinen talo rohkaisee FDA:ta ja muita liittovaltion virastoja ja laitoksia valistamaan kansalaisia kalaöljyjen terveellisyydestä ja varoittamaan heitä transrasvojen vaaroista.

Entä Suomessa?

Suomessa (ja EU:ssa) voimassa oleva lääke- ja elintarvikelainsäädäntö kieltää antamasta lisäravinteille minkäänlaisia terveysväitteitä. Niiden ei saa sanoa ehkäisevän, hillitsevän tai parantavan mitään sairautta. Lakeja valvovat elintavikevirasto ja lääkelaitos.

Meilläkin tilanne kehittyy luontaistuotealan kannalta suotuisasti. Tähän kesään asti Suomen lääkelait ja asetukset ovat kieltäneet ns. vahvojen vitamiinien, hiven- ja kivennäisaineiden myynnin luontaistuotteina. Tilanne on ollut naurettava, sillä esimerkiksi E-vitamiinin enimmäisannos päiväannoksessa ei ole saanyt Suomessa ylittää 10 mg:a, kun Ruotsissa on saanut vapaasti myydä 1000 mg:n kapseleita. C-vitamiinin raja Suomessa on ollut 60 mg, Ruotsissa on myyty 500 mg:n tabletteja. Elokuussa 2003 EU:n painostuksesta Suomen kauppa- ja teollisuusministeriö käveli lääkelaitoksen yli ja poisti vitamiini- ja hivenainevalmisteiden ala- ja ylärajat. Turvallisuus on nyt valmisteiden tärkein kriteeri, eivät mielivaltaiset raja-arvot.

Uskon, että Yhdysvaltain Valkoisen talon antama voimakas viesti voi lähitulevaisuudessa vapauttaa tiedottamista kaikkialla maailmassa, myös Suomessa. Se olisi erittäin toivottavaa juuri nyt, kun kouluihinkin on uutena oppiaineena otettu terveystieto. Pätevistä opettajista vain on huutava pula.

Kalaöljyn terveysvaikutuksista
Transrasvahappoja on kaikkialla