Astman ehkäisy ja hoito omega-3:lla

Astman lääkehoito – johon lääkärit keskittyvät – ei ehkäise tautia, koska sen perimmäinen syy on suureksi osaksi nykyajan ruokavaliossa, tarkemmin sanoen omega-6/omega-3-rasvahappojen epätasapainossa. Sitä korjaavista lisäravinteista on hyötyä ehkäisyssä ja hoidossa. Astmapotilaiden tärkein lisäravinne on hyvin puhdistettu kalaöljy, etyyli-EPA. Sen lisänä myös karnosiinista ja muista antioksidanteista voi olla merkittävää apua. Ne ehkäisevät astman kahta tärkeintä aiheuttajaa, hapetusstressiä ja tulehdusta sekä suojaavat myös lääkkeiden sivuvaikutuksia vastaan.

Fyysinen kuormitus on yksi astmaa pahentava tekijä. Noin 90 % astmaatikoista ja 10 % ei-astmaatikoista saa oireita fyysisessä kuormituksessa. Huippu-urheilijoilla (uimarit, hiihtäjät ym.) esiintyy astman kaltaisia oireita, vaikkeivät he olikaan varsinaisesti astmatikkoja, kirjoittaa amerikkalaisen urheilulääkärin tohtori Timothy D. Mickleboroughin työryhmä (Indiana University, Bloomington, USA). Se on tutkinut erityisesti huippu-urheilijoiden hengitysongelmia ja niiden ravitsemushoitoa (1–3). Tutkijat ovat jo pitkään suositelleet astmaoireiden ehkäisyn farmaseuttista kalaköljyä (lue uutinen). Samoin tohtori Barry Sears, joka on toiminut USA:n uimamaajoukueen ravitsemusvalmentajana. Vaikka lääkehoito onkin usein tehokasta, on sillä ikäviä sivuvaikutuksia. Täydentävä hoito vähentää lääkityksen tarvetta ja sen sivuvaikutuksia, kirjoittavat tutkijat.

Yhtenä syynä länsimaissa yleistyneeseen astmaan on ruokavalion muuttuminen sellaiseksi, että saamme liikaa tulehdusta aiheuttavia omega-6-sarjan rasvahappoja, erityisesti arakidonihappoa (AA) (suhteessa tulehdusta ehkäöiseviin omega-3-sarjan rasvahappoihin). Suhdeluku on noin 20–25:1, kun sen tulisi olla 1:1, toteavat lääkärit. Runsaasta arakidonihapon saannista seuraa se, että elimistössämme syntyy liikaa tulehdusta aiheuttavia eikosanoideja, leukotrieenejä ja prostaglandiineja. Niistä syntyy astman pahinta aiheuttajaa, interleukiini 8:aa (IL8).

Omega-6/omega-6-suhde astmassa

Tässä kirjallisuuskatsauksessa tutkijat tarkastelevat tutkimuksia, joissa on selvitetty lisäravinteena annnettujen omega-3-rasvahappojen vaikutusta rasituksen aiheuttamaan keuhkoputkien supistukseen (brokospasmiin). Kiliinisissä tutkimuksissa on saatu ristiriitaisia tuloksia, koska niissä on käytetty laadultaan hyvin erilaisia kalaöljyvalmisteita, peruskalaöljyistä puhdistettuin farmakologisiin valmisteisiin. Uusimpien tutkimustulosten mukaan farmaseuttista laatua olevat valmisteet, joissa on runsaasti EPAa, ehkäisevät keuhkoputkien supistusta kuormituksessa ja sen jälkeen. EPA korvaa solukalvoilla arakidonihappoa, jolloin tulehdusta aiheuttavien sytokiinien tuotanto vähenee, kirjoittaa Mickleborough. Silloin vähenee myös lääkkeiden tarve. Erityisen tärkeää on, että mitokondrioiden sisä- ja ulkokalvoilla on riittävästi EPAa. Silloin solut kykenevät tuottamaan normaalisti energiaa.

Kuva1. Rasituksenjälkeinen forseerattu uloshengitysvolyymi (FEV1 = ilmamäärä, jonka henkilö kykenee puhaltamaan sekunnin aikana ulos) säilyy hyvänä omega-3:a käyttävillä bronkospasmiin taipuvaisilla urheilijoilla ja terveillä verrokeilla (kolme ylintä käyrää), kun sitä vastoin FEV1 vähenee yli 10 % bronkospasmiin taipuvaisilla plaseboa saaneilla urheilijoilla. Mickleborough et al 2003).

Nämä havainnot ovat "provokatoorisia" ja ne viittaavat siihen, että rasitusastmaa voidaan ehkäistä ja hoitaa farmaseuttisella kalaöljyllä, toteavat tutkijat. Muutkin uudet tutkimukset osoittavat omega-3-rasvahappojen olevan eduksi astman ehkäisyssä ja hoidossa. Iso-Britanniassa ovat lääkärit jo pitkään suositelleet kalaöljyä astmaatikoille. EPA-rasvahapon tulehdusta estävä vaikutus perustunee suurelta osin resolviini E1:n tuottoon kudoksissa.

Uusien tutkimusten mukaan astmapotilaiden A-, C- ja E-vitamiinin saanti ruoasta on vähäisempää kuin terveiden. Lisäksi on osoitettu, että omega-3:n lisäksi myös ruoan lisänä nautitut C-vitamiini ja seleeni parantavat FEV1-arvoja, jotka kuvastavat hyvin myös muiden kuin urheilijoiden keuhkojen toimintakykyä (6).

Myös pikkulasten – eräässä tutkimuksessa 1,5-vuotiaiden – astmaoireet vähenevät kun heille annettaan kalaöljyä. Lapsille suositellaan E-EPAa, joka on parhaiten ympäristöjäämistä puhdistettua omega-3:a. Sitä voi antaa pikkulapsille tippoina (puhkaisemalla kapseli ja puristamalla muutama tippa lusikkaan tai ruoan joukkoon).

1. Mickleborough TD, Ionescu AA, Rundell KW. Omega-3 Fatty acids and airway hyperresponsiveness in asthma. J Altern Complement Med. 2004;10(6):1067-75 [PubMed]
2. Mickleborough TD Dietary omega-3 polyunsaturated Fatty Acid supplementation and airway hyperresponsiveness in asthma. J Asthma. 2005 Jun;42(5):305-14 [PubMed]
3. Mickleborough TD, Murray RL, Ionescu AA, Lindley MR. Fish oil supplementation reduces severity of exercise-induced bronchoconstriction in elite athletes. Am J Respir Crit Care Med. 2003;168(10):1181-9 [PubMed] [Free Full Article]
4. PUFA Newsletter March 2006
5. Oddy WH, de Klerk NH, Kendall GE et al. Ratio of omega-6 to omega-3 fatty acids and childhood asthma. J Asthma. 2004;41(3):319-26. [PubMed]
6. Peat JK, Mihrshahi S, Kemp AS et al. Three-year outcomes of dietary fatty acid modification and house dust mite reduction in the Childhood Asthma Prevention Study. J Allergy Clin Immunol. 2004 Oct;114(4):807-13.[PubMed]
7. McKeever TM, Lewis SA, Smit HA et al. Lung function and blood levels of copper, selenium, vitamin C and vitamin E in the general population. Eur J Clin Nutr. 2005 Jun 29 [PubMed]

Tohtori Tolosen kommentti

Suosittelen kaikille astmaatikoille – ja muillekin kroonisista sairauksista kärsiville – päivittäin 800 mg karnosiinia ja vähintään 1 000 mg E-EPAa (lapsille vähemmän painon mukaan) ja monipuolista vitamiini-hivenaineantioksidanttien yhdistelmää. Iso-Britanniassa ovat lääkärit jo pitkään suositelleet kalaöljyä astmaatikoille. Useat suomalaiset huippu-urheilijat käyttävätkin jo karnosiinia ja E-EPAa.

Astma voi alkaa jo kohdussa
Omega-6/omega-3-suhde ja krooniset taudit