Mitä mieltä lääkelaitos on kalaöljyistä?

Lääkelaitoksen ylilääkäri Anna-Liisa Enkovaaran ja erikoistutkija Sari Kosken mukaan terveiden aikuisten tulee saada päivittäin omega-3-rasvahappoja 2–3 grammaa. Tämä vastaa 150 g rasvaista kalaa tai 4–6 kalaöljykapselia, jos kapseli sisältää 500 mg omega-3-rasvahappoja (EPA + DHA). [500 mg EPAa voi saada ottamalla yhden E-EPA-kapselin.]

[Tämä lyhennelmän väliotsikointi on tohtori Tolosen.]

Kalaöljy ja kalanmaksaöljy sisältävät molemmat omega-3-sarjan rasvahappoja, pääasiassa eikosapentaeenihappoa j (EPA) ja dokosaheksaeenihappoa (DHA). Ihmisen elimistö ei pysty valmistamaan riittävästi niitä. Pääosa omega-rasvahapoista saadaan ravinnosta, etenkin rasvaisista kaloista. Elimistössä EPA ja DHA ovat solukalvojen rakennusaineita ja eikosanoidien lähtöaineita. Tätä kautta EPA ja DHA saattavat vaikuttaa ainakin sydän- ja verisuonitautien ja reuman kehittymiseen ja etenemisen."

Sydän- ja verisuonitaudit

Kalan omega-3-rasvahapot saattavat ehkäistä sydän- ja verisuonitauteja, mutta tarkkoja vaikutusmekanismeja ja optimaalista annosta ei toistaiseksi tiedetä. EPA ja DHA laskevat seerumin kohonneita triglyseridejä ja vähentävät sydäninfarktin sairastaneilla henkilöillä kuolemaan johtavia rytmihäiriöitä.

Kalaöljyt ja mieliala

"Viime vuosina ravinnon merkitystä on tutkittu mielenterveysongelmien ehkäisyssä ja hoidossa. Etenkin EPA:sta saattaa olla lisähyötyä lääkehoitoa saaville masennuspotilaille. Rasvahappojen vaikutusmekanismi masennuksen hoidossa on kuitenkin selvittämättä. Edullisia vaikutuksia on todettu myös skitsofrenian hoidossa, ja alustavan pienen tutkimuksen mukaan kalan omega-3-rasvahapoilla voi suurilla annoksilla olla tasoittavaa vaikutusta kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa."

Reumataudit ja diabetes

"Tutkimusten mukaan kalaöljyvalmisteet saattavat lievittää nivelreuman oireita, etenkin nivelten arkuutta ja aamujäykkyyttä. Vaikutukset välittynevät eikosanoidien kautta. Positiivisia vaikutuksia on todettu 2,6–7,1 gramman annoksilla [HUOM! kirjoittajat tarkoittavat tässäperinteisiä kalaöljyvalmisteita] ja ne ovat ilmenneet yleensä vasta 2–3 kuukauden pituisen käytön jälkeen.

"Aikuistyypin diabetesta sairastavaille potilaille saatetaan suosittaa kalaöljyvalmisteita. Öljyn sisältämien rasvahappojen toivotaan pienentävän diabetespotilaiden kohonnutta riskiä sairastua sepelvaltimotautiin. Kalaöljyt eivät pienennä veren glukoosipitoisuutta. Yli 4 g:n päiväannokset rasvahappoja saattavat heikentää diabetespotilaan sokeritasapainoa lisäämällä maksan glkoosituotantoa.

E-EPAsta

"Eräiden kalaöljyvalmisteiden sanotaan sisältävän ´farmaseuttista´ eli ´puhdasta´ etyyli-EPAa eli E-EPA:a. Tällöin EPA-rasvahappomolekyyliin on lisätty etyyliryhmä. Etyyli-EPAa on käytetty eräissä tutkimuksissa, joissa on tutkittu rasvahappojen keskushermostotuvaiktuksia. Etyyli-EPA saattaa läpäistä veri-aivoesteen paremmin kuin käsittelemätön EPA", sanotaan artikkelissa.

Anna-Liisa Enkovaara ja Sari Koski. Kalaöljy ja kalanmaksaöljy. TABU 2005;1:22-25 [Koko teksti vapaasti netissä]

Kalaöljyn uusia vaikutusmekanismeja
Kalaöljyn vaikutusmekanismeja aivoissa
Omega-3-tutkimuksia masennuksessa