Omega-3-tutkimuksia vireillä psykiatriassa

Omega-3-rasvahapot ja eritoten E-EPA kiinnostavat nyt psykiatreja ja muita lääkäreitä kaikialla maailmassa. Nykyisin kaikki kliiniset tutkimukset rekisteröidään viranomaisten luetteloihin. Yhdysvaltain terveysviraston rekisterissä on tällä hetkellä 42 vireillä olevaa omega-3-tutkimusta, joista selostan tässä muutamia psykiatrian alaan kuuluvia. Lisäksi Oulun yliopistossa on suunnitteilla nuorten E-EPA-tutkimus.

E-EPA nuorten masennuksessa

Oulun yliopistossa professori Markku Timonen johtaa tutkimusta nimeltään "Etyylieikosapentaenoaatti (E-EPA) -ravintolisän vaikutus nuorten vakavassa masennustilassa". Tutkimuksessa annetaan E-EPAa 1000 mg/vrk (2 x 500 mg) tai plaseboa. Potilaita on tarkoitus kerätä 80; heistä puolet saa aitoa E-EPAa ja puolet lumetta..

E-EPA nuorten psykoosin hoidossa

Tutkiva sairaala on Wienin yliopiston nuorisopsykiatrian klinikka. Tutkimusta johtaa psykiatrian professori Paul G. Amminger. Kaksoissokkokokeeseen valitaan 80 nuorta, joista puolet saa E-EPAa (2 g/vrk) ja puolet plasebora. Vaikuttavuusjakso kestää vuoden (52 viikkoa). Tarkoitus on selvittää E-EPAn vaikutusta psykoosin kulkuun ja taudin uusiutumisen ehkäisyyn. Tutkimusmenetelmiiin kuuluvat: PACE criteria for ARMS, PANSS, MADRS, CGI, GAF, cognitive battery. Potilaita kerätään parhaillaan. Ammingerin työryhmän katsaus omega-3-rasvahappojen biokemiallisiin vaikutusmekanismeihin on alla olevassa kirjallisuusluettelossa (Berger ym. 2006).
http://tinyurl.com/w8cko

Omega-3 lasten ja nuorten masennuksessa

Tutkiva sairaala on New York University Child Study Center, New York. Tutkimus johtaa psykiatri Vilma Gabbay. Tähän 10 viikon tutkimuksen otetaan 40 12-17-vuotiasta nuorta, joista puolet saa omega-3:a ja puolet plaseboa. Tutkimusmenetelminä Children's Depression Rating Scale-Revised (CDRS-R) ja Clinical Global Improvement scale (CGI). Tutkimus alkoi joulukuussa 2005.
http://www.clinicaltrials.gov/ct/show/NCT00312897?order=2

E-EPA vakavassa masennuksessa

Tutkiva sairaala on Massachusetts General Hospital, Boston. Tutkimusta johtaa psykiatri David Mischoulon, ja sitä rahoittaa Yhdysvaltain terveysvirasto. Potilaiden rekrytointi alkoi vuona 2001 ja tutkimuksen vaikuttavuusjakson piti päättyä elokuussa 2006. Tässä kaksoissokkokokeessa 80 potilasta (18-80 vuotta) sai kaksi kuukautta joko 1000 mg/vrk (2 x 500 mg) E-EPAa tai vastaavaa plaseboa.
http://www.clinicaltrials.gov/ct/show/NCT00096798?order=1

EPAn ja DHAn vertailu vakavassa masennuksessa

Tutkiva sairaala on niinikään Massachusetts General Hospital. Tutkimusta johtaa psykiatri David Mischoulon (hän johtaa myös edellä mainuttua tutkimusta). Tutkimusta perustellaan sillä, että masentuneilla henkilöillä tiedetään yleensä olevan puutetta näistä rasvahapoista. Tähän kaksoissokkotutkimukseen valitaan 300 potilasta, naisia ja miehiä, iältään 18-80 vuotta. Heistä 100 saa EPAa (1 /vrk), 100 DHA_ta (1 g/vrk) ja 100 pleaseboa. Vaikuttavuusjakso on 8 viikkoa (minusta liian lyhyt). Hoitojakson jälkeen koehenkilöille annetaan maksutta mahdollisuus seurantaan Depression Clinical and Research Program -ohjelmassa. Koehenkilöiden rekrytointi aloitettiin heinäkuussa 2006.
http://www.clinicaltrials.gov/ct/show/NCT00361374?order=4

Omega-3 vakavassa masennuksessa ja dystymiassa

Dystymialla tarkoitetaan yleensä kroonista lievää yhtäjaksoista masennusjaksoa, joka kestää vähintää kaksi vuotta. Tutkiva sairaala University of New South Wales, Sydney (Australia). Tätä 6 viikon tutkimusta johtaa psykiatrian Gordon B. Parker. Siihen valitaan 128 koehenkilöä, iältään 21-65 vuotta, jotka eivät parhaillaan syö masennuslääkkeitä. Potilaiden keruu alkoi lokakuussa 2005.
http://www.clinicaltrials.gov/ct/show/NCT00238758?order=8

Professori Parkerin katsaus (American Journal of Psychiatry 2006;163(6):969-78) on luettavissa vapaasti tässä linkissä
http://tinyurl.com/mz3l7
Parker toimii Black Dog Institutessa

E-EPA-hoidon vaikutus sepelvaltimotaudin riskiin skitsofreniassa

Tutkimuspaikka: University of Pittsburgh. Tutkimus alkoi syyskuussa 2005 ja sitä johtaa psykiatri Jeffrey K Yao. Kokeeseen otetaan 60 skitsofreniapotilasta, iältään yli 18 vuotta, jotka saavat statiinihoitoa (kolesterolilääkkeitä). E-EPAn hoitoannos on 2 g/vrk (4 x 500 mg); puolet koehenkilöistä saavat 4 kapselia plaseboa.

Tutkittavilta mitataan veren rasvoja (kokonaiskolesteroli sekä HDL- (HDL2- ja HDL3-), LDL- (LDL-Real-, Lp(a)-, ja IDL-), ja VLDL- (VLDL1,2- ja VLDL3-), plasman triglyseridit ja homokysteiini sekä CRP 1, 2 ja 4 kuukauden välein. Tutkijat olettavat että E-EPA alentaa triglyseridejä ja LDL4-kolesterolia ja nostaa HDL2-kolesterolia. He uskovat E-EPAn pienentävän sepelvaltinmotaudin riskiä (kuten JELIS-tutkimuksessa) ja lisäksi olevan avuksi myös psyykkisesti. Jos tutkimushypoteesi osoittautuu oikeaksi, tullee EPA-rasvahaposta olemaan valtavaa hyötyä kliinisessä käytössä, koska se on halpaa sen käyttö on helppoa eikä sillä ole merkittäviä sivuvaikutuksia, sanotaan tutkimussuunnitelmassa.
http://www.clinicaltrials.gov/ct/show/NCT00167310?order=6

Tohtori Yaon tutkimus skitsofreniapotilaiden rasvahapoista
http://tinyurl.com/ykxco7

Omega-3:a sentraliinin lisänä ehkäisemään sydäntauteja

Tutkimuspaikka: Washington University, St. Louis, Missouri. T7utkimusta johtaa tohtori Robert M. Carney. Hanke alkoi helmikuussa 2005. Siinä masennuspotilaille annetaan omega-3:a (2 g/vrk) sertraliinin lisänä siinä tarkoituksessa, että omega-3 vähentää masennukseen ja lääkitykseen liittyvää sydäntautiriskiä.
http://www.clinicaltrials.gov/ct/show/NCT00116857?order=9

Alfa-omega-sydäntutkimus

Tutkimuspaikka: Wageningen University, Hollanti. Tutkimus kestää 40 viikkoa. Siinä annetaan 4800 miehelle (60–80 vuotta), joilla on ollut sydäninfarkti. He saavat ALAa pelkästään tai yhdessä EPAn ja DHA:n kanssa. ALAa annetaan margariinin muodossa leivällä. Ryhmät saavat
1) 12 g ALA + placebo-EPA/DHA;
2) 400 mg EPA/DHA (joka vastaa 100-150 g margariinin sisältämää ALAa) + placebo-ALA;
3) 2 g ALA + 400 mg EPA/DHA;
4) placebo-ALA + placebo EPA/DHA.
http://www.clinicaltrials.gov/ct/show/NCT00139464?order=16

Kaikki 42 NIH:n rekisteröimää omega-3-tutkimusta löytyvät hakusanalla omega-3 osoitteesta
http://www.clinicaltrials.gov/ct


Omega-3-tutkimuksia masennuksen hoidossa (taulukko)
Raskausajan masennuslääkityksestä vauvoille terveyhaittoja
Masennuslääkkeistä miehille hedelmättömyyttä
Masennuksen ravitsemushoito

Aiheeseen liittyvää uusinta kirjallisuutta:

Parker G, Gibson NA, Brotchie H et al. Omega-3 fatty acids and mood disorders. American Journal of Psychiatry 2006;163(6):969-78 [Free Full Text]
McNamara RK. The emerging role of omega-3 fatty acids in psychiatry.
Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2006 Aug 22 [Full Free Text]
Hallahan B, Garland MR. Essential fatty acids and mental health. British Journal of Psychiatry.2005;186:275–277 [Free Full Text, pdf]
Berger GE, Smesny S, Amminger GP. Bioactive lipids in schizophrenia. Int Rev Psychiatry. 2006;18(2):85-98 [Free Full Text]