Homokysteiini aiheuttaa luukatoa

Kaksi uutta suurtutkimusta osoittaa, että kohonnut homokysteiini lisää luukadon vaaraa ja lonkkamurtumia. Kohonnut homokysteiini alenee helposti, turvallisesti ja edullisesti foolihapon, B6- ja B12-vitamiinien yhdistelmällä.

Hollantilaisen Erasmus-yliopiston tutkimus

Tässä raportissa oli yhteensä 11 253 henkilövuotta ja siinä analysoitiin veren homokysteiinipitoisuuden yhteyttä luukatoon ja lonkkamurtumiin. Työryhmä mittasi veren homokysteiinin 2406 yli 55-vuotiaalta henkilöltä, joista osa osallistui kuuluisaan Rotterdamin tutkimukseen ja osa Amsterdamin tutkimukseen. Rotterdamin hanke jakaantuu kahteen osaan, joista toisessa seurattiin 562 henkilön terveydentilaa 8,1 vuotta ja toisessa 553 henkilöä 5,7 vuotta. Amsterdamin tutkimuksessa seurattin 1291 henkilöä 2,7 vuotta.

Yhteensä 191 henkilön lonkka murtui. Veren homokysteiinin pitoisuudet jaettin neljään ryhmään pitoisuuden mukaan. Ylimmän neljänneksen lonkkamurtuman riski oli lähes kaksinkertainen matalimpaan ryhmään nähden. Tulos oli samanlainen kaikissa kolmessa seurantaryhmässä ja se koski niin naisia kuin miehiäkin. Erikoista tässä tutkimuksessa oli se, että murtumariskin ja homokysteiinin suhde ei riippunut luuntiheydestä.

Johtopäätös: Kohonnut homokysteiinipitoisuus näyttää olevan itsenäinen luukatoa aiheuttava riskitekijä sekä naisilla että miehillä, kirjoittavat hollantilaiset tutkijat arvostetussa New England Journal of Medicinessä.

Amerikkalainen Framinghamin tutkimus

Tutkimuksessa mitattiin 825 miehen ja 1174 naisen (iältään 59–91 v) plasman kokonaishomokysteiiniä. Verinäytteet oli otettu 1979–1982. Homokysteiinin pitoisuus oli miehillä keskimäärin 13,4 µmol/l ja naisilla 12,1 µmol/l. Tutkimusaineiston miehiä seurattiin 12 vuotta ja naisia 15 vuotta. Sinä aikana sattui 41 lonkkamurtumaa. Korkeimman homokysteiinin neljänneksessä sattui kaksi kertaa enemmän murtumia kuin alimmassa neljänneksessä, niin naisilla kuin miehilläkin.

Johtopäätös: Homokysteiinipitoisuus, jota on helppo säätää ravintotekijöillä, on tärkeä lonkkamurtumien riskitekijä ikääntyvillä ihmisillä, kirjoittavat amerikkalaiset tutkijat New England of Medicinessä.

Pääkirjoitus

Lehti kirjoitti näistä tutkimuksista myös pääkirjoituksen, "Homocysteine and Osteoporosis – Culprit or Bystander?" Siinä todetaan, että tähän mennessä on kertynyt jo paljon muidenkin tutkijaryhmien julkaisemia tietoja, joiden mukaan kohonnut homokysteiini näyttyisi olevan ainakin osasyyllinen myös lukatoon.

Tohtori Tolosen kommentti

Toin homokysteiinin Suomessa julkisuuteen kesällä 1999. Aluksi lääkärit ja muu virallinen terveydenhuolto ja "oikeaoppiset" terveyslehdet vaikenivat siitä ja sittemmin vähättelivät sen merkitystä terveydelle. Puhuivat uskomuslääketieteestä.

Homokysteiinistä on nyttemmin julkaistu tuhansia tutkimuksia, joiden mukaan se näyttää olevan tärkeä tekijä sydän- ja verisuonitautien, dementian, diabeteksen ja monien muiden kroonisten sairauksien – kuten luukadon – synnyssä ja etenemisessä. Homokysteiinin ihanteellinen pitoisuus veressä on enintään 7 µmol/l. Jokainen sen ylittävä mikromooli lisää sairastumisen ja ennenaikaisen vanhenemisen riskiä. Suomalaisten miesten homokysteiinipitoisuus on Euroopan korkein. Kohonnut homokysteiini saadaan yleensä alenemaan yksinkertaisesti ottamalla päivittäin foolihappoa sekä B6- ja B12-vitamiineja. Ikäihmisillä on usein piilevää B-vitamiinien puutetta, jota lääkärit eivät huomaa tutkia. Puute lisää myös masennuksen riskiä.

Homokysteiini – tohtori Tolosen katsausartikkeli

Tohtori Kilmer S. McCallyn – homokysteiinin "isän" – katsaus homokysteiinin ja vitamiinien merkityksestä sydän- ja verisuonitautien ehkäisyssä ja hoidossa:

McCully KS. Homocysteine, vitamins, and prevention of vascular disease. Mil Med. 2004;169(4):325-9.[PubMed]