Verensokeri ja muistihäiriöt

Verensokerin jyrkät nousut –´piikit´– heikentävät muistia ja aiheuttavat mielialan ailahtelua, osoittaa uusi skottitutkimus. Tulokset julkaistiin lokakuun Diabetes Care -lehdessä. Raportti tukee suosittelemaani ortoglykeemistä ruokavaliota, joka pitää verensokerin ja insuliinin mahdollisimman tasaisena ja tulehdussytokiineja ja painoa kurissa.

Kaksikymmentä tyypin 2 diabetestä sairastavaa ihmisiä osallistui psykologisiin testeihin tohtori Brian M. Frierin johdolla Skotlannissa Edinburghin kuulussa Royal Infirmary -sairaalassa. Potilaat olivat 61,5-vuotiaita ja he olivat sairastaneet sokeritautia noin kuusi vuotta. Osalla hoitona oli suun kautta otettavat lääkkeet, osalla insuliinipistokset.

Testissä koehenkilöille annettiin suoneen sokeria (glukoosia), jolloin verensokeripitoisuus kohosi, toisin sanoen kehittyi hyperglykemia. Sen aikana tehtiin heille useita kognitiivisia testejä, jotka mittasivat mm. keskittymis- ja päättelykykyä sekä muistia. Koehenkilöt täyttivät myös mielialaa kuvastavan kyselylomakkeen.

Hyperglykemia heikensi tietojen käsittelynopeutta, muistia ja keskittymiskykyä. Verensokerin nousu vaikutti haitallisesti myös mielialaan, mikä ilmeni ärtyvyytenä, ahdistuksena, väsymisenä apaattisuutena ja tyytymättömyytenä.

"Hyperglykemian haitalliset vaikutukset tiedollis-taidollisiin (kognitivisiin) toimintoihin voivat vaikeuttaa jokapäivästä elämää", päättelevät tutkijat.

Sommerfield AJ, Deary IJ, Frier BM. Acute hyperglycemia alters mood state and impairs cognitive performance in people with type 2 diabetes. Diabetes Care. 2004 Oct;27(10):2335-40.[PubMed]

Tohtori Tolosen kommentti

Yhteisinä nimittäjinä diabeteksessä ja dementiassa ovat hapetustressi, glykaatio ja tulehdussytokiinit. Valitettavasti diabeteksen käypä hoito ei kohdistu niihin kaikkiin, joten potilaalle tulee lisätauteja. Jokisen diabeteetikon tulisi ottaa ruoan lisänä vähintään karnosiinia ja E-EPAa (lue lisää)

Näin diabetes lisää dementian vaaraa
Diabetes on tulehdustauti
Ortoglykeeminen ruokavalio