Diabetes lisää dementian ja masennuksen riskiä

Uudet psyykenlääkkeet lisäävät diabeteksen riskiä

The Times -lehti selostaa amerikkalaista tutkimusta, jonka mukaan aikuistyypin sokeritautia sairastavien naisten dementoitumisen riski on 30 % muita suurempi.

Diabetekseen liittyy usein myös masennusta. Aiheesta on satoja tutkimusraportteja. Uuden tutkimuksen mukaan 44 % diabeetikkonaisista poti parhaillaan masennusoireita ja 34 %:lla oli ollut niitä aikaisemmin. Viimeksimainituista 94 % söi tutkimushetkellä masennuslääkkeitä, useimmat serotoniinin takaisinoton estäjiä (SSRIs). Vain 18 % sai psykoterapiaa (1).

Kolmaskin uusi tutkimus vahvistaa käsitystä diabeteksen ja masennuksen yhteydestä. Siihen osallisti 72 178 naispuolista sairaanhoitajaa, iältään 45–72 vuotta. Heidän terveydentilaansa on seurattu vuodesta 1992. Neljän ensimmäisen seurantavuoden aikana 973 naista sairastui tyypin 2 diabetekseen. Heillä esiintyi lähes kaksi kertaa useammin masennusta kuin terveenä säilyneillä (2).

Diabetes liittyy muullakin tavoin mielenterveyteen, sillä uudet psyykenlääkkeet lisäävät diabeteksen vaaraa, kertovat monet tutkimukset. Esimerkiksi skitsofrenian hoitoon käytettyjen lääkkeiden on raportoitu aiheuttaneen diabetesta. (3)

1. Whittemore R, Melkus GD, Grey M. Self-report of depressed mood and depression in women with type 2 diabetes. Issues Ment Health Nurs. 2004 Apr-May;25(3):243-60 [PubMed]
2. Arroyo C, Hu FB, Ryan LM, et al. Depressive symptoms and risk of type 2 diabetes in women. Diabetes Care. 2004;27(1):129-33 [PubMed]
3. Sathyaprakash R, Henry RR. Hyperglycemia with antipsychotic treatment. Curr Diab Rep. 2004 Feb;4(1):41-5. [PubMed]

Muita aiheeseen liittyviä raportteja:

Näin diabetes lisää dementian vaaraa
Psyykenlääkkeistä diabetestä, lihavuutta ja sydäntauteja
Psyykenlääkkeitä diabetesta?
Dementiaa voi ehkäistä lisäravintein
Masennuksen täydentävä ravitsemushoito
Skitsofrenian täydentävä ravitsemushoito
Diabeteksen täydentävä ravitsemushoito