Kohtuullinen alkoholinkäyttö vähentää tyypin 2 diabeteksen riskiä

Kohtuullinen päivittäinen alkoholin käyttö (6–48 grammaa) vähentää taudin riskiä 30 prosenttia, mutta riski alkaa kasvaa 48 gramman jälkeen. Tulokset ilmenevät Diabetes Care-lehden meta-analyysista, joka käsitti 370 000 naista ja miestä. Heidän juomatapojaan ja terveydentilaansa seurattiin keskimäärin 12 vuotta. Alkoholin biokemiallinen suojamekanismi on toistaiseksi tuntematon.

Eri juomatyyppien – olut, viinit, väkevät – välillä ei näytä olevan suurta eroa, sanovat tutkijat. Sitä vastoin suomalainen juomatapa, viikonloppupullo, näyttää olevan vaarallisempi kuin päivittäisen drinkin nauttiminen. Yli 48 grammaa päivässä absoluuttista alkoholia käyttävien riski kasvaa yhtä suureksi tai suuremmaksi kuin täysraittiiden. Euroopassa yksi drinkki sisältää noin 10 grammaa alkoholia.

Artikkelissa analysoitiin vuosina 1966–2004 julkaisut tutkimukset alkoholin ja tyypin 2 diabeteksen suhteista. Siinä on raportteja muun muassa Suomesta, Japanista, Yhdysvalloista, Saksasta ja Iso-Britanniasta. Yhteensä näihin tutkimuksiin on osallistunut noin 370 000 naista ja miestä, joiden terveydentilaa ja juomatapoja on seurattu keskimäärin 12 vuotta (hajonta 4-20 vuotta). Heistä 12 000 on sairastunut aikuisdiabetekseen. Julkaisu on herättänyt maailmalla suurta huomiota. "Jos käytät alkoholia, juo mieluummin drinkki päivässä kuin perjantaipullo", neuvoo tutkimusta johtanut tohtori Lando L. J. Koppes.

Meta-analysi vahvisti vanhan käsityksen ns. J- tai U-käyrästä. Täysraittiden diabeteksen riski on suurempi kuin päivittäin 1-4 drinkkiä nauttivien, mutta riski alkaa taas alkaa kasvaa, kun alkoholin päivittäinen käyttö nousee viiteen drinkkiin tai yli. Aikaisemmin on havaittu, että vastaavanlainen käyrä pätee myös sydän- ja verisuonitauteihin. Tutkijat eivät osaa vielä sanoa, mihin biokemiallisin mekanismeihin alkoholin suojavaikutus perustuu.

Tyypin 2 diabetes yleistyy Suomessa ja muissa maissa kiihtyvällä vauhdilla. Vuoteen 2030 mennessä odotetaan 37 prosentin lisäystä nykyisin vuosittain ilmeneviin uusiin tapauksiin verrattuna. Yleistymisen syinä mainitaan liikunnan puute sekä väestön lihominen ja vanheneminen. "Seuraavien kahden vuosikymmenen kuluessa saamme maailmassa yli 100 miljoonaa uutta tyypin 2 diabeetikkoa, eikä sen ehkäisy näytä ollenkaan lupaavalta", sanovat tutkijat.

Muiden uusien tutkimusten mukaan diabetes on tulehdustauti, jossa potilaan tulehdusarvot ovat koholla, mutta käypä hoito ei ota sitä vielä huomioon.

Koppes LLJ, Dwekker JM, Henk FJ et al. Moderate Alcohol Consumption Lowers the Risk of Type 2 Diabetes A meta-analysis of prospective observational studies Diabetes Care 28:719-725, 2005 [Abstract]

Diabetes on tulehdustauti
Diabeteksen täydentävä ravitsemushoito