Verenpainelääkitys lisää insuliiniresistenssiä ja sydäninfarkteja

Lääkkeiden uusia yllättäviä sivuvaikutuksia ilmenee jatkuvasti. Medikalisoituminen on vienyt hakoteille.

Ennestään tiedetään, että
kohonnut verenpaine lisää insuliiniresistenssiä eli esidiabetestä ja
verenpaineen hoito beetasalpaajilla ja tiatsiididiureeteilla lisää insuliiniresistenssiä, jolloin verensokeri niinikään nousee.

Molemmissa tapauksissa lisääntyy aikuisdiabeteksen, valtimonkovetustaudin sekä sydän- ja aivoinfarktin riski. Niinpä on epäilty, että verenpainelääkitys saattaakin olla terveydelle vaarallista. Asia on nyt osoitettu tieteellisesti.

Upsalan yliopistosta julkaistu seurantatutkimus osoittaa, että verensokeri nousi merkittävästi miehillä, joille annettiin lääkehoitoa kohonneeseen verenpaineeseen. Verensokerin nousu merkitsi lisääntynyttä sydäninfarktin vaaraa. Verenpainelääkitystä saaneiden keskuudessa ilmeni sydäninfarkti 23 prosentilla, kun hoitamattomilla niitä oli vain 13,5 prosentilla.

Tutkimukseen osallistui 1860 miestä, jotka oli tutkittu 50-vuotiaina vuosina 1970-3 ja uudelleen 60-vuotiaina. Sen jälkeen heidän terveydentilaansa seurattiin vielä keskimäärin 17,5 vuotta. Tulokset julkaistiin tänään British Medical Journal -lehdessä.


Verensokeri nousi eniten niillä miehillä, joiden verenpainetta hoidettiin beetasalpaajilla ja diureeteilla (nesteenpoistolääkkeillä). Treated= lääkityt, Untreatred = ei-lääkityt miehet. Pylväät = verensokerin nousu.

Dunder K, Lind L , Zethelius B, ym. Increase in blood glucose concentration during antihypertensive treatment as a predictor of myocardial infarction: population based cohort study BMJ 2003;326:681 ( 29 March )

Tri Tolosen kommentti:

Tulos on paha isku yleisesti vallitsevalle käsitykselle, että jo lievästikin kohonnutta verenpainetta pitäisi lääkitä. Tutkimus osoitti, että lääkitys vain lisää juuri sitä tautia, jota sen tulisi ehkäistä eli sydäninfarktia.

Miksi sitten kohonnut verensokeri ja insuliiniresistenssi aiheuttavat sydäninfarkteja? Nämä biokemialliset mekanismit tunnetaan nykyisin hyvin. Pääsynä on ns. glykaatio eli Maillardin reaktio, jossa elimistön sokerit ja valkuaisaineet reagoivat keskenään.
Näin diabetes kovettaa valtimoita

Karnosiini ja kalsiumpyruvaatti ehkäisevät tehokkaasti glykaatiota ja proteiinien denaturoitumista elimistössä. Ne ovat suositeltavia lisäravinteita kaikille niille, joiden verenpaine ja/tai -sokeri on koholla.

Lievästi kohonnutta verenpainetta kannattaa siis aina ensisijaisesti hoitaa lääkkeettömillä keinoilla. Lue lisää