Kolesterolilääke estää ubikinonia

Ubikinonin (Q10) merkityksestä kiistellään lääkärilehdissä. Statiinilääkkeet estävät ubikinonin synteesiä maksassa, josta johtuen potilailla voi ilmetä lihaskipuja ja -heikkoutta sekä sydänlihaksen rappeumaa. Tapauksia on raportoitu myös Suomesta.

Statiinit ovat yleisimmin määrättyjä lääkkeitä kolesterolin alentamiseen. Kuitenkin vain joka toisen potilaan kolesteroli alenee niiden avulla tavoitetasoon. Statiinilääkitys voi vaurioittaa sydänlihasta, sillä statiinit estävät lihassulujen toimintaa säätävien proteiinien ja koentsyymi Q10:n (ubikinonin) tuotantoa elimistössä.

Statiinien kolesterolia alentava vaikutus perustuu siihen, että ne estävät maksassa tietyn entyymin toimintaa. Tämä entsyymin on nimeltään 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA). Samalla statiinit vääjämättä estävät myös plasman ja kudosten koentsyymi Q10:n synteesiä ja toimintaa.

Tämä muutos on eläinkokeissa aiheuttanut sydämen toiminnan häiriöitä, ja niin voi käydä myös ihmiselle. Tutkijat arvelevat, että osa potilaista vähentää tai lopettaa statiinien käytön, kun sydämen toiminta kärsii ja potilas väsyy rasituksessa. Yleinen tietoisuus statiinien terveysvaaroista on niinikään vähentänyt potilaiden motivaatiota niiden ottamisen.

International Coenzyme Q10 Association lähetti tammikuussa 2003 statiineista varoittavan kirjeen Yhdysvaltain lääkelaitokselle (Food and Drug Administration), Euroopan lääkevalvontaviranomaiseille (European Agency for the Evaluation of Medical Products) ja vastaavalle japanilaiselle laitokselle. Kirjeessä sanotaan muun muassa: "Statiinien käyttöön liittyvät kuolemantapaukset voivat olla vain jäävuoren huippu eikä ongelman suuruutta voida yliarvioida."

Ubikinoni on erittäin suosittu ravintolisä, johon jotkin vanhoilliset lääkärit ovat suhtautuneet penseästi, kuten luontaistuotteisiin yleensäkin. Äskettäin kuitenkin Shults ym. osoittivat, etä ubikinoni voi suurina päiväannoksina (1200 mg/vrk) hidastaa Parkinsonin taudin etenenemistä.

Uusiseelantilaiset tohtorit C J Ellis ja R Scott puolestaan ovat tutkineet ubikinonin imeytymistä ja vaikutusta lihasten mitokondrioissa, mutta tulokset olivat pettymys. "Kaupallisten Q10-tuotteiden nauttiminen lisää kyllä veren ubikinonin pitoisuutta, mutta sen hyödyllisyydestä ei ole vahvaa kliinistä näyttöä. Vaikka veren Q10 nousi, emme löytäneet merkkejä sen lisääntymisestä lihasten mitokondrioissa, joissa sen pitäisi vaikuttaa", he kirjoittavat tänään ilmestyneessä Lancetissa:

Shults CW, Oakes D, Kieburtz K. Effects of coenzyme Q10 in early Parkinson disease: evidence of slowing of the functional decline. Arch Neurol. 2002;59(10):1541-50. [PubMed]

Bayerilta jättikorvaukset kolesterolilääkkeen käyttäjille

Tri Tolosen kommentti:

Statiineista on muutakin haittaa. KELA:n tutkijat ovat havainneet, että statiinit aiheuttavat masennusta. Kolesterolin lääkityshoito on mielestäni mennyt liian pitkälle ja tulee mielettömän kalliiksi paitsi suorina lääkekuluina myös kaikkien sivuvaikutusten hoidon vuoksi.
Statiinit laskevat testosteronia ja mielialaa

Amerikan lääkärilehti JAMA kirjoitti 3.4.2003, että The FDA MEDWATCH Reporting System raportoi 3339 statiineihin liittyvää sydänlihaksen rappeumaa eli rabdomyolyysiä. Eniten tautia aiheuttanut statiini on nimeltään Cerivastatin. Rabdomyolyysin ja muiden statiinien sivuvaikutusten riskiä lisääviä tekijöitä on useita: diabetes, maksan ja munuaisten toiminnavajaus, kilpirauhasen vajaatoiminta ja muu samanaikainen lääkitys. Esimerkiksi gemfibrozil-niminen fibraatti muuttaa statiinien aineenvaihduntaa ja nostaa statiinin pitoisuutta plasmassa.

Thompson PD, Clarkson P, Karas RH Statin-Associated Myopathy JAMA. 2003;289:1681-1690.

E-EPA lisää statiinien vaikutusta ja ehkäisee haittoja