Kolesterolilääkitys ei vähennä valtimonkovetustautia

Kylmää vettä niskaan kolesterolilääkityksen kannattajille

Kolesterolia alentava statiinilääkitys ei vähennä valtimonkovetustautia - vastoin yleistä luuloa. Statiinit eivät näet ehkäise valtimoiden seinämiin kertyviä paakkuja, todetaan uudessa tutkimuksessa, joka julkaistiin johtavassa sydänlääkäreiden lehdessä, American Journal of Cardiology.

"LDL-kolesterolin alentamisen merkitys on epäselvä" sanovat tohtori Harvey S. Knechtin johtamat tutkijat. "Ei ole lainkaan varmaa, että matala LDL-pitoisuus on eduksi terveydelle, ei ainakaan sellaisilla henkilöillä, joiden valtimoissa on jo kovettumia, mutta ei vielä taudin kliinisiä oireita", he jatkavat.

Hechtin työryhmä tutki 182 potilasta, joilla oli oireeton (subkliininen) valtimonkovetustauti eli arterioskleroosi. Heidän valtimoittensa kovettumia tutkittiin uudella menetelmällä, jota kutsutaan nimellä "electron beam tomography" (EBT). Tutkimus tehtiin ennen statiinilääkityksen aloittamista ja toista vuotta jatkuneen hoidon jälkeen. Osa potilaista sai statiinien lisäksi myös niasiinia (B3-vitamiinia).

Statiinilääkitystä annettiin kahta eri päiväannosta, joita tutkijat kuvaavat sanoilla "aggressiivinen" ja "ei-agressiivinen". Agressiivinen statiinilääkitys alensi tehokkaasti LDL-kolesterolia, mutta siitä huolimatta potilaiden valtimoihin syntyi yhtä paljon (9.3 %) uusia kovettumia kuin ei-agressiivista hoitoa saaneilla (9.1 %).

Hämmennystä sydänlääkäreiden keskuudessa herättää nyt se, että vaikka väestötutkimuksissa statiinihoidon on osoitettu vähentävän kuolleisuutta, se ei ilmeisesti tapahdukaan vaikuttamalla LDL-kolesteroliin, kuten lääkärit yleisesti uskovat.

Hecht HS, Harman SM. Relation of aggressiveness of lipid-lowering treatment to changes in calcified plaque burden by electron beam tomography. Am J Cardiol. 2003 Aug 1;92(3):334-6. [PubMed]

Tri Tolosen kommentti

Hechtin työryhmä on julkaissut jo 20 tieteellistä tutkimusta samasta aiheesta. Monet muutkin ovat asettaneet LDL-kolesterolin merkityksen verisuonitaudiessa kyseenalaiseksi. Koko juttu saattaa olla tilastoharha, aivan kuten jäätelön kulutus kesällä ja hukkumisonnettomuudet. Nekin korreloivat tilastollisesti merkitsevästi, mutta niillä ei ole kausaalista syysuhdetta.

Äskettäin on löydetty "uusia" kolesterolin muotoja, kuten jäännöskolesteroli RLP, joilla saattaa olla suurempi merkitys valtimoiden jäykistymisessä kuin LDL- ja VLDL-kolesterolilla. Lisäksi valtimonkovetustautiin vaikuttavia muita tärkeitä seikkoja ovat homokysteiini, CRP, leptiini, jne.

Lue lisää veren rasvoista
Tulehdus valtimonkovetustaudissa