E-EPAa oireellisen koronainfektion hoitoon – tapausselostus

E-EPA-kalaöljy, 4 g/vrk, nopeutti positiivisen testituloksen saaneen oireisen naisen toipumista koronatartunnasta, kirjoittavat amerikkalaiset lääkärit artikkelissaan. Lääkärilehdet julkaisevat tapausselostuksia vain silloin, kun niillä voi olla kauaskantoiset seuraukset. Tässä on nyt sellainen tapaus.

Amerikkalainen äiti (53 v) ja tytär (21 v) – joista kumpikaan ei ollut ylipainoinen – sairastuivat oireisiin 4 päivää positiivisen koronatestin jälkeen. Heillä oli sitkeää kuumetta, kipeä kurkku, nenän tukkoisuutta, yskää ja hajuaiastin heikkemistä. Lääkäri suositteli äidille (Patient #1) muun hoidon lisänä E-EPAa (icosapent ethyl, lyhennettynä IPE) 2 grammaa kaksi kertaa päivässä (yhteensä 4 g/vrk), mikä nopeutti merkittävästi hänen toipumistaan verrattuna tyttäreen, joka sai vain tavanomaista hoitoa (Patient #2).

EE-EPAa koronaan

E-EPA auttoi äitiä (potilas 1) toipumaan nopeasti COVID-19-tartunnan aiheuttamista oireista verrattuna potilaan tyttäreen (potilas 2). Anosmia = hajuaistin puutos.

Tämä on maailman ensimmäinen julkaistu tapaus, jossa E-EPA (4 g/pv) nopeutti potilaan toipumista koronainfektiosta. Kirjoittajat edustavat seuraavia arvostettuja tutkimuslaitoksia ja sairaaloita:

  • Department of Anesthesia, Critical Care and Pain Medicine, Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School, Boston, USA.
  • Department of Anesthesia, Critical Care, and Pain Medicine, Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School, Boston, USA.
  • Critical Care Medicine, Maryview Medical Center, Portsmouth, USA.
  • Anesthesiology and Pain Medicine, Portsmouth Anesthesia Associates, Portsmouth, USA.
Berger AA, Sherburne R, Urits I, Patel H, Eskander J. Icosapent Ethyl - A Successful Treatment for Symptomatic COVID-19 Infection. Cureus. 2020 Sep 2;12(9):e10211. doi: 10.7759/cureus.10211. PMID: 33033686; PMCID: PMC7532870.

Tohtori Tolosen kommentti

E-EPAn käyttöalueita sydäntautien lisäksi (lähde Bhatt ym. 2020). Ks oikeassa alakulmassa mainitaan influenssa, sytokiinimyrsky, bakteerit ja COVID-19.

E-EPAn käyttöalueita

Bhatt DL, Hull MA, Song M, et al. Beyond cardiovascular medicine: potential future uses of icosapent ethyl. European Heart Journal Supplements. 2020 Oct 6;22(Suppl J):J54-J64. doi: 10.1093/eurheartj/suaa119. Free Full Text 

Suomessa THL, Ruokavirasto, monet ravitsemustieteilijät, valtamedia ym. yrittävät monin tavoin estää julkistamasta tutkittua tietoa siitä, kuinka ravintolisät voivat ehkäistä, lievittää ja parantaa COVID-19-infektiota ja muita sairauksia. Totuus tulee kuitenkin esille ennen pitkää. Kalaöljystä julkaistaan alati uusia tieteellisiä tutkimuksia, joissa raportoidaan ennen tuntemattomia hyötyvaikutuksia. Ne perustuvat suurelta osin tulehduksen ehkäisyyn, vaimennukseen ja sammuttamiseen, mutta vaikutuksia on muitakin (lue lisää alla olevista linkeistä).

REDUCE-IT-tutkimus (2018) mullisti sydänlääkäreiden käsitykset E-EPAn eduista ja tarvittavista päiväannoksista sydäntautien hoidossa. E-EPAa annettiin 4 000 mg/vrk viisi vuotta. Japanissa on käynnissä E-EPA-tutkimus nimeltään Randomized Trial for Evaluation in Secondary Prevention Efficacy of Combination Therapy-Statin and Eicosapentaenoic Acid (RESPECT-EPA). Primaariset päätetapahtumat ovat äkilliset sydänkuolemat, kliiniset sydäninfarktit, sepelvaltimoiden revaskularisaatio, sairaalaan joutuminen epästabiilin angina pectoriksen vuoksi, aivoverenkierron häiriöt, fataali ja ei-fataali aivohalvaus.

Uutinen D-vitamiinista ja koronasta

Ison-Britannian terveysministeri Matt Hancock kehottaa ihmisiä syömään D-vitamiinia, jopa viranomaissuositusta enemmän, koronainfektion torjuntaan. Ministeri mainitsee erityisinä riskiryhminä ikääntyvät, diabeetikot, ylipainoiset ja tummaihoiset (etniset vähemmistöt), joille tulisi jakaa D-vitamiinia ilmaiseksi. 100 µg/vrk on turvallinen annos ja jotkut suosittavat Englannissa 250 µg/vrk  (Nutraingredients.com 19.10.2020). Suomen Ruokavirasto kieltää jakamasta tutkittua tietoa D-vitamiinin vaikutuksesta koronaan. Kiellosta on tehty kantelu oikeuskanslerille.