E-EPA-tutkimus EVAPORATE vahvistaa REDUCE-IT-tutkimuksen tuloksia

Harvardin ja Kalifornian yliopistojen kardiologit selvittivät 1,5 vuoden kliinisessä EVAPORATE-tutkimuksessa, kuinka E-EPA (4 grammaa/vrk) vaikuttaa pohjoisamerikkalaisilla henkilöillä, joilla on sepelvaltimotauti, kolesterolilääkitys ja (seerumin LDL-kolesteroli oli1,0–3,0 mmol/l) ja triglyseridit pysyvästi koholla. Hanke aloitettiin syyskuussa 2016, ja se vahvisti REDUCE-IT-tutkimuksen tuloksia: E-EPA suojaa hyvin sydäntä valtimonkovetustaudilta. Tutkimussuunnitelma on nähtävissä Clinical Trials -rekisterissä (NCT02926027).

Tutkimusta perusteltiin sillä, että intensiivisestä statiinihoidosta huolimatta monet potilaat sairastuvat sepelvaltimotautiin ja sydäninfarktiin ja kuolevat niihin. Toiseksi, aikaisempien tutkimusten perusteella tiedetään, että E-EPA imeytyy hyvin vereen ja kulkeutuu valtimoiden seinämiin ja niihin kehittyneisiin plakkeihin ja stabilisoi niitä. E-EPA vähentää plakin repeytymisen riskiä. Valtaosa sydän- ja aivoinfarkteista johtuu plakeista irronneista kappaleista, jotka tukkivat pienen valtimon.

Kokeeseen on valittiin 80 potilasta, iältään 30–80 vuotta, joilla oli todettu tietokonekuvauksessa vähintään yksi ainakin >20 % ahtauma sepelvaltimoissa. Osallistujien triglyseridit olivat pysyvästi koholla lääkityksestä huolimatta. Kaikki osallistujat söivät ennestään kolesterolilääkkeitä (statiineja ja/tai etsemibiä). Koe oli satunnaistettu kaksoissokko, ja päivittäinen E-EPA-annos oli 4 grammaa. Puolet potilaista sai lumehoitoa. Loppun asti kokeessa pysyi mukana 31 E-EPAa saanutta ja 37 verrokkia.

Potilaiden valtimot kuvannettiin tietokonetomografialla alussa, 9 ja 18 kuukauden kuluttua, ja niistä määritettiin plakin (non-calcified coronary atherosclerotic plaque, NCP) volyymi eli tilavuus. Lisäksi mitattiin plakkien määrä ja E-EPA-hoidon aikaansaama kvantitatiivinen muutos plakeissa ja niiden morfologiassa (muodossa). Lisäksi mmitattiin veren rasvoja (LDL- ja HDL-kolesterolit, triglyseridit), lipoproteiineja ja tulehdusmarkkereita (Lp-PLA2).

E-EPAa saaneen ryhmän sepelvaltimoiden plakit (paakut) pienenivät keskimäärin 17 prosenttia, kun taas verrokkien paakut suurenivat (katso kuvio alla). Muutokset olivat tilastollisesti merkitsevät jo 11 kuukauden vaikutusjakson jälkeen (riskisuhde 0,66) kertoi päätutkija, professori Matthew Budoff (director of cardiac CT at Harbor-UCLA Medical Center in Torrance, California) European Society of Cardiology Congressissa 2020. Veren rasvoissa ei havaittu merkitseviä eroja ryhmien välillä.

E-EPA pienensi seplavaltimoiden plakkeja, verokkien plakit suurenivat.

Kuvio kertoo plakkien keskimääräiset muutokset tietokonekuvannuksessa E-EPAa saaneilla (n=31, siniset pylväät) ja verrokeilla (n=37, punaiset pylväät). Sekoittavat tekijät kontrolloitiin hyvin.

Johtopäätelmät: E-EPA vähensi merkitsevästi valtimopaakkuja 18 kuukauden hoitojakson aikana. EVAPORATE-tutkimus tarjoaa tärkeää tietoa plakkien luonteesta, mikä on relevanttia REDUCE-IT-tutkimuksen tulosten ymmärtämiselle ja E-EPAn kliiniselle käytölle (sydäntautien hoidossa), päättelevät kardiologit.

Italialaiset kardiologit krijoittavat niinikään, että E-EPA on erittäin lupaava aine sydämen suojaamiseen käyvän hoidon lisänä (Tacid ja Cuspidi 2020, Zambon ym. 2020).

Budoff MJ, Bhatt DL, Kininger A, et al. Effect of icosapent ethyl on progression of coronary atherosclerosis in patients with elevated triglycerides on statin therapy: final results of the EVAPORATE trial. European Heart Journal, ehaa652, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa652 Free Access.

Tadic M, Cuspidi C. The therapy with icosapent ethyl after the EVAPORATE trial: Between hope and skepticism. Journal of Clinical Hypertension (Greenwich). 2020 Oct 21. doi: 10.1111/jch.14082. Epub ahead of print. PMID: 33086435. Free Access

Tohtori Tolosen kommentti

Kalaöljyillä – ja etenkin E-EPAlla – monia pleotrooppisia biokemiallisia vaikutusmekanismeja sydämen suojaamisessa. E-EPAa tutkitaan ja käytetään nyt myös muissa sairauksissa: syöpä, suolistotulehdukset, infektiot (kuten COVID-19), Alzheimerin tauti, dementia ja masennus, kirjoittavat amerikkalaiset kardiologit uudessa artikkelissaan sydänlääkäreiden lehdessä (Bhatt ym. 2020, Wang ym. 2020).

Kalaöljyn omega-3-rasvahapot muuttavat myös sydänlihaksen rasvahappojen koostumusta siten, että sydänterveys kohenee. Tämä on aivan uusi selitys kalaöljyn sydäntä suojaavaan vaikutukseen (Toko ym. 2020).

E-EPAn sydäntäsuojaavasta vaikutuksesta on taas julkaistu uutta tietoa. Näin E-EPA ehkäisee ja hoitaa valtimonkovettumatautia (Boden ym. 2020).

EPAn vaikutukset valtimoissa

Boden WE, Baum S, Toth PP, Fazio S, Bhatt DL. Impact of expanded FDA indication for icosapent ethyl on enhanced cardiovascular residual risk reduction. Future Cardiology. 2020 Sep 22. doi: 10.2217/fca-2020-0106. Free Access

E-EPAn käyttö vähentää pallolaajennusten ja muiden sydänkirurgisten toimenpiteiden tarvetta (Peterson ym. 2020).

Kalaöljy ehkäisee ja lieventää intersitiaalisia keuhkosairauksia (joita mm. tupakointi ja koronavirus aiheuttavat), kirjoittaa kansainvälinen tutkijaryhnä American Journal of Epidemiologyssa (Kim ym. 2020).

Toko H, Morita H, Katakura M, et al. Omega-3 fatty acid prevents the development of heart failure by changing fatty acid composition in the heart. Scientific Reports. 2020 Sep 23;10(1):15553. doi: 10.1038/s41598-020-72686-0. Free Access

John S Kim, Brian T Steffen, Anna J Podolanczuk, et al.Associations of Omega-3 Fatty acids with Interstitial Lung Disease and Lung Imaging Abnormalities Among Adults, American Journal of Epidemiology, , kwaa168, https://doi.org/10.1093/aje/kwaa168

Bhatt DL, Hull MA, Song M, et al. Beyond cardiovascular medicine: potential future uses of icosapent ethyl. European Heart Journal Supplements. 2020 Oct 6;22(Suppl J):J54-J64. doi: 10.1093/eurheartj/suaa119. Free Full Text

Zambon A, Pirillo A, Zambon S, et al. Omega n-3 Supplementation: Exploring the Cardiovascular Benefits Beyond Lipoprotein Reduction. Current Atheroscleroris Reports. 2020 Oct 3;22(12):74. doi: 10.1007/s11883-020-00893-1.
Wang X, Verma S, Mason RP, Bhatt DL. The Road to Approval: a Perspective on the Role of Icosapent Ethyl in Cardiovascular Risk Reduction. Current Diabetes Reports. 2020 Oct 23;20(11):65. doi: 10.1007/s11892-020-01343-7.

Tadic M, Cuspidi C. The therapy with icosapent ethyl after the EVAPORATE trial: Between hope and skepticism. Journal of Clinical Hypertension (Greenwich). 2020 Oct 21. doi: 10.1111/jch.14082. Epub ahead of print. PMID: 33086435. Free Access
Peterson BE, Bhatt DL, Steg PG, et al. REDUCE-IT Investigators. Reduction in Revascularization with Icosapent Ethyl: Insights from REDUCE-IT REVASC. Circulation. 2020 Nov 5. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.050276. Epub ahead of print. PMID: 33148016.