Kalaöljy parantaa suorituskykyä, ehkäisee lihaskipuja ja nopeuttaa palautumista rasituksesta

Kalaöljystä löytyy aina vaan uutta kiintoisaa tutkimustietoa, etenkin nyt, kun potilaille ja muille koehenkilöille on alettu antaa tieteellisissä tutkimuksissa isoja päiväannoksia. Uudessa amerikkalaisessa tutkimuksessa 32 tervettä urheilevaa opiskelijaa nautti 7 viikkoa päivittäin 2 400 g EPAa ja 1 800 mg DHA:ta. Tulokset olivat hämmästyttävät. Näyttää siltä, ettemme vielä tiedä läheskään kaikkea isojen kalaöljyannosten terveysvaikutuksista. Toinen usi tutkimus kertoo, että iso päivittäinen D-vitaminiannoskin lisää suorituskykyä.

Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, miten kalaöljyn erilaiset päiväannokset (2,4 ja 6 g/vrk) vaikuttavat urheilijoiden lihaskipuihin ja -vammoihin sekä palautumisnopeuteen. Koehenkilöiksi valittiin 32 yliopisto-opiskelijoiden ikäisiä urheilevia miehiä (keski-ikä 23,6 v, 71.6 kg, 172 cm). Puolet heistä sai päivittäin noin 7,5 viikkoa 2, 4 tai 6 grammaa kalaöljyä ja puolet lumetta.

Heidän suorituskykyään testattiin monipuolisesti: korkeushypyssä, polvien ojennuksessa ja 40 yardin pikapyrähdyksessä, T-test agilytyssa (katso videot) ja maksimaalisessa isometrisessä lihasjännityksessä.

Lihaskipuja arvioitiin ennen testisuorituksia ja niiden jälkeen 1, 2, 4, 24, 48 ja 72 tunnin kuluttua.

6 grammaa kalaöljyä (joka sisälsi 2 400 mg EPAa + 1 800 mg DHA:ta) päivässä saaneilla oli paras suorituskyky, heillä esiintyi vähiten lihasvaivoja ja heidän palautumisensa rasituksesta oli optimaalista. Kalaöljyn suojaava vaikutus perustuu pääasiassa tulehduksen ehkäisyyn ja vaimennukseen ja immuunijärjestelmän toiminnan parantamiseen, sanovat tutkijat ravitsemustieteen ammattilehdessä Nutrition.

VanDussepdorp TA, Escobar KA, Johnson K et al. Impact of Varying Dosages of Fish Oil on Recovery and Soreness Following Eccentric Exercise. Nutrients 2020, 12(8), 2246; https://doi.org/10.3390/nu12082246 Free access. 61 referenssiä

D-vitamiinitutkimus

D-vitamiinikapseleita

Gdanskin yliopiston tutkimukseen valittiin 28 tervettä nuorta miestä (19–22 v), lääketieteen opiskelijoita (ei ammattiurheilijoita). Puolet heistä sai päivttäin 8 viikkoa 150 mikrogrammaa (µg) D3-vitamiinia ja puolet lumetta. Kaikkien seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) mitattiin ennen koetta ja sen jälkeen. Alussa useimmilla oli vaje, S-D-25 < 50 nmol/l. D-vitamiinia saaneiden pitoisuus suureni merkittävästi, kun taas verrokkien pysyi ennallaan. D-vitamiinia saaneiden maksimaalinen hapenottokyky ja anaerobinen suorituskyky kohenivat merkittävästi, verrokkien säilyi ennallaan. Suorituskykyä testattiin ergometrillä, jota koehenkilöt polkivat 3 tuntia viikossa tutkijoiden valvonnassa. Ennen vaikutusjaksoa ja sen jälkeen kaikki polkivat Wingaten testin, jolla mitataan maksimaalinen hapenottokyky, VO2 Max.

"Aerobisen ja anaerobisen suorituskyvyn parantaminen voi liittyä seerumin D-vitamiinin pitoisuuteen. Päivittäinen 150 µg:n D-vitaminiannos suurensi 8 viikon aikana terveiden nuorten miesten fyysistä suorituskykyä", kirjoittavat tutkijat.

Vitamin D Supplenets can improve physical capacity suggests study. Nutraingerdients.com 3.7.2020

Tohtori Tolosen kommentti

Uudet tutkimukset ovat lyöneet ällikällä suomalaiset lääkärit ja etenkin ravitsemuseliitin, joka on vuosikymmenien ajan hokenut, ettei ruoan lisänä tarvitse nauttia kalaöljyä tai muita ravintolisiä. Onpa muuan kuopiolainen ravitsemusterapian professori väittänyt julkisuudessa kalaöljyn olevan terveydelle vaarallista. Sama professori on pelotellut ihmisiä, että viranomaissuositusta suuemmat D-vitamiiniannokset ovat terveydelle vaarallisia.

Kalaöljyn uudet terveysvaikutukset on saatu selville antamalla testiryhmille isoja päiväannoksia väkevöityjä kalaöljyä. Tässä on ihmettelemistä myös suomalaisille urheilulääkäreille, -valmentajille ja Kihun asiantuntijoille. Peruskalaöljyllä ja yhden kapselin päivannoksilla omega-3-indeksi ei nouse kylliksi (yli 8 prosentin) eikä tule toivottua vaikutusta.

Suomessakin on saatavana vahvoja kalaöljyvalmisteita, joilla päästään samoihin omega-3-määriin kuin yllä olevassa urheiheilijoiden tutkimuksessa. Esim. 5 kapselia Cardiomegaa antaa 4100 mg EPA+DHA-yhdistelmää. Se sisältää myös hiukan D-3-vitamiinia.