D-vitamiini suojaa syöpätaudeilta

Professori Carsten Carlberg Itä-Suomen yliopistosta ja professori Alberto Muñoz Madridin autonomisesta yliopistosta julkaisivat Seminars in Cancer Biology -lehdessä ajantasaisen katsauksen D-vitamiinin syöpää estävistä molekyylitason vaikutusmekanismeista. Veren hyvä D-vitamiinitaso ehkäisee erityisesti paksusuolen ja eturauhasen syöpiä.

Katsauksesta käy ilmi muun muassa, että valtion ravitsemusneuvottelukunnan kaikille ihmisille antama sama D-vitamiinin saantisuositus (10 µg/vrk, yli 75-v 20 µg/vrk) ja D-vitamiinin veripitoisuuden (S-D-25) viitearvo 50 nmol/l ovat aivan liian pieniä syövän torjunnan kannalta. Suositus onkin annettu vain luukadon ehkäisyä ajatellen.

D-vitamiinin keskeinen merkitys luuston terveydelle tunnetaan laajasti. Nyt julkaistu katsaus korostaa D-vitamiinin tärkeyttä immuunijärjestelmän säätelyssä, joka edellyttää hyvää pitoisuutta veressä. D-vitamiinin syövältä suojaava vaikutus syntyykin paljolti immuunijärjestelmän solujen, kuten monosyyttien ja T-solujen, välityksellä. D-vitamiinin vaikutukset välittyvät D-vitamiinireseptori VDR:n kautta. VDR on transkriptiotekijä, joka vaikuttaa lukuisten geenien ilmentymiseen ja epigeneettiseen säätelyyn.

Vahvin tutkimusnäyttö D-vitamiinin syövältä suojaavasta vaikutuksesta on paksusuolen syövässä ja verisyövissä, kuten leukemioissa ja lymfoomissa. D-vitamiini on tärkeä sekä verisolujen erilaistumiselle että esimerkiksi paksusuolen ja ihon jatkuvasta uudistumisesta huolehtiville kantasoluille. Liian matala D-vitamiinitaso johtaa VDR:n puutteelliseen toimintaan, jolloin näiden solujen erilaistuminen voi häiriintyä ja muuntuminen hallitsemattomasti kasvaviksi syöpäsoluiksi voi käynnistyä.

Tutkijat havainnollistavat D-vitamiinin suolistosyöpää estävää vaikutusta alla olevassa kuviossa (punainen nuoli alaspäin).

D-vitamiini ja paksu- ja peräsuolisyöpä


Matala D-vitamiinin eli tarkkaan ottaen 25-hydroksi-D-vitamiinin pitoisuus veressä on yhdistetty myös rintasyövän ja eturauhasen syövän suurempaan ilmaantuvuuteen ja huonompaan ennusteeseen. Satunnaistetuissa kontrolloiduissa tutkimuksissa D-vitamiinilisän käyttö ei kuitenkaan aina näytä vähentäneen syöpäkuolleisuutta. Katsauksen kirjoittajien mukaan D-vitamiinilisän vaikutus voitaisiin osoittaa selkeämmin, jos tutkimuksissa verrattaisiin D-vitamiinivasteeltaan erilaisia ryhmiä ja tarkasteltaisiin tuloksia myös suhteessa yksilöllisiin D-vitamiinitason muutoksiin.

D-vitamiini vähentää rintasyövän riskiä

Carlbergin tutkimusryhmä on aiemmin osoittanut, että D-vitamiinilisän aikaansaama vaste elimistössä on yksilöllinen. Esimerkiksi suomalaisesta väestöstä 25 prosentilla vaste on matala, joten hyötyäkseen D-vitamiinilisästä he tarvitsevat suurempia annoksia kuin muut. Korkea D-vitamiinivaste puolestaan voi olla myös syövältä suojaava tekijä.

[Tässä Carlbergin tutkimus, joka osoitti valtavat yksilölliset erot samalla 2 000 µg:n D-annoksella.]

Carlberg C et al. An update on vitamin D signaling and cancer. Seminars in Cancer Biology. Julkaistu verkossa 30.5.2020. DOI: 10.1016/j.semcancer.2020.05.018

Tohtori Tolosen kommentti

Yllä oleva katsaus ja kansainvälinen tutkijaryhmä (Iddir ym. 2020) tyrmäävät turkulaisen professori Juhani Knuutin väitteet, ettei immuniteettia muka voisi parantaa D-vitamiinilla ja muilla ravintotekijöillä. Ihme ja kumma, jopa Helsingin Sanomat – joka on vähätellyt vuosikymmeniä vitamiineja – julkaisi tämän uuden tutkimusuutisen.

Iddir M, Brito A, Dingeo G, et al. Strengthening the Immune System and Reducing Inflammation and Oxidative Stress through Diet and Nutrition: Considerations during the COVID-19 Crisis. Nutrients. 2020;12(6):E1562. Published 2020 May 27. doi:10.3390/nu12061562 Free full text

Tässä kaksi kliinistä tuoretta tutkimusta, joiden mukaan D-vitamiinista on hyötyä syöpätautien hoidossa:

Nair-Shalliker V, Bang A, Egger S, et al. Post-treatment levels of plasma 25- and 1,25-dihydroxy vitamin D and mortality in men with aggressive prostate cancer. Scientific Reports. 2020;10(1):7736. Published 2020 May 8. doi:10.1038/s41598-020-62182-w

D-vitamiini ja kalaöljy vähentävät paksu- ja peräsuolisyöpien tulehdusta ja tuumorimarkkeria
Tässä tutkimuksessa D-vitamiinin annos oli 1 250 µg/viikko eli 178 µg/vrk. THL ja ravitsemuseliittti uskottelevat, että 10 µg/vrk riittää kaikille.