Amerikkalaisilla yliopistourheilijoilla on yllättävän huonot omega-3-indeksit

Amerikkalaisten yliopistourheilijoiden tutkimus paljasti, että heidän omega-3-rasvahappojensa saanti on liian vähäistä. Urheilijoiden omega-3-indeksi oli keskimäärin vain 4,33 %, eikä kenenkään indeksi yltänyt ihannetasolle, yli 8 prosentin, joka antaa hyvää suojaa sydän- ja muita tauteja vastaan. Suomessa ei ole tehty vastaavaa tutkimusta.

USA:n yliopistourheilun kattojärjestöllä (National Collegiate Athletic Association, NCAA) on jäsenenään 1 117 collegea ja yliopistoa, 100 urheilusarjaa ja 40 urheilujärjestöä. NCAA järjestää vuosittain 90 mestaruuskilpailua 24 urheilulajissa. Kilpailuihin osallistuu vuosittain yli 50 000 urheilijaa lähes 20 000 joukkueesta.

Omega-3-indeksi mitattiin 298 urheilijalta, jotka edustivat 34 eri urheilulajia. Indeksi oli keskimääärin 4,33 %, eikä yhdenkään indeksi yltänyt optimaaliseen 8 prosenttiiin. Toisin sanoen yksikään tutkituista ei saanut ruoastaan tai ravintolisistään riittävästi omega-3-rasvahppoja (EPAa ja DHA:ta). Alle 4 % indeksi merkitsee suurta sydän- ja verisuonitautien riskiä, 4–8 % indeksi kohtalaisen suurta ja yli 8 % hyvin vähäistä riskiä (ks. kuvio alla). Viime vuonna julkaistussa tutkimuksessa neljän amerikkalaisen yliopiston jalkapallojoukkueiden omega-3-indeksi oli keskimäärin 4,4 %. Muita urheilijoiden omega-3-indeksitutkimuksia ei ole tiedossa. Nyt kalaöljyvalmisteet kuuluvat USA:ssa urheilijoille sallittuihin ravintolisiin, mutta vain harva nauttii niitä.

Urheilijoille ei ole annettu erikseen suositusta omega-3-rasvahappojen päivittäisestä saannista. Tavalliselle terveelle väestölle Academy of Nutrition and Dietetics suosittelee päivittäiseksi saanniksi 500 mg EPAa + DHA:ta, joka pitäisi saada ravinnosta syömällä vähintään kaksi kala-ateriaa viikossa. Kaikki eivät sitä noudata, eikä ole varmaa, turvaako suosituksen noudattaminen riittävän omega-3:n saannin.

omega-3-indeksin raja-arvot

Omega-3-indeksin raja-arvot: alle 4 % = ei-toivottava (suuri sydäntaudin riski), 4–8 % kohtalainen riski, 8–12 % toivottava (sairastumisen riski vähäinen).

Tähän tutkimukseen valittin eri puolilta Yhdysvaltoja 1 528 urheilijaa (51 % miehiä, 49 % naisia, iältään noin 20 vuotta), jotka edustivat 34 urheilulajia. He täyttivät kyselylomakkeet, joissa selvitettiin ruokailutottumuksia ja kalaöljyvalmisteiden käyttöä. Kalaruoan syönti 6 edellisen kuukauden aikana ilmenee taulukosta 1. Näitä kala- ja meriruokia urheilijat ilmoittivat syöneensä (taulukko 2.) Taulukko 3 kertoo, paljonko urheilijat saivat päivttäin omega-3-rasvahappoja. Ei lähellekään suositeltuja määäriä!

Omega-3-indeksi mitattiin 298 osallistujalta (55 % miehiä), jotka edustivat 21 urheilulajia. Vain 6 %  (n = 93) ilmoitti syövänsä ravitsemussuosituksen mukaisesti päivittäin 500 mg EPAa ja DHA:ta. Kalaöljyvalmisteita ilmoitti nauttivansa 15 % (n = 229) osallistujista.

Kalaruoan syönti korreloi selvästi omega-3-indeksin kanssa (kuvio).

Kalan syönti ja omega-3-indeksi

Ilmoitettu kalaruoan syönti kuukaudessa/viikossa/päivittäin korreloi omega-3-indeksiin, mutta edes 2 tai useampi kala-ateria viikossa ei riitä nostamaan indeksiä ihanteelliseksi (8 %).

Omega-3-indeksi oli keskimäärin 4,33 ± 0,81 %, eikä yhdenkään urheilijan indeksi tavoittanut ihanteellista 8 % rajaa. Jokaisen kala-aterian viikottainen lisäys nosti omega-3-indeksiä keskimäärin 0,27 %. Alla oleva kuvio osoittaa omega-3-indeksien jakauman tässä aineistossa (n=298).

omega-3-indeksien jakauma

Kuvio: Urheilijoiden omega-3-indeksien jakauma. Vasen musta pystyviiva osoittaa suuren sydän- ja verisuonitaudin (CVD) riskirajaa, 4 %. Oikea musta pystyviiva osoittaa ihanteellisen indeksin rajaa, 8 %. Kukaan tutkituista ei saavuttanut sitä.

miesten ja naisten O3I.t

Kuvio osoittaa, ettei miesten (vasemmalla) ja naisten (oikealla) indekseissä ollut juuri eroa. Ne olivat molemmilla noin 4,4 % eli liian pienet. Miesten veressä oli hiukan enemmän EPAa kuin naisilla (taulukko 3).


HUOM! Kasviöljyjen omega-3-rasvahappo ALA ei korreloinut EPAan, DHA:ha eikä omega-3-indeksiin
(taulukko 4.) Tämäkin havainto kumoaa ravitsemustieteilijöiden toitottaman virheellisen tiedon, että kasviöljyistä ja niitä sisältävistä levitteistä saisi riittävästi omega-3-rasvahappoja. ALA on biologisesti paljon tehottomampaa kuin kalaöljyn EPA ja DHA.

NCAA-Divison I:n urheilijoiden omega-3-indeksit olivat "submaksimaalisia" eli liian pieniä terveyden kannalta, päättelivät tutkijat. Tulosten perusteella urheilijoiden kalaöljyn saantia on syytä lisätä reilusti. Urheilijoiden nauttimat peruskalaöljyvalmisteet eivät nostaneet indeksiä ihannetasolle. Pitäisi nauttia väkevöityjä etyyliesteröityjä valmisteita.

Tutkimusta rahoitti Collegiate and Professional Sports Dietitians Association Research Award.

Lue myös Münchenin Ludwig-Maximilians -yliopiston sydänprofessori Clemens von Schackyn tuore katsaus omega-3-indeksistä (linkki alla). Alla oleva kuva osoittaa yli 23 000 euroopplaisen omega-3-indeksin jakauman suhteessa ihannearvoon (Zahlbereich 8–11 %). Vain joka viides oli tavoitetasossa.

eurooppalaisten omega-3-indeksit

Omega-3-Indeksit 23 615 eurooppalaisen henkilön punasoluista (Omegametrix, Martinsried, Deutschland). <2 %:lla ei mitattavissa, muutamalla yksilöllä >20 %. n (< 8 %) = 17 984 (76,15 %); Tavoitetasossa (Ziehlbereich) oli 4 831 henkilöä (20,45 %), yli 11 % oli 799:lla (3,38 %). Tästä nähdään, että valtaosalla eurooppalaisista on liian pieni omega-3-indeksi. Lähde v. Schacky 2019, 2020.
Ritz PP, Rogers MB, Zabinskay JS et al. Dietary and Biological Assessment of the Omega-3 Status of Collegiate Athletes: A Cross-Sectional Analysis. PLos Open 2020 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228834 Free Full Text

von Schacky C. Omega-3 index in 2018/19 [published online ahead of print, 2020 May 11]. Proceedings of Nutritional Society. 2020;1‐7. doi:10.1017/S0029665120006989 Free Full Text