Ubikinoni vähentää diabeetikkojen sydäntautien riskiä

Ubikinoni eli koentsyymi Q10 (CoQ10) eristettiin naudan sydänlihaksesta jo vuonna 1957, ja sitä on tutkittu sen jälkeen valtavasti. Ubikinonin tiedetään suojaavan sydäntä ja verisuonia sekä parantavan mm. sydämen vajaatoimintaa. Koska tyypin 2 diabeetikot ovat suurin sydäntautien riskiryhmä, tässä kirjallisuuskatsauksessa vedetään yhteen, mitä ubikinonin vaikutuksista diabeetikkojen sydämen suojauksessa tiedetään kliinisten kaksoissokkotutkimusten perusteella. Tulokset puoltavat ubikinonin käyttöä diabeetikkojen ravintolisänä (vaikka Suomen Diabetesliitto ja THL vähättelevät sen merkitystä).

Italialainen, eteläafrikkalainen ja namibialainen tiedemiesryhmä kokosi yhteen ja analysoi viiden viime vuoden aikana julkaistut ubikinonilla tehdyt diabeetikkojen kliiniset kaksoissokkokokeet. Tällaisen koontitutkimuksen uskotaan antavan luotettavamman kuvan kuin yksittäiset pienehköt tutkimukset.

Yhteensä 49 tutkimuksesta lopulliseen analyysiin kelpuutettiin 12 huolellisesti tehtyä lumekontrolloitua kaksoissokkotutkimusta, joihin oli osallistunut 650 diabetesta ja/tai metabolista oireyhtymää sairastavaa potilasta, iältään 56 ± 11-vuotiaita, ja puolet heistä miehiä. Potilaista 20 prosentilla oli diagnosoitu diabeettinen retinopatia, 15 prosentilla metabolinen oireyhtymä, 14 prosentilla diabeettinen munuaisvaurio ja 12 % oli esidiabeetikkoja (artikkelin taulukko 2). Puolet osallistujista sai käyvän hoidon lisäksi ubikinonia, puolet lumetta. Alla oleva kuvio kertoo tutkimuksen kulun.

Ubikinonitutkimukset

Analyysin kulkukaavio. Tutkimukset etsittiin ja löydettiin sauraavista tietokannoista: MEDLINE, Cochrane Library, Scopus ja EMBASE.

Koehenkilöistä oli mitattu ja seurattu mm. paastoverensokeria, "pitkää sokeria" eli HbA1c:tä, insuliinipitoisuuksia, veren rasvoja ja painoindeksiä (BMI).

Tulokset

Eri tutkimuksissa oli annettu erilaisia ubikinonivalmisteita ja erilaisia päiväannoksia (20 –150 mg/vrk). Ne eivät vaikuttaneet tilastollisesti merkitsevästi kaikkiin mitattuihin metabolisiin muuttujiin, mutta ne vähensivät merkitsevästi paastoverensokeria ja Hb1Ac:ta sekä diabeetikkojen sydän- ja verisuonitautien riskiä osoittavia muuttujia, kuten kokonais- ja LDL-kolesteroleja (verrattuna lumetta saaneisiin verrokkeihin).

Päätelmät

Ubikinonin käyttö diabeetikkojen ravintolisänä alentaa sydän- ja verisuonitautien riskiä. Vaikutus perustuu veren rasvaprofiilin parantamiseen, hapetusstressin ja rasvojen härskiintymisen vähentämiseen (ubikinoni on tehokas antioksidantti) ja valtimoiden sisäseinämän (endoteelin) toiminnan parantamiseen, päättelevät tutkijat.

Dludla PV, Nyambuya TM, Orlando P, et al. The impact of coenzyme Q10 on metabolic and cardiovascular disease profiles in diabetic patients: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Endocrinology, Diabetes and Metabolism. 2020;3(2):e00118. Published 2020 Mar 14. doi: 10.1002/edm2.118. Free Full text

Tohtori Tolosen kommentti

Italialaiset lääkärit, farmakologit ja ravitsemustieteilijät julkaisivat juuri aivan loistavan, perusteellisen katsauksen ubikinonin merkityksestä sydämen suojaamisessa (Martelli ym. 2020). Ubikinonia on eniten ihmisessä juuri sydämessä (taulukko). Tämä piirros tiivistää hyvin ubikinonin terveysvaikutuksia sydämessä, aivoissa, munuaisissa ja muissa elimissä.

Ubikinonin sydänvaikutuksia

Martelli A, Testai L, Colletti A, Cicero AFG. Coenzyme Q10: Clinical Applications in Cardiovascular Diseases. Antioxidants (Basel). 2020;9(4):E341. Published 2020 Apr 22. doi:10.3390/antiox9040341Free Access

Suosittelen diabeetikoille 200 mg ubikinonia päivässä. Se estää statiinien haittavaikusuksia ja ehkäisee diabeteksen lisätauteja ja parantaa niiden ennustetta. Toinen uusi kliininen tutkimus vahvistaa, että ubikinonin pelkistynyt muoto ubikinoli parantaa endoteelin toimintahäiriöitä henkilöillä, joiden veren rasvat ovat koholla (Sabbatinelli ym. 2020). Tavallinen ubikinoni pelkistyy elimistössä ubikinoliksi.

Sabbatinelli J, Orlando P, Galeazzi R, et al. Ubiquinol Ameliorates Endothelial Dysfunction in Subjects with Mild-to-Moderate Dyslipidemia: A Randomized Clinical Trial. Nutrients. 2020;12(4):E1098. Published 2020 Apr 15. doi:10.3390/nu12041098 Free Acccess

Ubikinonista on suurta hyötyä myös syöpäpotilaille. Uusi tutkimus kertoo, että ubikinoni ja alfalipoiinihappo (ALA) yhdessä ehkäisevät sisplatiini-nimisen sytostaatin aiheuttamia hermostovaurioita (Khalifa ym. 2020).

Khalifa EA, Nabil Ahmed A, Hashem KS, Allah AG. Therapeutic Effects of the Combination of Alpha-Lipoic Acid (ALA) and Coenzyme Q10 (CoQ10) on Cisplatin-Induced Nephrotoxicity. International Journal of Inflammmation. 2020;2020:5369797. Published 2020 Apr 9. doi:10.1155/2020/5369797 Free Access

Hakusanoja: Ubikinoni, koentsyymi Q10, CoQ10, diabetes, metabolinen oireyhtymä, insuliinirestsitenssi, sydäntauti, sydämen vajaatoiminta, statiinit, tohtori Tolonen