COVID-19-potilaiden D-vitamiinitutkimus Granadan yliopistossa

Granadan yliopistosairaala aloitti 10.4.2020 COVID-19-tartunnan saaneiden potilaiden kliinisen kaksoissokkotutkimuksen D-vitamiinilla. Tuloksia odotetaan elokuussa. Madridin Infanta Leonors -sairaalassa työskentelevä sisätauti- ja infektiolääkäri Sari Arponen kertoi (HS 29.3.) kokeilleensa erilaisia hoitoja ja havainneensa D-vitamiinista olevan apua potilailla, joiden ennuste ei ole vielä kovin huono. Myös irlantilaiset, intialaiset, italailaiset ja ukrainalaiset lääkärit uskovat D-vitamiinin suojaavan COVID-19-infektiota vastaan. He kehottavat ihmisiä optimoimaan seerumin D-vitamiinipitoisuuden. Siihen ei suomalainen viranomaissuositus (10–20 µg/vrk) riitä.

"Vaikuttaa uskottavalta, että D-vitamiinin käyttö voi olla potentiaalinen apu taistelussa COVID-19-tartunnan saaneiden oireettomien tai lieviä taikka vakavia oireita saaneiden henkilöiden suojaamisessa", kirjoittavat Granadan yliopiston tutkijat.

"Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, voiko D-vitamiini muokata immuunijärjestelmää niin, että se parantaa merkittävästi COVID-19-tartunnan saaneiden henkilöiden terveyden tilaa ja ehkäisee sen heikkenemistä. Oletamme, että D-vitamiini voi parantaa merkitsevästi virustartunnan seuraamuksia käypää hoitoa saavilla potilailla."

Tutkimukseen valitaan 200 naista ja miestä, iältään 40–70 vuotta, joilla esiintyy yskää, kuumetta, nenän tukkoisuutta, vatsavaivoja, väsymystä, haju- ja makuaistien heikkenemistä tai muita hengitystieinfektioiden oireita.

Potilaat jaetaan kahteen ryhmään, joista toinen, verrokit (n=100) saa tavanomaista käypää hoitoa ja toinen (n=100) sen lisäksi yhden kerta-annoksen D-vitamiinia 625 mikrogrammaa suun kautta aamiaisella oliiviöljyllä voidellun paahtoleivän kanssa. Oliiviöljy parantaa D-vitamiinin imeytymistä suolesta vereen. Potilaiden terveydentilaa seurataan monipuolisin kokein 10 viikkoa, jona aikana sattuvat mahdolliset kuolemat kirjataan ja vitamiini- ja verrokkiryhmiä verrataan toisiinsa. Tuloksia odotetaan elokuussa 2020.

Tutkimussuunnitelman voi lukea maksutta Clinical Trials-rekisteristä alla olevasta linkistä
Vitamin D on Prevention and Treatment of COVID-19 (COVITD-19)

Tohtori Tolosen kommentti

Minusta D-vitamiinia pitäisi antaa pitempia aikoja kuin vain kerta-annos. Kuopiossa lääketieteen opiskelijoille annettu 2000 µg:n kerta-annos ei nostanut kaikkien seerumin D-vitamiinipitoisuutta yli 80 nmolin/l, (kuva alla), joka suojaisi infektioilta. Katso myös, mitä amerikkalaiset tiedemiehet kirjoittavat asiasta (Grant ym. 2020).

Kuopion D-vitamiinitutkimus

Dublinin Trinity Collegen TILDA-tutkimuksessa ilmeni, että 47 % yli 85-vuotiaista ja 27 % kotonaan asuvista yli 70-vuotiaista potee D-vitamiinin puutetta (S-D-25 < 50 nmol/l), joka nyt pandemian aikana on suuri COVID-19-infektion riskitekijä. Siksi siellä suositellaan ikääntyville reilua D-vitamiinilisää pandemian aikana, kun auringosta ei nyt saa D-vitamiinia. Tutkijat muistuttavat suuresta meta-analyysista, jossa D-vitamiinivaje lisäsi sepsiksen (keuhkokuumeen) riskiä 64 prosenttia.

Irlantilaiset lääkärit suosittelevat D-vitamiinilisää Irlannin lääkärilehdessä (huhtikuu 2020) optimoimaan seerumin D-vitamiinpitoisuuden COVID-19-tartuntaa vastaan. 100 µg/vrk on turvallinen annos, jota monet virastot ja asiantuntijat nyt suosittelevat, kirjoittavat lääkärit. Tosin he itse suosittelevat varovaisesti vain 20–50 µg:n päiväannosta (McCartney ja, Byrne 2020). Tutkijat uskovat D-vitamiinin suojaavan COVID-19:a vastaan kirjoitti eilen myös Nutraingredients.com.

TÄSSÄ taulukossa luetellaan vastustuskykyä kohentavia vitamiineja ja omega-3-rasvahappoja sekä tarvittavia päiväannoksia (Calder ym. 2020).

Calder PC, Carr AC, Gombart AF, Eggersdorfer M. Optimal Nutritional Status for a Well-Functioning Immune System Is an Important Factor to Protect against Viral Infections. Nutrients. 2020;12(4):E1181. Published 2020 Apr 23. doi:10.3390/nu12041181 Free Access
Covid-19: Cocooning elderly over 70 at risk of vitamin D deficiency. Supplements key to adequate intake during pandemic in the absence of sun exposure. The Irish Times 3.4.2020

McCartney DM, Byrne DG. Optimisation of Vitamin D Status for Enhanced Immuno-protection Against Covid-19. Irish Medical Journal. 2020;113(4):58. Published 2020 Apr 3.

Amerikkalaiset tiedemiehet selostavat uudessa artikkelissaan, kuinka D-vitamiini ehkäisee ja hoitaa koronavirustartuntoja ja niistä johtuvia kuolemia (Grant ym. 2020). Ennaltaehkäisyssä tarve on 125–250 µg/vrk, jolla seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) saadaan nousemaan tasolle 100–150 nmol/l. Tartunnan saaneiden pitoisuuden tulisi nousta vieläkin suuremmaksi (turvaraja on 350 nmol/l).

Grant WB, Lahore H, McDonnell SL, et al. Evidence that Vitamin D Supplementation Could Reduce Risk of Influenza and COVID-19 Infections and Deaths. Nutrients. 2020;12(4):E988. Published 2020 Apr 2. doi:10.3390/nu12040988 Free Access

Englantilaiset, intialaiset ja ukrainalaiset reumatologit suosittelevat yhteisessä artikelissaan Clinical Rheumatologyssa COVID-19;n torjuntaan ja hoitoon suuria C- ja D-vitamiiniannoksia. Seerumin D-vitamiinin pitoisuuden tulisi nousta vähintään 50 ng:aan/ml eli 125 nmoliin/l. Siihen ei päästä viranomaissuosituksella (10–20 µg/vrk). Tarve on vähintään 100 µg/vrk.

Misra DP, Agarwal V, Gasparyan AY, Zimba O. Rheumatologists' perspective on coronavirus disease 19 (COVID-19) and potential therapeutic targets [published online ahead of print, 2020 Apr 10]. Clin Rheumatol. 2020;10.1007/s10067-020-05073-9. doi:10.1007/s10067-020-05073-9 Free Access

Italiassa yliopistollisissa sairaaloissa COVID-19-infektion varhaisvaiheessa potilaille annetaan runsaasti erilaisia ravintolisiä: proteiinia, monivitamiineja ja hivenaineita, runsaasti D-vitamiinia, ja tarvittaessa annetaan ravintoaineita suoraan suoneen (Caccialanza ym. 2020). Myös muut italialaiset lääkärit suosittelevat reilusti D-vitamiinia COVID-19-tartunnoissa. "On uskottavaa että COVID-19:n ehkäisy D-vitamiinin "yliannoksilla" voi vähentää viruksen aihettaman sairauden vakavuutta, erityisesti alueilla, joilla D-vitamiinivaje on yleinen", kirjoittavat lääkärit (Panarese ja Shanini 2020). Pohjois-Italiassa 36 % väestöstä potee vajetta. Todennäköisesti vakavasti sairastuneet ja kuolleet kuuluvat juuri tähän ryhmän.

Caccialanza R, Laviano A, Lobascio F, et al. Early nutritional supplementation in non-critically ill patients hospitalized for the 2019 novel coronavirus disease (COVID-19): Rationale and feasibility of a shared pragmatic protocol [published online ahead of print, 2020 Apr 3]. Nutrition. 2020;110835. doi:10.1016/j.nut.2020.110835

Panarese A, Shahini E. Letter: Covid-19, and vitamin D [published online ahead of print, 2020 Apr 12]. Alimentary Pharmacology and Therapy. 2020;10.1111/apt.15752. doi:10.1111/apt.15752

Päivitys 11.6.2020

Koronavirustartunta alkaa nenästä

Suuri kansainvälinen infektiolääkäreiden työryhmä suosittelee reilua D-vitamiiniannosta (100 µg/vrk) COVID-19:n torjuntaan (Zenb ym. 2020). Ala muitakin samansuuntaisia uusia kirjoituksia.

Zemb P, Bergman P, Camargo CA Jr, et al. Vitamin D deficiency and COVID-19 pandemic [published online ahead of print, 2020 May 28]. Journal of Global Antimicrobial Resistence. 2020;S2213-7165(20)30132-6. doi:10.1016/j.jgar.2020.05.006
Carter SJ, Baranauskas MN, Fly AD. Considerations for obesity, vitamin D, and physical activity amidst the COVID-19 pandemic [published online ahead of print, 2020 Apr 16]. Obesity (Silver Spring). 2020;10.1002/oby.22838. doi:10.1002/oby.22838

Jakovac H. COVID-19 and vitamin D-Is there a link and an opportunity for intervention?. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2020;318(5):E589. doi:10.1152/ajpendo.00138.2020

Melatoniini voi rajoittaa COVID-19-viruksen aiheuttamia sairauksia ja voi siten olla hyödyllinen ravintolisä tämän taudin täydentävässä hoidossa, kirjoittavat kiinalainet tiedemiehet artikkeleissaan (Zhang ym. 2020 Zhou ym. 2020). Melatoniini ei tapa COVID-19-bakteeria, mutta vähentää hapetusstressiä ja tulehdusta sekä parantaa immuunijärjestelmän toimintaa antaa muutoinkin suojaa viruksen aiheuttamia haittoja ja kuoleman riskiä vastaan.

Melatoniini torjuu COVID-19-virusta, kirjoittaa skotlantilais-amerikkalainen tutkijapari Anderson ja Reiter (2020). Käpylisäkkeen ja mitokondrioiden melatoniinin väheneminen (kuten vanhemmiten käy) lisää viruksen jakautumista elimistössä ja taudin vaikeusastetta. Tartunnan saaneiden kannattaa ottaa melatoniinia yöksi 6-10 mg. Melatoniinilla ja D-vitamiinilla on synerginen yhteisvaikutus COVID-19:n torjunnassa (Martín Gimënez ym. 2020).

D-vitamiinin ja melatoniinin synerginen vaikutus

RAS=reniini-agneitensiinisysteemi. COVID-19-virus sitoutuu angiotensiinikonvertaasi-entsyymi 2:n reseptoriin  (ACE2r) ja kulkeutuu ihmisen keuhkojen (ja muillekin) limakalvoille, jossa se käynnistää infektion.-tartunnan saaneiden kannattaa ottaa D-vitamiinia 100 µg/vrk ja 6-10 mg melatoniinia yöksi. Ne vaimentavat ja sammuttavat tulehdusta aiheuttavaa sytokiinimyrskyä.
Martín Gimenéz VM, Inserra F, Tajer CD, et al. Lungs as target of COVID-19 infection: Protective common molecular mechanisms of vitamin D and melatonin as a new potential synergistic treatment. Life Sciences 2020 Aug 1, 254, 117808. doi.org/10.1016/j.lfs.2020.117808 Free Access
Anderson G, Reiter RJ. Melatonin: Roles in influenza, Covid-19, and other viral infections [published online ahead of print, 2020 Apr 21]. Reviews in Medical Virology. 2020;e2109. doi:10.1002/rmv.2109 Free Access
Zhang R, Wang X, Ni L, et al. COVID-19: Melatonin as a potential adjuvant treatment [published online ahead of print, 2020 Mar 23]. Life Sci. 2020;117583. doi:10.1016/j.lfs.2020.117583

Zhou Y, Hou Y, Shen J, Huang Y, Martin W, Cheng F. Network-based drug repurposing for novel coronavirus 2019-nCoV/SARS-CoV-2. Cell Discovery. 2020;6:14. Published 2020 Mar 16. doi:10.1038/s41421-020-0153-3 Free Access

Hakusanoja: D-vitamiini, COVID-19, koronavirus, keuhkokuume, Ruokavirasto THL, melatoniini, berberiini, Tohtori Tolonen