C- ja D-vitamiinit nyt hyväksyttyjä hoitoja koronaan USA:ssa

C- ja D-vitamiinit on nyt vihdoin hyväksytty hoitokeinoiksi koronavirusta vastaan. Vitamiinien odotetaan säästävän tuhansia ihmishenkiä ja terveydenhuollon kustannuksia, kirjoittaa tohtori Mercola verkkosivullaan. Hän on haastatellut asiassa USA:n johtavia asiantuntijalääkäreitä. Irlannissa, Italiassa, Intiassa, Ukrainassa ja muualla suositellaan nyt ikäihmisille ja muillekin D-vitamiinia suojaksi koronaa vastaan.

Yhdysvaltain suurimmassa sairaalassa Hospital Lenox Hill (Upper East Side de Manhattanilla) (ja 22 muussakin sairaalassa) annetaan tehohoitoa tarvitseville koronapotilaille muun hoidon lisänä suonensisäistä massiivista C-vitamiinihoitoa 1 500 mg 3–4 kertaa päivässä. Suurina annoksina C-vitamiini vahvistaa ihmisen omaa immuunijärjestelmää (neutrofiilisiä valkosoluja), tappaa viruksia ja voi vähentää tehohoitopäivien tarvetta 8-9 prosenttia, mikä vapauttaa hoitopaikkoja uusille potilaille. Vaikeissa virusinfektioissa potilaiden veren C-vitamiinipitoisuudet romahtavat, mutta ne saadaan kuntoon nopeasti isoilla C-vitamiiniannoksilla, jolloin myös potilaiden kunto kohenee "dramaattisesti". Lisäksi Yhdysvalloissa on käynnissä 60 sairaalassa tutkimus C-vitamiinihoidon vaikutuksesta korkonapotilaisiin.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) -viraston entinen johtajalääkäri, infektioihin erikoistunut Tom Frieden ja terveysviraston (NIH) kansanterveysspesialisti John C. Umhau korostavat C- ja D-vitamiinien tärkeyttä COVID-19-infektion torjunnassa.

Dr. Andrew Saul, Orthomolecular Medicine News Servicen päätoimittaja kertoi maaliskuun lopulla olleensa yhteydessä eteläkorealaiseen lääkäriin, jonka hoitotiimi antaa koronapotilaille suoneen 2500 µg D-vitamiinia ja 24 g C-vitamiinia, jolloin potilaiden kunto kohenee jo muutamassa päivässä.

Uusiseelantilaisen Otago-yliopiston apulaisprofessori Anitra Carr kirjoittaa optimistisesti suonensisäisestä C-vitamiinihoidosta Critical Care-lehdessä 7.4.2020. Hän viittaa USA:ssa tehtyyn 167 sepsispotilaan tutkimukseen, jossa suonensisäinen C-vitamiinihoito (~ 15 g/vrk) neljän päivän ajan vähensi kuolleisuutta. COVID-19:n aiheuttamaan keuhkokuumeeseen sairastuneiden potilaiden C-vitamiinihoitoa tutkitaan parhaillaan Wuhanin yliopistossa.

TÄSSÄ taulukossa luetellaan vastustuskykyä kohentavia vitamiineja ja omega-3-rasvahappoja sekä tarvittavia päiväannoksia (Calder ym. 2020).

Calder PC, Carr AC, Gombart AF, Eggersdorfer M. Optimal Nutritional Status for a Well-Functioning Immune System Is an Important Factor to Protect against Viral Infections. Nutrients. 2020;12(4):E1181. Published 2020 Apr 23. doi:10.3390/nu12041181 Free Access
Carr AC. A new clinical trial to test high-dose vitamin C in patients with COVID-19. Critical Care. 2020;24(1):133. Published 2020 Apr 7. doi:10.1186/s13054-020-02851-4

Granadan yliopistossa alkaa COVID-19-potilaiden D-vitamiinitutkimus

Irlannissa tehdyssä suuressa TILDA-tutkimuksessa ilmeni, että suuri osa yli 70-vuotiaista potee D-vitamiinin puutetta, joka nyt pandemian aikana on suuri koronavirusinfektion riskitekijä. Siksi siellä suositellaan ikääntyville reilua D-vitamiinilisää pandemian aikana, kun auringosta ei nyt saa D-vitamiinia. Lehti muistuttaa vuonna 2019 julkaistusta 21 000 ihmisen meta-analyysista, jossa D-vitamiinivaje lisäsi keuhkokuumeen riskiä 64 prosenttia.

Irlantilaiset lääkärit suosittelevat D-vitamiinilisää Irlannin lääkärilehdessä (huhtikuu 2020) optimoimaan seerumin D-vitamiinpitoisuuden COVID-19-tartuntaa vastaan. 100 µg/vrk on turvallinen annos, jota monet virastot ja asiantuntijat nyt suosittelevat, kirjoittavat lääkärit (McCartney ja, Byrne 2020).

Harvardin yliopiston sisätautiopin professori JoAnn Manson suosittelee D-vitamiinia COVID-19:n torjunkuntaan. MedScape 11.5.2020

Covid-19: Cocooning elderly over 70 at risk of vitamin D deficiency. Supplements key to adequate intake during pandemic in the absence of sun exposure. The Irish Times 3.4.2020

McCartney DM, Byrne DG. Optimisation of Vitamin D Status for Enhanced Immuno-protection Against Covid-19. Irish Medical Journal. 2020;113(4):58. Published 2020 Apr 3.

Amerikkalaiset tiedemiehet selostavat artikkelissaan, kuinka D-vitamiini ehkäisee ja hoitaa koronavirustartuntoja ja niistä johtuvia kuolemia (Grant ym. 2020). Ennaltaehkäisyssä tarve on 125–250 µg/vrk, jolla seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) saadaan nousemaan tasolle 100–150 nmol/l. Tartunnan saaneiden pitoisuuden tulisi nousta vieläkin suuremmaksi (turvaraja on 350 nmol/l).

Grant WB, Lahore H, McDonnell SL, et al. Evidence that Vitamin D Supplementation Could Reduce Risk of Influenza and COVID-19 Infections and Deaths. Nutrients. 2020;12(4):E988. Published 2020 Apr 2. doi:10.3390/nu12040988 Free Access

Espanjalaiset ja amerikkalaiset anestesiologit ja neurologit suosittelevat uudessa artikkelissaan C-vitamiinia COVID-19:n aiheuttamien keuhkovaurioiden hoitoon:

Hernández A, Papadakos PJ, Torres A, et al. Two known therapies could be useful as adjuvant therapy in critical patients infected by COVID-19 [published online ahead of print, 2020 Apr 14]. Dos terapias conocidas podrían ser efectivas como adyuvantes en el paciente crítico infectado por COVID-19 [published online ahead of print, 2020 Apr 14]. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2020;S0034-9356(20)30075-X. doi:10.1016/j.redar.2020.03.004

Suosittelen kaikille ennaltaehkäisevästi vähintään 500 mg C-vitamiinia päivässä, ja jos ilmenee oireita, annoksen voi nostaa 6 000 mg:n päivässä. C-vitamiinin virustartuntoja.torjuvasta vaikutuksesta on ennestään paljon tutkittua tietoa (Colunga Biancatelli my. 2020). Terveelle keskivertoväestölle annettu saantisuositus 75 mg päivässä ei riitä alkuunkaan COVID-19-tartunnan saaneille ihmisille.

Colunga Biancatelli RML, Berrill M, Marik PE. The antiviral properties of vitamin C. Expert Rev Anti-Infective Therapy. 2020;18(2):99–101. doi:10.1080/14787210.2020.1706483 Free Full Text pdf

Melatoniini

Melatoniini rajoittaa COVID-19-viruksen aiheuttamia sairauksia ja voi siten olla hyödyllinen ravintolisä tämän taudin täydentävässä hoidossa, kirjoittavat kiinalainet tiedemiehet juuri ilmestyneessä artikkelisaan (Zhang ym. 2020), Melatoniini torujuu COVID-19-virusta, kirjoittaa myös skotlantilais-amerikkalainen tutkijapari Anderson ja Reiter (2020). Käpylisäkkeen ja mitokondrioiden melatoniinin väheneminen (kuten vanhemmiten käy) lisää viruksen jakautumista elimistössä ja taudin vaikeusastetta. Tartunnan saaneiden kannattaa otta melatoniinia yöksi 6-10 mg.

Anderson G, Reiter RJ. Melatonin: Roles in influenza, Covid-19, and other viral infections [published online ahead of print, 2020 Apr 21]. Reviews in Medical Virology. 2020;e2109. doi:10.1002/rmv.2109 Free Access
Zhang R, Wang X, Ni L, et al. COVID-19: Melatonin as a potential adjuvant treatment [published online ahead of print, 2020 Mar 23]. Life Sci. 2020;117583. doi:10.1016/j.lfs.2020.117583

Entä Suomessa?

Ruokavirasto kieltää vitamiinitiedotuksen

THL valehtelee valtamediassa, että kaikkien suomalaisten D-vitamiinin saanti on nyt riittävää, kun maitoa on vitaminoitu ja väestön keskimääräinen seerumin D-vitamiinin pitoisuus on yli 50 nmol/l. Tämä on emävalhe: Minun pitoisuuteni (S-D-25) on 170 nmol/l. Jos kahden muun pitoisuus on 20 nmol/l, niin meidän kolmen keskiarvo on 70 nmol/l, mitä THL pitää riittävänä. Silti kahdella on huutava D-vaje, joka altistaa virustartunnalle.

Tosiasiassa S-D-25:n tulee olla vähintään 90 nmol/l, (mielellään 100–150) jotta se torjuu virusinfektioita, osoittavat mm. Tukholman Karoliinisen Instituutin tutkimukset. Se edellyttää yleensä vähintään 100 µg:n päivittäistä saantia, joillakin jopa enemmän (ks. edellä Grant ym. 2020).

Ruokavirasto kieltää yrityksiltä ja järjestöiltä vitamiinitutkimusten jakamisen kuluttajille ja ammattilaisille.
Suomen Terveysjärjestö STJ ry ja Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto valmistelevat  kantelua Ruokaviraston toiminnasta oikeusasiamiehelle. Liiton mielestä Ruokavirasto pyrkii laittomin keinoin suitsimaan tiedonvälitystä ravintolisistä. Ruokavirasto väittää tiedotteessaan virheellisesti, ettei vitamiinien hyödyistä koronassa ole mitään tieteellistä näyttöä, joten niistä ei saa puhua mitään.