Ruokavirasto kieltää yrityksiltä ja järjestöiltä vitamiinitutkimusten jakamisen kuluttajille ja ammattilaisille

Ruokavirasto on käynnistänyt kampanjan vitamiinitiedottamista vastaan. Virasto vetoaa elintarvikelakiin ja kieltää yrityksiä ja järjestöjä jakamasta tietoa koronavirukseen liittyvistä vitamiinitutkimuksista sekä kuluttajille että ammattilaisille. Vaikka tutkimukset on julkaistu pätevissä, vertaisarvioiduissa tiedelehdissä, yritykset eivät saisi saattaa niitä kuluttajien tietoon. Ruokaviraston toimivalta ei kuitenkaan ylety yksityishenkilöihin tai lääkäreihin, esimerkiksi minuun, eikä ulkomailla toimiviin yrityksiin, kuten FinnRadioFM.

Ruokavirastosta on jätetty 7.5.2020 kantelu oikeusasiamiehelle

Ruokaviraston tulkinta, jossa elintarvikevalvonnan piirissä olevilta toimijoilta kielletään tai rajoitetaan tieteellisten tutkimuksien jakamista, on laajentunut koskemaan myös lääkärien omilla nettisivuillaan antamia neuvoja muun muassa virusinfektioiden hoitoon. Kielletyksi todetuissa lääkärien julkaisuissa yhteisenä piirteenä on se, että niissä on mainittu joitain vitamiineja, kasviperäisiä valmisteita tai rohdoskasveja.

Elintarvikevalvonnassa on pyydetty poistamaan muun muassa lääkäri Päivi Mäkeläisen ja lääkäri Matti Tolosen tekemiä kirjoituksia. Eilen (10.4.2020) Suomen terveyskauppiaiden liiton tietoon tuli, että lääkäri Harri Hemilän (Helsingin yliopisto) systemaattista katsausta C-vitamiinin vaikutuksista hengityskoneissa oleville potilaille on elintarvikealan toimijoilta kielletty jakaa eteenpäin sosiaalisen median kanavissa.

Ruokavirasto on pukki kaalimaan vartijana!

Yhdysvalloissa C- ja D-vitamiinit hyväksyttyjä hoitoja koronaan

Harvardin yliopiston sisätautiopin professori JoAnn Manson suosittelee D-vitamiinia COVID-19:n torjunkuntaan. MedScape 11.5.2020

TÄSSÄ taulukossa luetellaan vastustuskykyä kohentavia vitamiineja ja omega-3-rasvahappoja sekä tarvittavia päiväannoksia (Calder ym. 2020). Ruokaviraston mielestä tätä tietoa ei saisi jakaa suomalaisille!

Calder PC, Carr AC, Gombart AF, Eggersdorfer M. Optimal Nutritional Status for a Well-Functioning Immune System Is an Important Factor to Protect against Viral Infections. Nutrients. 2020;12(4):E1181. Published 2020 Apr 23. doi:10.3390/nu12041181 Free Access

Ruokaviraston tiedote on täysin epälooginen. Tiedotteessä näet kieltoa perustellaan sanatarkasti näin:
– "Ei ole olemassa tieteellistä näyttöä, että ravintolisien tai muiden elintarvikkeiden nauttiminen voisi suojata koronavirukselta tai parantaa sen aiheuttamaa sairautta." Se,  ettei näyttöä ole vielä ehditty julkaista tiedelehdissä ei sulje pois sitä mahdollisuutta, että ravintolisät, esim. C- ja D-vitamiini, viranomaissuosituksia suurempina annoksina, voisivat suojata tartunnalta ja vähentää sen aiheuttamien sairauksien haittoja tai esim. lyhentää tehohoidon tarvetta sekä säästää terveydenhuollon resursseja ja kustannuksia. Vastaavasti viranomaiset voisivat kieltää hengityssuojainten käytön, "koska niistä ei ole tieteellistä näyttöä". Tällaisen epätoden väitteen esittäminen julkisuudessa osoittaa, ettei Ruokaviraston henkilökunnalla ole kunnollista tieteellistä koulutusta.

Lue hallintotieteiden tohtori Pasi Malmin kirjoitus 2.4.32020 THL:n vastaavista päättelyvirheistä koronaaviruspanedemiassa. Hän perustelee laajasti THL:n epäloogisuuden, joka on samanlainen kuin Ruokaviraston.

Asiasta on noussut valtava kohu. Terveyskauppojen Facebook-kirjoitusta aiheesta on lukenut jo yli 30 000 henkilöä ja sivulla julkaistiin uusi kirjoitus, jossa asiaa avataan tarkemmin.

Asiasta kirjoittavat myös Terveystuotekauppiaiden Liiton blogi sekä TAIMI-koulutuksen sivustoLinkedIn ja Terveyskauppiaiden liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö Twitterissä, jotta asia tulisi tietoon mahdollisimman laajalti.

Kunnan elintarvikevalvonta on kieltänyt mm. seuraavien vitamiinitutkimusten jakamisen yritysten sosiaalisen median kanavissa:

- ScienceDirect-tietokannassa julkaistu tutkimus, jossa on selvitetty C-vitamiinin vaikutusta COVID-19 infektiosta kärsivien potilaiden hoidossa Kiinassa (Chaeng 2020).

Cheng. RX. Can early and high intravenous dose of vitamin C prevent and treat coronavirus disease 2019 (COVID-19)? Medicine in Drug Discovery. Available online 26 March 2020, 100028 In Press, Journal Pre-proof

- D-vitamiinitutkimukset, jotka ovat liittyneet mm. Pohjois-Italian väestön alhaisiin D-vitamiinipitoisuuksiin ja D-vitamiinin vaikutukseen torjua infektioita (Lippi ym. 2015).

Lippi G, Nouvenne A, Ticinesi A ym. The burden of vitamin D deficiency in a mediterranean country without a policy of food fortification. Acta Biomedica 2015; 86, 1: 59-62 Open Access

- minun uutiseni koronaviruksesta ja D-vitamiinista.
Tosin tiedossani ei ole, että yksikään ravintolisiä markkinoiva yhtiö olisi jakanut tätä uutistani kuluttajille tai ammattilaisille. Ilmiesesti uutinen on vain kivi Ruokaviraston kengässä.

Muut saavat jakaa näitä tietoja ihan vapaasti esim. somessa. Ruokavirasto ilmeisesti pelkää, että uutinen voi houkutella kansalaisia nauttimaan C- ja D-vitamiineja enemmän kuin viranomaissuositus. Kirjoituksiin on tullut satoja kiukkuisten kuluttajien kommentteja: "Kuin Pohjois-Koreassa..." jne.

Kiellon saaneen yrityksen kannattaa pyytää kielto kirjallisena, pelkkään terveystarkastajan puhelinsoittoon tai muuhun suulliseen kieltoon ei tarvitse tyytyä. Mahdolliset sanktiot ovat tavanomaiset pakkokeinoon liittyvät. Matka sanktioihin on kuitenkin pitkä. Valvoja voi ensin pyytää poistamaan "kielletyn" aineiston, ja ellei ylläpitäjä suostu poistamaan sitä, voi  kiellosta  ja mahdollisesta sanktiosta valittaa esim. hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus on ennenkin kumonnut elintarvikevalvonnan yrityksille langettamia lain vastaisia päätöksiä.

Tätä Ruokavirasto ei ole vielä huomannut:

Granadan yliopistossa alkaa COVID-19-potilaiden D-vitamiinitutkimus

Yhdysvalloissa on käynnissä 50 000 potilaan kaksoissokkotutkimus 60 sairaalassa iv. C-vitamiinista. Siinä annetaan 80 g kerta-annoksena (boluksina) / vrk C-vitamiinia + 160 mg kortisonia vaikeimmin sairastuneille koronapotilaille. Tämä tieto tuli ilmi, kun Suomessa eräät funktionaalisen lääketieteen lääkärit ovat tekemässä vetoomusta päättäjille C-vitamiinin käytöstä koronapotilaiden hoidossa.

Kalaöljyn rasvahapot EPA ja DHA voivat ehkäistä, vaimentaa ja sammuttaa tulehdusta, jota virukset, myös COV-19, elimistössä aiheuttavat. Näin ollen kalaöljystä saattaa olla hyötyä suojautumisessa koronavirustartunnalta ja sen aiheuttamalta hengitystieinfektiolta, kirjoittaa professori Undurti Das (Adjunct Professor of Life Sciences and Biotechnology, Mangalore University) 27.3.2020 Archives of Medical Research -lehdessä.

Das UN. Can Bioactive Lipids Inactivate Coronavirus (COVID-19)? [published online ahead of print, 2020 Mar 27]. Archives of Medical Research. 2020;S0188-4409(20)30292-7. doi:10.1016/j.arcmed.2020.03.004

Kuuntele haastatteluni C-vitamiinista ym. ravintolisistä, kesto 15 minuuttia
FinnRadio.FM:ssä

Lue myös:

Ruokavirasto kieltää julkisen tiedon jakamista

Kuuntele toimittaja Kauko Nimen esitys, 7 min.