Kalaöljy parantaa aggressiivisten psykopaattisten tyttöjen käytöstä

Kalaöljyn terveysvaikutuksia tutkitaan vilkkaasti eri puolilla kardiologiassa, psykiatriassa ja psykologiassa. Uudet tutkimukset ovat vahvistaneet, että ruoan lisänä nautitulla kalaöljyllä on suuri merkitys muun muassa aivojen normaalille toiminnalle. Uusi amerikkalaisten ja hongkongilaisten kriminaalipsykologien yhdessä julkaisema kliininen, satunnaistettu lumekontrolloitu tutkimus osoittaa, että kalaöljy voi parantaa aggressiivisten, epäsosiaalisten ja psykopaattisten tyttöjen käytöstä.

Tämä on tiettävästi ensimmäinen kliininen tutkimus, jossa selvitettiin kalaöljyn mahdollista vaikutusta tyttöihin, joilla on psykopaattinen persoonallisuus. Siinä selvitettiin, parantaako kalaöljyn syönti tyttöjen epäsosiaalista, aggressiivista ja psykopaattista käytöstä. Tutkimussuunnitelman voi lukea tästä NCT00842439. Siitä ilmenee kuinka valtavan monipuolisesti lapsia tutkittiin (mm. neuropsykologisesti, neuroendokrinologisesti, kuvantamalla aivot, jne).

Tutkimukseen valittiin 500 oppilaan joukosta 324 käytöshäiriöistä koululaista, joilla oli aggressiivinen, epäsosiaalinen ja/tai psykopaattinen käytös. He asuivat Philadelphian "suuren riskin alueella" (high-risk communities in Philadelphia) ja olivat 1112 vuotiaita. Heidät jaettiin kolmeen ryhmään:

  • kalaöljyä (1 g/vrk), kalkkia, monivitamiineja saaviin, n=108
  • lumetta saaviin, n=110 ja
  • ei mitään hoitoa saaviin, n=106

Lasten vanhemmat koottiin keskustelemaan ja kertomaan tutkijoille lasten käyttäytymisestä vaikutusjakson alussa ja sen lopussa 6 kuukauden kuluttua sekä vielä 6 kuukauden kuluttua vaikutusjakson päättymisen jälkeen. Näin seuranta-ajaksi tuli kokonainen vuosi.

Kävi ilmeiseksi, että epäsosiaalisesti käyttäytyneiden tyttöjen käytös oli parantunut kalaöljyryhmässä merkitsevästi seurannan aikana, kun taas kahdessa verrokkiryhmässä ei ilmennyt muutosta. Erityisesti parannusta ilmeni psykopaattisessa käyttäytymisessä.

Johtopäätökset: Ravintolisien nauttiminen ruoan lisänä paransi merkitsevästi tyttöjen epäsosiaalista, aggressiivista käyttäytymistä sekä psykopatian oireita, päättelevät psykologit.

Omega-3-rasvahapot edistävät aivosolujen muodostusta ja kasvua (neurogeneesiä) ja edistävät hermovälittäjäaineiden tuotantoa, sanoi Raine jo vuonna 2011 esitelmässään American Association of Advance on Sciencen vuosikokouksessa. Aikaisemmat nuorisovankien tutkimukset ovat osoittaneet, että ravintolisät voivat vähentää väkivaltaista käytöstä 34–36 prosenttia.

"Asia on hyvin yksinkertainen – huonot aivot, huono käytös", tiivistää Raine. "Jos syysuhde on kausaalinen, voi ravintolisien anto parantaa aivojen toimintoja ja käytöstä. Juuri niin me aiomme tehdä", psykologi Raine sanoi.

Rainen työryhmän tammikuussa 2020 julkaistun 145 tapauksen tulokset olivat jo samansuuntaiset kuin nyt julkaistun suuremman tutkimuksen. Tammikuun aineistossa kalaöljyä (1 g/vrk) sai 48, lumetta 48 ja hoidotta oli 51 nuorta jotka oli tuomittu rangaistuslaitokseen Singaporessa (Singapore Prison Service).

Kalaöljy paransi sekä lyhyt- että pitkäaikaisesti aggressiivistä ja antisosiaalista käyttäytymistä 12 kuukauden seurannan aikana. Tämän aineiston perusteella tutkijat suosittelevat laitoksissa hoidettavien aggressiivisten, impulsiivisten nuorten hoitamista kalaöljyllä muiden hoitotoimien lisänä "above regular treatment programs in young offender institutions". Tutkimussuunnitelman voi lukea tästä NCT03627312 .

Kirjoittajat edustavat seuraavia tutkimuslaitoksia:

  • 1 Departments of Criminology, Psychiatry, and Psychology, University of Pennsylvania, McNeil Building, Room 483, 3718 Locust Walk, Philadelphia, PA, 19104-6286, USA. araine@sas.upenn.edu.
  • 2 Department of Social and Behavioural Sciences, City University of Hong Kong, Hong Kong, China.
  • 3 Department of Psychology, Brooklyn College and the Graduate Center of the City University of New York, Brooklyn, NY, USA.
  • 4 Laboratory of Neuropsychology, The University of Hong Kong, Hong Kong, China.
Raine A, Fung ALC, Gao Y, Lee TMC. Omega-3 supplementation, child antisocial behavior, and psychopathic personality: a randomized, double-blind, placebo-controlled, stratified, parallel group trial [published online ahead of print, 2020 Mar 28]. European Child & Adolescent Psychiatry. DOI: 10.1007/s00787-020-01513-8


Raine, A., Leung, C., Singh, M. et al. Omega-3 supplementation in young offenders: a randomized, stratified, double-blind, placebo-controlled, parallel-group trial. Journal of  Experimental Criminology (2020). doi.org/10.1007/s11292-019-09394-x

Tohtori Tolosen kommentti

Euroopan arvostetuin psykiatrien ammattilehti British Journal of Psychiatry julkaisi vuonna 2002 Englannissa nuorisovankitutkimuksen, jossa ravintolisät rauhoittivat väkivaltaisia vankeja merkittävästi. Väkivallanteot vähenivät 39 % tai enemmän, kommentoi Lontoon Metropol-yliopiston professori Michael Crawford (director of the Institute of Brain Chemistry and Human Nutrition). Tutkimus herätti kaikkialla maailmassa suurta huomiota.

"Kesällä 2002 julkaisemamme tulokset olivat dramaattiset ja ne olivat todellisia", sanoi tutkimusta johtanut tohtori Bernard Gesch. "Ravintolisähoito on halpa ja tehokas keino hillitä rikollisuutta, ja tätä hoitomuotoa on syytä tutkia lisää", hän sanoi. "Ravintolisien antaminen on järkevää, sillä jos ihmiseltä puuttuu välttämättömiä ravintoaineita, emme voi olettaa hänen käyttäytyvän normaalisti. Tietyt ravintoaineet ovat välttämättömiä aivojen normaalille toiminnalle - aivot kuluttavat 20 % ruuasta saamastamme energiasta. Ellemme saa kaikkia tarpeellisia aineita riittävästi, seuraukset ovat ikävät", Gesch jatkoi.

"Ravintolisähoito voi parantaa myös vankiloiden henkilökunnan turvallisuutta, kun vankien väkivallanteot vähenevät", Gesch muistutti.

Gesch CB, Hammond SM, Hampson SE, Eves A, Crowder MJ. Influence of supplementary vitamins, minerals and essential fatty acids on the antisocial behaviour of young adult prisoners. British Journal of Psychiatry 2002;181:22-28 [Free Full Text]