Fibromyalgia, ravintolisät ja akupunktio

Koronavirusinfektio, kuten muutkin hengitystietulehdukset, voi pahentaa fibromyalgiaa. Sitä potee Suomessa on arviolta ainakin 100 000–200 000 ihmistä, useimmat heistä naisia. Valitettavasti tautiin ei ole tehokasta lääkehoitoa, jonka vuoksi tutkijat etsivät apua lääkkeettömistä vaihtoehdoista, kuten akupunktiosta ja ravintolisähoidoista. Uusi italialainen kliininen satunnaistettu kaksoissokkotutkimus osoittaa, että niistä molemmista on apua "fibroille". Se tukee monia aikaisempia tutkimuksia, joissa ubikinonista on ollut selvää hyötyä.

Fibromyalgia luokitellaan virheellisesti reumatauteihin. Kyseessä on oireyhtymä, joka ilmenee monenlaisina epämääräisinä lihas- ja niveloireina sekä väsymyksenä, päänsärkynä, unihäiriöinä ja masentuneisuutena. Eri puolilla vartaloa ja raajoja esiintyy paikkaa vaihtavia kipuja ja kosketusarkuutta. Usein kivut ovat niin voimakkaita, että potilas on niiden vuoksi työkyvytön. Joskus taas kivut ovat lieviä. Fibromyalgia voi ilmetä myös unettomuutena, kroonisena väsymyksenä ja voimattomuutena tai masennuksena. Usein vaivat alkavat flunssan tai muun infektion jälkeen. Nyt koronavirusepidemia voi olla erityisesti "fibroille" vaarallinen.

Fibromyalgia muistuttaa monilta oireiltaan kroonista väsymysoireyhtymää (Chronic Fatigue Syndrome, CFS), jossa ravintolisät voivat olla suureksi avuksi. Monet kliiniset tutkimukset – mm. professori Mario David Cordero Moralesin tutkimukset Sevillassa – ovat osoittaneet vakuttavasti, että fibromyalgiassa vallitsee mitokondrioiden häiriötila, jota ubikinoni, 300 mg päivässä, korjaa ja vähentää huomattavasti potilaiden kipu- ja muita oireita ja parantaa heidän elämänlaatuaan. Nyt Italiassa tehdyssä tutkimuksessa verrattiin akupunktion ja ubikinonia ja muita ravintolisiä sisältävän valmisteen vaikutuksia 60 naispuolisen fibromyalgiapotilaan vaivoihin.

Italialaistutkimus

Naisille annettu ravintolisä Migratens® sisältää alla olevassa taulukossa esitetyt yhdisteet ja niiden pitoisuudet päiväannoksessa (2 tabl). Puolet potilaista sai kolme kuukautta ravintolisää ja puolet akupunktiota. Potilaiden kipu- ja muita oireita sekä elämänlaatua selvitettiin Fibromyalgia Impact Questionnaire Score-Revised (FIQ-R)- ja Fibromyalgia Severity Scale (FSS) -menetelmillä 1, 3 ja 6 kuukauden kuluttua hoitojen alusta lukien. Alla oleva kaavio näyttää tutkimusasetelman ja hankkeen kulun.

Tukimuksen kulkukaavio

Kaavio: 84 potilaasta 60 kelpuutettiin hoitokokeeseen. Heidät satunnaistettiin ravintolisä- ja akupunktiohoitoa saaviin ryhmiin, joiden oireita verrattiin lähtötilanteessa ja 1, 3 ja 6 kuukauden kuluttua kokeen alkamisesta. Muutama potilas "katosi" aineistosta.

Alla oleva taulukko osoittaa ravintolisävalmisteen koostumuksen (2 tabletissa):

Ubikinoni 150 mg
alfalipoiinihappo 800 mg
magnesium 450 mg
tryptofaani 300 mg
nisiini 25 mg
B2-vitamiini 2,4 mg

Taulukko: Ravintolisän koostumus. Kuten olen aina sanonut, kannattaa nauttia yhtaikaa useita ravintolisiä, joilla on synerginen vuoro- ja yhteisvaikutus. Se antaa paremmat tulokset kuin yksittäisen ravintolisän kokeileminen.


Tulokset:
55 potilasta (21 ravintolisäryhmässä ja 34 akupunktioryhmässä) noudatti tutkimusprotokollaa vaikutusjakson loppuun asti. Kummassakin ryhmässä kivut lievenivät ja elämänlaatu parani tilastollisesti merkitsevästi jo kuukauden kuluessa ja vaikutus vain parani kolmen kuukauden kuluessa.

Johtopäätökset: Ravintolisä- ja akupunktiohoito näyttävät kumpikin lievittävän fibromyalgian oireita ja parantavat potilaiden elämänlaatua. Tutkijat suosittelevat joko jaksottaista tai jatkuvaa lääkkeetöntä hoitoa, joka voidaan toki yhdistää muihin hoitokeinoihin pitkällä aikavälillä.

Tutkimus tukee aikaisempaa italialaisten reumalääkäreiden tutkimusta (DiPierro 2016), jossa ubikinonista (200 mg/vrk) oli "fibroille" selvää hyötyä. Samoin espanjalaisen Sevillan yliopiston tutkimukset ovat osoittaneet, että fibromyalgiassa vallitsee hapetusstressi ja mitokondrioiden vajaatoiminta, joka korjaantuu ubikinonilla. Samalla potilaiden oireet lievenevät (Sánchez-Domínguez ym. 2015, Cordero ym. 2008, 2010).

Uusi italialainnen kirjallisuskatsua vahvistaa edellä olevia tietoja: D-vitamiini, magnesium probiootit sekä mutkin ravintolosät lievittävät fibromyalgiaa. Nutraingredients.com 24.8.2020

Schweiger V, Secchettin E, Castellani C, et al. Comparison between Acupuncture and Nutraceutical Treatment with Migratens® in Patients with Fibromyalgia Syndrome: A Prospective Randomized Clinical Trial. Nutrients. 2020;12(3):E821. Published 2020 Mar 19. doi:10.3390/nu12030821 Free Access
Di Pierro F, Rossi A, Consensi A, Giacomelli C, Bazzichi L. Role for a water-soluble form of CoQ10 in female subjects affected by fibromyalgia. A preliminary study. Clinical and Experimental Rheumatology. 2016 Dec 13. Abstract
Sánchez-Domínguez B, Bullón P, Román-Malo L, et al. Oxidative stress, mitochondrial dysfunction and, inflammation common events in skin of patients with Fibromyalgia. Mitochondrion. 2015;21:69–75. doi:10.1016/j.mito.2015.01.010 Free Access
Cordero MD, Moreno-Fernández AM, Demiguel M, et al. Coenzyme Q10 distribution in blood is altered in patients with fibromyalgia. Clinical Biochemistry. 2008 Dec 25. https://doi.org/10.1016/j.clinbiochem.2008.12.010

Cordero MD, De Miguel M, Moreno Fernandz AM, et al. Mitochondrial dysfunction and mitophagy activation in blood mononuclear cells of fibromyalgia patients: implication in the pathogenesis of the disease. Arthritis research therapy 2010 Jan 28;12(1):R17. [Epub ahead of print] Free Full Text

Cordero MD, Miguel MD, Carmona-López I, et al. Oxidative stress and mitochondrial dysfunction in Fibromyalgia. MINIREVIEW. Neuro Endocrinology Letters. 2010 Apr 29;31(2):169-173.


Hakusanoja: fibromyalgia, "fibro", akupunktio, ravintolisät, ubikinoni, alfalipoiinihappo. niasiini, magnesium, tryptofaani, B2-vitamiini, tohtori Tolonen