Kuinka E-EPA-kalaöljy suojaa sydäntä?

E-EPAlla tehdyt jättisuuret kliiniset tutkimukset JELIS ja REDUCE-IT ovat mullistaneet sydänlääkäreiden käsitykset kalaöljyn tarpeesta ja sydäntä suojaavasta merkityksestä. E-EPA on osoittautunut tehokkaimmaksi kalaöljyksi sydänterveydelle, jopa paremmaksi kuin yksikään lääke, mutta kardiologit pohtivat edelleen lääkärilehdissä sen biologisia ja farmakologisia vaikutusmekanismeja. Harvardin yliopiston kardiologit valottavat asiaa uudessa artikkelissaan.

Vaikka potilaiden "paha" LDL-kolesteroli olisi kuinka hyvin hallinnassa statiinilääkityksellä, on heillä siitä huolimatta huomattava ns. residuaalinen (jäännös) sairastumisen riski, jos triglyseridit ovat koholla. Statiinit kun eivät niitä alenna. Suurina päiväannoksina kalaöljyn EPA- ja DHA-rasvahapot alentavat triglyseridejä hyvin. Rasvaisia kalaruokia pitäisi syödä 3-5 kertaa viikossa säännöllisesti, mikäli mielii saada riittävästi omega-3:a pelkästään ruoasta.

Omega-3-rasvahapot muokkaavat T-valkosolujen erilaistumista ja tuottavat elimistössä tulehdusta ehkäiseviä, vaimentavia ja sammuttavia nanomolekyylejä, resolviineja, maresiineja ja protektiineja, selostavat kardiologit.

EPAn aj DHA:n metaboliiitteja

EPAsta syntyy elimistössä E-sarjan resolviineja (E1-3), kun taas DHA:sta syntyy D-sarjan resolviineja, protektiineja ja maresiineja. Ne ovat kaikki tulehdusta ehkäiseviä nanomolekyylejä, mutta niillä on erilaiset kohteet elimistössä. E-EPA:n metaboliitit, E-sarjan resolviinit, vaimentavat tehokkaammin sepel- ja aivovaltimoiden kroonista matala-asteista tulehdusta. Kuvion otsikko "Pro-resolving mediators" tarkoittaa sitä, että metaboliitit ovat tulehdusta sammuttavia välittäjäaineita.


REDUCE-IT-tutkimuksessa E-EPA (4 g/vrk) vähensi sydäntapahtumia ja aivohalvauksia 25 prosenttia
(käypään lääkehoitoon verrattuna) statiineja syövillä sydänpotilailla, joista suurella osalla oli myös diabetes, verenpainetauti tai muu hengenvaarallinen riskitekijä. E-EPA imeytyy hyvin valtimoiden plakkeihin, jolloin niiden repeämisen aiheuttama veritulpan riski pienenee merkittävästi, kirjoittivat englantilaiset tutkijat jo 10 vuotta sitten (Cawood ym. 2010). Sitä vastoin DHA ei näytä liittyvän plakkeihin eikä sepelvaltimotautiin, sanovat myös asiaa tutkineet japanilaiset kardiologit (Watanabe ym. 2017). Heidänkin tutkimuksessaan EPA oli DHA:ta tehokkaampaa epävakaiden (helposti repeävien) valtimoplakkien ehkäisyssä ja stabiloinnissa. Japanilaiset sydänlääkärit (kardiologit) ovatkin vakuuttuneita siitä, että E-EPA on maailman paras kalaöljyvalmiste valtimoiden ja sydämen suojaamiseen. Japanissa E-EPAn tavallinen päiväannos on 1 800 mg, jota sikäläinen Terveysministeriökin suosittelee.

EPA ja DHA eroavat toisistaan monin tavoin: Ne hapettuvat eri tavoilla, ne tuottavat erilaisia nanomolekyylejä elimistössä ja niiden vaikutukset solukalvoilla ja valtimoiden endoteelissa ovat erilaisia. Klinisissä tutkimuksissa, joissa on annettu DHA:ta, ei ole saatu yhtä hyviä vaikutuksia kuin puhtaalla EPAlla. AstraZenica-lääkefirman suurin toivein aloitettu STRENGHT-tutkimus EPANOVALLA (EPA+DHA-yhdistelmä) keskeytettiin, koska tuote ei antanut toivottuja tuloksia. Harvardin yliopiston kardiologit pitivät tärkeänä julkaista tämän katsauksen selvittäkseen lääkäreille (ja muille kiinnostuneille) EPAn sydäntä suojaavia biologisia ja farmakologisia vaikutusmekanismeja.

EPA pysäyttää solukalvolla etenevän hapetusstressin kuin seinään. Ks alla oleva kuvio:

E-EPA toimii antioksidanttina solukalvossa
EPA-rasvahappo kulkeutuu hyvin solukalvolle, jossa se pysäyttää rasvojen härskiintymisen (lipidiperoksidaation) kuin seinään. EPA ehkäisee myös kolesterolin (punaiset molekyylit) lisääntymisen solukalvolla. DHA-rasvahapolla ei ole tällaista ominaisuutta, katso seuraava kuvio.

EPA vs DHA solukalvolla

Kuvio. DHA-rasvahappo lisää kolesterolimolekyylien määrää solukalvolla. Lähde: Mason ym. 2016. doi: 10.1016/j.bbamem.2016.10.002.

Uuden kirjallisuuskatsauksen kirjoittajat Mason, Libby ja Bhatt työskentelevät laitoksessa nimeltään the Cardiovascular Division, Department of Medicine, Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA, USA.

Mason RP, Libby P, Bhatt DL. Emerging Mechanisms of Cardiovascular Protection for the Omega-3 Fatty Acid Eicosapentaenoic Acid [published online ahead of print, 2020 Mar 26]. Arterioscleroris,Thrombosis and Vascular Biology 2020;ATVBAHA119313286. doi:10.1161/ATVBAHA.119.313286

Tohtori Tolosen kommentti

Suomessakin on vielä monia lääkäreitä, terveyden- ja sairaanhoitajia, farmaseutteja, ravitsemustieteilijöitä ja -terapeutteja, jotka – ihmisiltä saamieni sähköpostiviestien mukaan – eivät näytä tuntevan E-EPAa. Valtamedian terveystoimittajista puhumattakaan.

Yhdysvaltain Sydänliitto valitsi E-EPAlla tehdyn REDUCE-IT-tutkimuksen vuoden 2019 parhaaksi tutkimukseksi sydäntautien alalla.

"E-EPA pienensi sydän- ja verisuonitautien riskiä 25 prosenttia [nykyiseen käypään hoitoon verrattuna] statiineja syövillä henkilöillä, joiden triglyseridit olivat koholla. Yhdysvaltain lääkevirasto (US Food and Drug Administration, FDA) hyväksyi REDUCE-IT-tutkimuksen tulosten perusteella joulukuussa (2019) E-EPAn lääkkeeksi sydän- ja verisuonitautien vähentämiseen," kirjoittaa FDA tiedotteessaan. Se on uutisoitu laajasti maailmalla, muun muassa MEDSCAPE-sivustolla (linkki alla).

FDA tiedostaa, että sydän- ja verisuonitauteihin tarvitaan [nykyisen käyvän hoidon ohella] lisähoitoa", sanoo FDA:n apulaisjohtaja tohtori John Sharretts FDA:n tiedotteessa. “Tämän päivän [E-EPAn] hyväksyntä [lääkkeeksi] tarjoaa aktiivisen lisähoidon potilaille, joiden triglyseridit ovat koholla ja joilla on sydäntauti, [ollut] aivohalvaus, diabetes tai muita sydäntaudin riskitekijöitä."

AHA Names Top Heart Disease, Stroke Research Advances of 2019

FDA approves use of drug to reduce risk of cardiovascular events in certain adult patient groups. FDA News Release 13.12.2019

Päivitys 17.4.2020

E-EPA suojaa yhtä hyvin naisten kuin miestenkin sydäntä, kirjoittavat amerikkalaiset sydänlääkärit uudessa kirjallisuuskatsauksessaan (Mosca ym. 2020). He perustelevat asiaa REDUCE-IT-tutkimuksella, johon osallistui paljon naisia.

Uusi lähes puolen miljoonan britin tutkimus vahvistaa, että säännöllinen kalaöljy käyttö vähentää kuolleisuutta sydän- ja verisuonitauteihin. 31,2 % briteistä ilmoitti nauttivansa säännöllisesti kalaöljyä ruuan lisänä. Tutkitut olivat 40-69 vuotiaita eikä heillä ollut ennestään sydäntautia. Sydänkuolleisuus väheni 16 % ja muut sydäntapahtumat 7 % muuhun väestöön (kalaöljyä käyttämättömiin) verrattuna. Tutkimuksen julkaisi arvostettu lääkärilehti British Medical Journal 4.3.2020 (Li ym. 2020).

Mosca L, Navar AM, Kass Wenger N. Reducing Cardiovascular Disease Risk in Women Beyond Statin Therapy: New Insights 2020 [published online ahead of print, 2020 Apr 13]. Journal of Women´s Health (Larchmt). 2020;10.1089/jwh.2019.8189. doi:10.1089/jwh.2019.8189
Li Z-H , Zhing W-F, Liu S.m et al. Associations of habitual fish oil supplementation with cardiovascular outcomes and all cause mortality: evidence from a large population based cohort study BMJ 2020; 368 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m456 (Published 04 March 2020)
Cawood AL, Ding R, Napper FL, Calder PC, et al. Eicosapentaenoic acid (EPA) from highly concentrated n-3 fatty acid ethyl esters is incorporated into advanced atherosclerotic plaques and higher plaque EPA is associated with decreased plaque inflammation and increased stability. Atherosclerosis. 2010 May 20. Abstract | Free Full Text

 Hakusanoja: EPA, DHA, E-EPA, omega-3, sydänkohtaus, sydäninfarkti, sydänterveys, triglyseridit, kolesteroli, REDUCE-IT, JELIS, Tolonen