Koronavirus ja D-vitamiinivaje

Koronavirus (COVID-19) leviää tsunamin lailla Yhdysvalloissa ja Euroopassa, eniten Italian ja Espanjan pohjoisosissa. Tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet vakuuttavasti, että D-vitamiini torjuu virustartuntoja, joten Pohjois-Italiasta julkaistu yli 5 000 henkilön tutkimus saattaa selittää Lombardian alueen suurta tartuntojen ja kuolemien määrää, etenkin vanhuksilla. Peräti 36 % väestöstä potee seerumissaan D-vitamiinin puutetta, vaikka raja-arvoksi asetettiin matala lukema 50 nmol/l (Lippi ym. 2015). On todennäköistä, että juuri nämä ihmiset altistuvat pahiten tartunnoille ja niiden aiheuttamille keuhkokuumeille. Nyt New Yorkin sairaaloissa annetaan C-vitamiinia suurina annoksina suoraan suoneen, ja teho on hyvä.

HUOM! RUOKAVIRASTO ON KIELTÄNYT RAVINTOLISIÄ MARKKINOIVIA YRITYKSIÄ JAKAMASTA TÄTÄ UUTISTA KENELLEKÄÄN!  Tässä uutisessa on siis sellaista tietoa, joka Ruokaviraton mielestä on pidettävä kansalaisilta pimennossa, etteivät he vain söisi D-vitamiinia purkista.

Näin D-vitamiini torjuu COVID-19-infektiota

Ruokavirastosta on jätetty 7.5.2020 kantelu oikeusasiamiehelle

COVID-19-kuolleisuus suurinta 35 leveysasteen pohjoispuolella. Syynä D-vitamiinin puute?

Koronakuolemat ja leveysaste

COVID-19 tappaa sitä enemmän ihmisiä, mitä pohjoisemmilla leveysasteilla he asuvat. Syynä on D-vitamiinin puute, tulkitsevat tutkijat. Kuolleisuus miljoonaa asukasta kohti. Vain ne maat ovat kuvassa mukana, joissa on ollut yli 150 kuolemaa miljoonaa asukasta kohti. Degree latidue = leveysaste. Lähde: Thodes ym. 2020.
Rodes JM, Subramanian S, Laird E, Kennyt RA. Editorial: low population mortality from COVID‐19 in countries south of latitude 35 degrees North supports vitamin D as a factor determining severity. Alimentary Pharmacology & Therapeutics. Early View First published: 20 April 2020. https://doi.org/10.1111/apt.15777 Free Full Text

Italiassa eniten koronaa ja kuolleisuutta siihen on Lombardiassa, joka sijaitsee leveysasteella 45. Espanjassa vähiten koronaa esiintyy eteläisessä Andalusiassa.

USA:ssa C- ja D-vitamiini ovat nyt virallisesti hyväksyttyjä hoitoja koronaan

Granadan yliopistossa alkaa COVID-19-potilaiden D-vitamiinitutkimus

Italiassa koronaan kuolleiden keskimääräinen ikä on 79,5 vuotta,  99,2 %:lla on ollut yksi tai useampi sairaus (48,5 %:lla on ollut kolme tai useampi sairaus). Alle 40 vuotiailla kuolleilla (5 kpl) on kaikilla ollut vakava sairaus. Italiassa 315 tehohoitoa tarvinneesta potilaasta 117 (30 %) poti sepelvaltimotautia, 126 (35,5 %) diabetesta, 72 (20,3%) aktiivista syöpää, 87 (24,5%) sydämen rytmihäiriöitä, 24 (6,8%) dementiaa ja 34 (9,6%) aivohalvauksen jälkitilaa. Ei ihme, että heillä COVID-19 lisää kuoleman riskiä.

Espanjassakin vanhainkodeissa ja hoitolaitoksissa on kuollut suuria määrä vanhuksia - kaikista kuolleista 87 % on ollut hyvin iäkkäitä. Heille ei ole annettu D-vitamiinia eikä muitakaan vastustuskykyä kohentavia ravintolisiä, eivätkä he ulkoile auringossa vaatteitta, joten ihon kauttakaan ei synny D-vitamiinia. Espanjassa vanhusten seerumin D-vitamiinipitoisuuksia ei ole mitattu, mutta pelkään pahoin niiden olevan hyvin matalia, mikä altistaa tartunnoille ja kuolemille. Antibiootit eivät tehoa koronavirukseen eivätkä muihinkaan viruksiin. Yli puolet Kiinassa COVID-19-virukseeen kuolleista potilaista oli saanut myös bakteeri-infektion (keuhkokuumeen) ennen kuolemaansa. Siksi vakavasti sairastuneille, etenkin tehohoidossa oleville annetaan myös antibiootteja. Nekään eivät tepsi kaikilla, sillä bakteerit voivat olla antibioottiresistenttejä.

Englannissa tehdyssä tuoreessa tutkimuksessa kolme neljästä tartunnan saaneesta oli ylipainoisia.

Ylipaino

Ylipainoisilla ja lihavilla ihmisillä on veressään tavallista vähemmän D-vitamiinia, silä rasvaliukoisena se sitoutuu rasvakudokseen, eikä sitä riityä paljoa vereen ja muihin kudoksiin. Ylipaino lisää myös kroonista matala-asteista tulehdusta, jota D-vitamiini ja monet muut ravintolisät ehkäisevät.

D-vitamiiinitutkimus

Pohjois-Italiassa väestön D-vitamiinin pitoisuudet vaihtelivat 38 ja 81 nmol/l välillä. Yhtään sen suurempaa tulosta ei ollut. Tutkimusten mukaan virusten torjunnassa seerumin D-vitamiinipitoisuuden (S-D-25) tulee olla yli 90 nmol/l. Näin ollen kaikilla tutkituilla oli piilevä D-vitamiinivaje.

Jos tutkimuksessa puutteen raja-arvoksi olisi asetettu 75 nmol/l, mitä pidetään puutteen rajana mm. Espanjassa, Virossa, Ranskassa ja Luxemburgissa, olisi puutetta potevien osuus väestöstä ollut paljon suurempi kuin 36 %.

D-vitamiiniteoriaa tukee se tosiasia, että kaikki maailmalle levinneet influenssaepidemiat ovat lähteneet liikkeelle Kaukoidästä talvisin, jolloin ihmisten D-vitamiinin pitoisuudet ovat olleet pienemmillään ja vastustuskyky sen vuoksi heikoimmillaan. Näin kävi nytkin koronaviruksen kanssa. Italiassa ja Espanjassa maiden aurinkoisemmissa etäläosissa on paljon vähemmän tartuntoja ja -kuolemia kuin pohjoisosissa. Andalusian tartuntaluvut ovat paljon pienemmät kuin Madridin ja Barcelonan. Etelän ihmisillä on yleensä parempi D-vitamiinisuoja. Toki D-vitamiinivajetta voi esiintyä eteläisilläkin alueilla etenkin ihmisillä, jotka eivät liiku ulkona vähissä vaatteissa. Espanjan Aurinkorannikolla moni suomalainen on hämmästynyt mittautettuaan laboratoriossa seeruminsa D-vitamiinin pitoisuuden ja saatuaan tietää sen olevan viitevälin alapuolella (75–250 nmol/l). Erityisiä riskiryhmiä ovat ikääntyvät, diabeetikot, sydän- ja syöpäpotilaat sekä astmaatikot, jotka tarvitsevat D-vitamiinia paljon viranomaissuositusta enemmän. CODV-19 ei ole levinnyt juuri lainkaan Afrikassa, missä D-vitamiinia saadaan paljon auringosta.

Seerumin D-vitamiinipitoisuuden S-D-25 tulee olla yli 90 nmol/l, jotta se torjuu virusinfektioita ja kuolemia niihin (ei 50 nmol/l, kuten THL ja ravitsemustieteilijät kuvittelevat). Katso kuvat alla.

S-D-25 ja COVID-19

COVID-19 tapausten keskimääräinen S-D-25 on ollut alle 90 nmol/l.  Pystyakseli: tapauksia miljoonaa asukasta ja maata kohti, vaaka-akseli S-D-15-pitoisuus nmol/l. Lähde: Ilie ym. 2020.

S-D-25 ja koronakuolleisuus

Koronaan kuolleiden ihmisten S-D-25 on ollut keskimäärin selvästi alle 90 nmol/l. Pystyakselilla kuollisen määrä/ miljoonas asukasta/maa. Vaaka-akselilla S-D-25-pitoisuus. Mortality = kuolleisuus. Lähde Ilie ym. 2020.

People with low levels of Vitamin D may be more likely to catch coronavirus and die from COVID-19 infection, study suggests. Daily Mail 1.5.2020

MTV3 5.5.2020: Tutkijat löysivät "merkittäviä yhteyksiä" D-vitamiinin puutteen ja koronakuolemien välillä

D-vitamiini ja sytokiinimyrsky

D-vitamiinilla on tärkeä suojavaikutus angiotensiinin ja reniinin aineenvaihdunnassa, tulehdusta aiheuttavan sytokiinimyrksyn ja mikrobien torjunnassa. Näin D-vitamiini voi ehkäistä CIVID-19-viruksen aiheuttamia elinvaurioita keuhkoissa, sydämessä, munuaisissa, hermostossa ym. (Lähde: Aygun 2020).
Aygun H. Vitamin D can prevent COVID-19 infection-induced multiple organ damage [published online ahead of print, 2020 May 25]. Naunyn Schmiedebergs Archives of Pharmacology. 2020;10.1007/s00210-020-01911-4. doi:10.1007/s00210-020-01911-4 Free Access

Suosittelen kaikille suojaksi D-vitamiinia vähintään 100 mikrogrammaa (µg) päivässä, jotta seerumin D-vitamiinin pitoisuus nousee 125–150 nmolin/l. Ilman verianalyysia ei voi tietää, onko saanti ollut riittävää. Eri ihmisillä pitoisuus nousee hyvin eri lailla, kuten Kuopiossa lääketieteen opiskelijoilla tehty tutkimus osoitti. Aikaisemmassa kuopiolaisessa VitDmet-tutkimuksessa vain puolella koehenkilöistä S-D-25 suureni odotusten mukaan viiden kuukauden aikana, jolloin he nauttivat joko 40 tai 80 µg D-vitamiinia päivittäin. Viranomaissuositus 10 µg/vrk on siis aivan liian pieni suojaamaan hengitystieinfektoilta. Nyt kun liikkumista on rajoitettava, ei pidä lähteä laboratorioon mittauttamaan S-D-25:ttä, vaan alkaa nauttia D-vitamiinia vähintään 100 µg päivässä. Terveyskaupoista, apteekeista ja päivittäistavaraliikkeiden luontaistuoteosastoilta saa vahvaa D-vitamiinia.

Sydänpotilaiden koronakuolleisuus

Wuhanin yliopiston sydänklinikassa tehdyssä 417 perättäisen sairaalahoitoon joutuneen COVID-19-potilaan tutkimuksessa joka viidennellä oli ennestään sydäntauti ja kohonnut verenpaine. Moni heistä tarvitsi hengityslaitetta hapensaannin helpottamiseksi. Sydäntauti todettiin itsenäiseksi COVID-19-potilaiden kuoleman riskitekijäksi, kirjoitti Amerikan Lääkärilehti JAMA 25.3.2020. Viruksen aiheuttamassa sydäntaudissa reniini-angiotensiini-järjestelmää estävistä ACE-lääkkeistä voi olla hyötyä, kirjoitti JAMA 3.4.2020.

Wuhanista raportoidaan myös 603 yliopistojen sairaalahoidossa olleen koronapotilaan aineistosta, että "heillä on samankaltainen tilanne kuin sydänvauriopotilailla".  COVID-19 voi  siis vauroittaa sydänlihasta, mikä on todennäköisesti syynä lukuisiin ikäihmisten kuolemiin Italiassa, Espanjassa ja muualla. Lue lisää alla olevasta linkistä.

Wuhan Data Link COVID-19 With Myocardial Damage

Oululaisten sydänpotilaiden ARTEMIS-tutkimuksessa suurella osalla oli D-vitamiinivaje: mitä suurempi vaje, sitä vaikeampi sydäntauti, kirjoittivat kardiologit. D-vitamiini siis suojaa sydäntäkin. Alla oleva kuvio näyttää, kuinka valtavan suuri osa sydänpotilaista poti D-vitamiinin puutetta (seerumin pitoisuus alle 75 nmol/l). Jos D-vajepotilas saa COVID-19-tartunnan, hänellä on suuri sydänkuoleman riski.

Oululaisten D-vitamiinipitoisuus

Kuvio. Oululaisten sydänpotilaiden plasman D-vitamiinin pitoisuus (nmol/l) pystyakselilla. Suurin osa potilaista jäi alle 75 nmol/l ja hyvin suuri osa jopa alle 50 nmol/l. Hyvin pieniä pitoisuuksia, jopa alle 30 nmol/l, oli myös oululaisilla runsaasti. Suurimmat pitoisuudet on ilmeisesti mitattu kesällä-syksyllä, pienimmät talvella-keväällä. Yli 100 nmol/l pitoisuudet ovat todennäköisiesti peräisin vahvoista D-vitamiinivalmisteista. Vaaka-akseli E/E´= impaired LV filling eli huonontunut vasemman kammion pumppausvoima. Parhaat tulokset olivat potilailla, joiden D-vitamiinin pitoisuus oli yli 60 nmol/l.

Ensi oireena maku- ja hajuaistien menetys

Britanniassa ja Yhdysvalloissa korva-, nenä- ja kurkkulääkärit raportoivat, että maku- ja hajuaistien menetys saattaa olla koronatartunnan saaneen ainoa oire. Se saattaa olla myös taudin varhainen ensioire. Lääkärit ovat havainneet ilmiön myös Italiassa. Aistioireita voi aiheuttaa myös jokin muu virus, kertovat uutiset Saksasta, jossa myös maku- ja hajuoiretta pidetään tyypillisenä koronaoireena.

Aluksi oire voi vaikuttaa harmittomalta, mutta lääkärit varoittavat näin lähes oireettomien henkilöiden levittävän virusta. Siksi he suosittelevat maku- ja hajuaistinsa menettäneiden testaamista ja ainakin eristämistä. THL:n mukaan koronatartunnan oireita ovat yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut ja päänsärky. Viruksen itämisaika saattaa olla jopa viikkoja ja oireita on vaikea huomata ajoissa.

C-vitamiinihoito

Wuhanin Hospital Zhongnan -sairaalassa alettiin 14.2. hoitaa vakavasti sairastuneita koronapotilaiden massiisivilla suonensisäisillä C-vitamiiniannoksilla, 100–200 mg painokiloa kohti päivässä, millä oli dramaattisen hyvä teho. 140 potilaan aineiston julkaisua odotetaan vasta syyskuussa 2020. Chinese Journal of Infection Diseases -lehden artikkelissa Shanghain lääkäriliitto suosittelee sairaalahoitoon joutuneiden COVID-potilaiden hoitamista C-vitamiinilla suonensisäisesti.

New Yorkissa Hospital Lenox Hill (Upper East Side de Manhattanilla) hoidetaan COVID-19-potilaita suonensisäisesti massiivisilla C-vitamiiniannoksilla, kertoo New York Post. Kertannos on 1500 mg ja se toistetaan 3-4 kertaa päivässä. Hoito perustuu Shanghaissa aloitettuun kokeiluun. Potilaiden C-vitamiinitasot ovat romahtaneet, mutta heidän kuntonsa kohenee heti C-vitamiini-infuusioilla, sanoo tehohoidon ja keuhkotautien erikoislääkäri Andrew G. Weber. C-vitamiinihoidosta kirjoittaa myös laajalevikkinen Newsweek sekä espanjalainen nettisivusto Clarin Internacional. Tutkimus on nyt myös julkaistu tiedelehdessä; sitä selostetaan tässä:

ASCORBATO Y VITAMINA D CONTRA CORONAVIRUS: EVIDENCIA CIENTÍFICA

Tohtori Richard Z. Cheng perustelee koronapotilaan C-vitamiinihoitoa uudessa artikkelissaan (Cheng 2020). Lue myös tohtori Chengin kertoma tapausselostus Wuhanista.

Cheng. RZ. Can early and high intravenous dose of vitamin C prevent and treat coronavirus disease 2019 (COVID-19)? Medicine in Drug Discovery. Available online 26 March 2020, 100028 In Press, Journal Pre-proof

Kiinalaiset neurokirurgit suosittelevat COVID19:n hoitoon monia mahdollisesti hyödyllisiä ravintolisiä (A-,  B-, C-, D-, E- vitamiineja, omega-3-rasvahappoja, seleeniä, sinkkiä, ym.) (Zhang ja Liu 2020)

Zhang L, Liu Y. Potential interventions for novel coronavirus in China: A systematic review. Journal of Medical Virology. 2020;92(5):479–490. doi:10.1002/jmv.25707 Free Access

Melatoniinikin torjuu COVID-19-virusta, kirjoittaa skotlantilais-amerikkalainen tutkijapari Sndreson ja reiter (2020). Käpylisäkkeen ja mitokondrioiden melatoniinin väheneminen (kuten vanhemmiten käy) lisää viruksen jakautumista elimistössä ja taudin vaikeusastetta. Tartunnan saaneiden kannattaa otta melatoniinia yöksi 6-10 mg.

Suuri kansainvälinen infektiolääkäreiden työryhmä suosittelee reilua D-vitamiiniannosta (100 µg/vrk) COVID-19:n torjuntaan (Zenb ym. 2020). Ala muitakin samansuuntaisia uusia kirjoituksia.

Zemb P, Bergman P, Camargo CA Jr, et al. Vitamin D deficiency and COVID-19 pandemic [published online ahead of print, 2020 May 28]. Journal of Global Antimicrobial Resistence. 2020;S2213-7165(20)30132-6. doi:10.1016/j.jgar.2020.05.006
Anderson G, Reiter RJ. Melatonin: Roles in influenza, Covid-19, and other viral infections [published online ahead of print, 2020 Apr 21]. Reviews in Medical Virology. 2020;e2109. doi:10.1002/rmv.2109 Free Access

Valeuutisia valtamediassa

Turkulainen professori Juhani Knuuti hyökkäsi 25.3.2020 Helsingin Sanomissa C-vitamiinin ja muiden ravintolisien käyttöä vastaan. Artikkelista käy selvästi ilmi, ettei Knuuti tunne kiinalaisten virologien artikkelia eikä suonensisäistä C-vitamiinihoitoa, jota annetaan nyt myös New Yorkin sairaaloissa. HS joutui oikaisemaan jutussaan olleita virheellisiä tietoja.

Suomen valtamedia, mm. Yle, levittää jatkuvasti valeuutisia (aivopesua), joissa pelotellaan D-vitamiinin olevan terveydelle vaarallista. Viimeksi Apteekkariliiton farmaseutti Taru Vanhala lausui Etelä-Suomen Sanomissa, Savon Sanomissa ja muissa lehdissä, että D-vitamiinin syömisestä "voi seurata terveysongelmia". Tällaiset edesvastuuttomat väitteet ovat omiaan lisäämään koronavirustartuntoja ja ikäihmisten kuolemia Suomessa, jossa auringosta ei saada D-vitamiinia vielä pitkään aikaan.

Lippi G, Nouvenne A, Ticinesi A ym. The burden of vitamin D deficiency in a mediterranean country without a policy of food fortification. Acta Biomedica 2015; 86, 1: 59-62 Open Access