Kalaöljy hyödyttää diabeetikkoja

Diabetesliiton mukaan puoli miljoonaa suomalaista sairastaa diabetesta. Heistä yli 90 prosenttia potee tyypin 2 tautia. Suuri osa heistä sairastuu ajan mittaan lisätauteihin, joita aiheuttavat ja pahentavat diabeetikon elimistössä myllertävät vapaiden radikaalien aiheuttama hapetusstressi ja krooninen matala-asteinen tulehdus. Tästäkin syystä on ensiarvoisen tärkeää ehkäistä, vaimentaa ja sammuttaa hapetusstressiä ja tulehdusta. Siinä tulevat suureksi avuksi ravintolisät, mm. kalaöljyn omega-3-rasvahapot, vahvistaa jälleen uusi kliininen tutkimus.

Iranilaisissa yliopistoissa tutkittiin 60 tyypin 2 diabeetikon hapetusstressiä ja sen vaimennusta kalaöljyn omega-3-rasvahapoilla. Tutkimusasetelma oli tieteen kultaisen säännön mukaisesti satunnaistettu kaksoissokko. Koehenkilöt kaltaistettiin kahteen ryhmään, joista toinen (n=30) sai 2 700 mg/vrk kalaöljyn omega-3-rasvahappoja (EPA + DHA) ja toinen (verrokit, n=30) lumetta, parafiiniöljyä). Näin suurta omega-3-määrää ei voi saada tavanomaisesta ruokavaliosta.

Hapetusstressin voimakkuutta ja sen mahdollista vähenemistä kalaöljyllä tutkittiin analysoimalla veren yksitumaisten (mononukleaaristen PBMCs) solujen sestriini2- (Sesn2) ja Nrf2-geenien ilmaantuvuutta. Sestriinit ovat elimistön pieniä proteiineja, joita tuotetaan suurina määrinä, kun solut kokevat stressiä. Sestriinit vaimentavat hapetusstressiä ja säätävät AMPK:n aktiivisuutta (joka toimii diabeetikoilla huonosti). Ominaisuuksiensa perusteella sestriinit säätävät sokeriaineenvaihdunnan tasapainoa. Nfr2 on transkriptiotekijä, joka vaikuttaa monien antioksidanttiproteiinien, mm. sestriinien ilmaantumiseen elimistössä ja on siten antioksidanttijärjestelmän tärkeä säätäjä.

Potilaiden antioksidanttikapasiteetti mitattiin määrittämällä plasmasta raudan pelkistyskyky (ferric reducing capacity).

Tulokset: Kalaöljyn nauttiminen lisäsi merkitsevästi Nfr2-geenin ilmaantumista lumeryhmään verrattuna. Myös plasman antioksidanttikapasiteetti suureni kalaöljyryhmässä. Sesn2-geenin ilmentyminen lisääntyi myös hiukan, joskaan ei tilastollisesti merkitsevästi.

Johtopäätökset: Kalaöljyn nauttiminen lisäsi diabeetikkojen Nrf2-geenin ilmentymistä ja paransi kokonaisantioksidanttikapasiteettia, mikä voi ehkäistä ja hillitä diabeteksen lisätauteja, päättelevät tutkijat.

Trial registration: IRCT20150926024198N4.

Golpour P, Nourbakhsh M, Mazaherioun M, Janani L, Nourbakhsh M, Yaghmaei P. Improvement of Nrf2 gene expression and antioxidant status in patients with type 2 diabetes mellitus after supplementation with omega-3 polyunsaturated fatty acids: a double-blind randomised placebo-controlled clinical trial [published online ahead of print, 2020 Mar 16]. Diabetes Research and Clinical Practice. 2020;108120. doi:10.1016/j.diabres.2020.108120

Tohtori Tolosen kommentti

Kalaöljyn omega-3-rasvahapot EPA ja DHA ehkäisevät, vaimentavat ja sammuttavat myös kroonista matala-asteista tulehdusta. Omega-3-rasvahapoista syntyy niitä ehkäiseviä nanomolekyylejä, kuten alla oleva kuvio kertoo.

omega-3:n aineenvaihduntatuotteet

EPA:sta syntyy E-luokan resolviineja (RvE) ja DHA:sta puolestaan D-luokan resolviineja (RvD), maresiineja ja protektiineja. Ne kaikki ehkäisevät, vaimentavat ja sammuttavat tulehdussytokiineja.

EPA-rasvahaposta syntyy elimistössä ensin 18-HEPE-nimistä eikosanoidia ja siitä edelleen resolviineja E1-3.

Resolviinien synty

Nämä resolviinit selittävät suureksi osaksi E-EPAn erinomaiset valtimoita ja sydäntä suojaavat vaikutukset. Yhdysvaltain lääkevirasto FDA hyväksyi E-EPAn sydänlääkkeeksi 13.12.2019, ja amerikkalaiset ja japanilaiset lääkärit määräävät sitä diabeetikoille ja sydänpotilaille. 18-HEPEstä syntyvät metaboliitit RvE1-3 ehkäisevät diabeettista retinopatiaa.

Väkevöidyt etyyliesteröidyt kalaöljyt (E-EPA ja E-EPA+E-DHA, 2 ja/tai 4 gramman päiväannoksina) alentavat tehokkaasti seerumin suurentuneita triglyseridipitoisuuksia (sydäntautien riskitekijöitä) osoittavat lukuisat kliiniset tutkimukset. Alla uusin japanilainen tutkimus (Teramoto ym. 2020).

Teramoto T, Shibata H, Suzaki Y, et al. Discrepancy Between Fasting Flow-Mediated Dilation and Parameter of Lipids in Blood: A Randomized Exploratory Study of the Effect of Omega-3 Fatty Acid Ethyl Esters on Vascular Endothelial Function in Patients With Hyperlipidemia [published online ahead of print, 2020 Mar 21]. Advances in Therapepy. 2020;10.1007/s12325-020-01286-1. doi:10.1007/s12325-020-01286-1 Free Access

Hakukasanoja: Antioksidabntit; Nrf2; Omega-3 , EPA, DHA, sesrstiini2Fatty Acids; Sestrin 2; Type 2 Diabetes; gene expression, triglyseridit