EPA vs DHA ja terveiden ihmisten veren rasvaprofiili

Kalaöljyn omega-3-rasvahapot ovat nyt valtavan mielenkiinnon kohteena kardiologiassa. EPA- ja DHA-rasvahapoilla on sekä yhteisiä että erilaisia vaikutuksia elimistössä ja etenkin sydänterveyden kannalta tärkeän rasvaprofiilin hoidossa. Amerikkalaiset sydän- ja rasvatutkijat selvittivät vaihtovuoroisessa kaksoissokkokokeessa EPA- (20:5 n-3) ja DHA (22:6 n-3) -painotteisten kalaöljyvalmisteiden vaikutuksia 30 terveen ihmisen veren rasvaprofiiliin kahdeksan viikon ajan. Kummankin omega-3:n päiväannos oli suuri, 12 grammaa.

Tavalliset kalaöljyvalmisteet sisältävät sekä EPA- että DHA-rasvahappoa, mutta saatavana on myös EPA- tai DHA-painotteisia valmisteita ja pelkästään EPAa sisältävää E-EPAa tai pelkkää DHA:ta sisältävää. Eräät ravitsemustieteilijät (Suomessa Ursula Schwab etunenässä) ovat pelotelleet julkisuudessa kalaöljyn olevan terveydelle vaarallista, koska se voi suurentaa seerumin kokonais- ja LDL-kolesterolien pitoisuutta. Tämä voi pitää paikkansa ainoastaan DHA:ta sisältäviin valmisteisiin; puhdas E-EPA ei suurenna kokonais- eikä LDL-kolesteroleja. Päinvastoin, se vähentää niitä. Tärkeimmissä lipoproteiineissa, VLDL, LDL ja HDL, on monia alafraktioita, joilla voi olla erilaisia vaikutuksia sydäntautiriskiin. Puhdas DHA suurentaa suuria HDL2-partikkeleja, kun taas puhdas EPA alentaa pieniä HDL3-partikkeleja enemmän kuin DHA. Näin ollen kaikkien kolesteroleiden niputtaminen yhdeksi riskitekijäksi on harhaanjohtavaa, ja osoittaa asiantuntemattomutta.

Tässä tutkimuksessa amerkikalaiset sydän- lipiditutkijat vertasivat kahden erilaisen japanilaisen kalaöljyvalmisteen vaikutuksia 30 terveen ihmisen veren rasvaprofiiliin kahdeksan viikon vaikutusjakson kuluessa. Potilaiden veren rasva-arvot olivat normaaleja (siis ei kohonneita). EPA-painotteisen valmisteen päiväannos sisälsi 3,5 g EPAa ja 1,5 g DHA:ta ja vastaavasti DHA-painotteisen valmisteen 3,6 g DHA:ta ja 1,0 g EPAa. Tutkimusassetelma oli vaihtovuorinen kaksoissokkotutkimus, kuten alla olevasta kaaviosta käy ilmi. Ennen kuin ryhmät vaihtoivat paikkaa, pidettiin 8 viikon tauko, jonka aikana edellisen kalaöljyn vaikutukset ”pestiin” pois.

tutkimuksen kulkukaavio

Kaavio kertoo, kuinka tutkimus tehtiin. Alunperin 41 koehenkilöstä 30 suoritti kokeen loppuun asti. He söivät ensi 8 viikkoa joko EPA- tai DHA-painotteista valmistetta (15/ryhmä), jonka jälkeen pidettiin 8 viikon "pesutauko". Sitten ryhmät vaihtoivat paikkaa 8 viikoksi. Koehenkilöiden veriarvoja mitattiin 4 eri kertaa (visit 1–4).

Tulokset:

Molemmat valmisteet alensivat yhtä lailla triglyseridien pitoisuuksia lähtötilanteisiin verrattuna, eikä kolesterolien pitoisuuksissakaan ilmennyt tilastollisesti merkitseviä eroja, joskin DHA-öljy suurensi hieman EPAa enemmän LDL-pitoisuuksia (p < 0.05). Kumpikin valmiste vaikutti HDL:n alaluokkien profiiliin ja proteasomiin ja vähensi tulehdusta; EPA hiukan enemmän kuin DHA. EPA-painotteinen valmiste suurensi apolipoproteiini apoM:ää. Se on osana HDL-, LDL- ja VLDL-lipoproteiineja. apoM suojaa valtimoita kalkkiutumiselta ja ahtautumiselta, mikä on hyvä asia.

Yhteenveto: Valmisteiden vaikutus kokonaislipoproteiineihin oli melko samanlainen, mutta EPA-painotteinen oli jonkin verran parempi sydän- ja verisuoniterveyden kohenemisen kannalta, päättelivät tutkijat. Tulos tukee REDUCE-IT-tutkimusta, josta E-EPAlla (4 g/vrk) saatiin erinomaiset tulokset statiineja syövillä potilailla, joiden seerumin triglyseridit olivat koholla. Sydäntapahtumat ja aivohalvaukset vähenivät neljänneksellä nykyiseen lääkehoitoon verrattuna.

Yang ZH, Amar M, Sampson M, et al. Comparison of Omega-3 Eicosapentaenoic Acid Versus Docosahexaenoic Acid-Rich Fish Oil Supplementation on Plasma Lipids and Lipoproteins in Normolipidemic Adults. Nutrients. 2020;12(3):E749. Published 2020 Mar 12. doi:10.3390/nu1203074 Free Access

Tohtori Tolosen kommentti

Tämä oli ensimmäisiä tutkimuksia, joita on tehty terveillä normolipidemisillä. ihmisillä. Vaikka tulokset kallistuivat hienokseltaan EPAn kannalle, mikään ei estä nauttimasti samanaikaisesti puhdasta E-EPAa ja E-EPAn + E-DHAn yhdistelmää, kuten itsekin teen. Saksalaisten kardiologien tuore tutkimus osoitti, että kalaöljy ehkäisee valtimokovetustaudin varhaisvaihetta. Terveiden ja vähäoireistenkin kannattaa siis nauttia väkevöityä kalaöljyä ruoan lisänä.

Viime vuonna (2019) Lontoon Queen Mary -yliopiston tutkimus selvitti, kuinka kalaöljyn omega-3-rasvahapot EPA ja DHA vaikuttavat terveiden ihmisten elimistössä. Niistä syntyy erilaisia tulehdusta sammuttavia nanomolekyylejä (resolviineja, maresiinejä ja protektiineja), kuten alla oleva kuva kertoo:

Kalaöljystä syntyy elimistössä SPM-yhdisteitä

E-EPA pysäyttää hapetusstressin solukalvolla:

EPA pysäyttää solukalvon härskiintymisen (lipidiperoksidaation)

E-EPA sisältämä puhdas EPA-rasvahappo kulkeutuu solukalvon rakenteisiin, joita se stabilisoi ja ehkäisee vapaiden radikaalien syntyä. Näin EPA pysäyttää hapetusstressin aiheuttaman solukalvon lipidiperoksidaation eli härskiintymisen. Solukalvo tervehtyy ja nuortuu (Mason ja Jabob 2015). EPA ehkäisee hapetusstressin aiheuttamia vaurioita ihmisen valtimoiden seinämän endoteelikerroksessa, vahvistaa myös korealainen tutkimus (Lee ym. 2015).

EPA-rasvahaposta syntyy elimistössä ensin 18-HEPE-nimistä eikosanoidia ja siitä edelleen resolviineja E1-3.

Resolviinien synty

Nämä resolviinit selittävät kardiologien mielestä suureksi osaksi E-EPAn erinomaiset valtimoita ja sydäntä suojaavat vaikutukset. Yhdysvaltain lääkevirasto FDA hyväksyi E-EPAn sydänlääkkeeksi 13.12.2019, jota amerikkalaiset lääkärit nykyään määräävät sydänpotilailleen. Samaa ainetta saa Suomessa ostaa ravintolisänä.

Uudet tutkimukset kumoavat mm. Ursula Schwabin ja Matti Uusituvan Duodecimin pääkirjoituksen lopussa esittämän lausunnon, etteivät terveet ihmiset tarvitse kalaöljyvalmisteita. Professoreiden väite ei perustu tieteeseen, vaan vanhentuneeseen ennakkoluuloon. Minusta on valitettavaa, että he levittävät mediassa valeuutisia kalaöljystä. Nyt puhaltavat aivan uudet tuulet sydänlääkäreiden ja psykiatrien ammattilehdissä kalaöljyn merkityksestä sydäntautien ja mielenterveyshäiriöiden ja neurologisten tautien ehkäisyssä ja hoidossa (Lorenzatti ja Toth 2020, Joggre ym. 2019, Giacobbe ym. 2020). Ihan tässä joutuu tuntemaan myötähäpeää em.professoreiden sekä suomalaisten kardiologien ja psykiatrien tietämättömyyden vuoksi.

Lorenzatti AJ, Toth PP. New Perspectives on Atherogenic Dyslipidaemia and Cardiovascular Disease. European Cardiology. 2020;15:1–9. doi:10.15420/ecr.2019.06

Joffre C, Rey C, Layé S. N-3 Polyunsaturated Fatty Acids and the Resolution of Neuroinflammation. Frontiers in Pharmacology. 2019;10:1022. Published 2019 Sep 13. doi:10.3389/fphar.2019.01022 Open Access

Giacobbe J, Benoiton B, Zunszain P, Pariante CM, Borsini A. The Anti-Inflammatory Role of Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids Metabolites in Pre-Clinical Models of Psychiatric, Neurodegenerative, and Neurological Disorders. Frontiers in Psychiatry. 2020;11:122. Published 2020 Feb 28. doi:10.3389/fpsyt.2020.00122 Open Access