Sarkopenian pääsyy: Mitokondrioiden toiminnan heikkeneminen

Sarkopenia eli vanhuus-raihnaisuusoireyhtymä uhkaa jokaista ikääntyvää ihmistä. Sarkopeniassa ikääntyneen terveydentila heikentyy ilman, että syyksi pystytään osoittamaan mitään erityistä sairautta. Sarkopenia lisää muistihäiriöiden, lihaskadon, fyysisen toimintakyvyn romahtamisen, leikkauskomplikaatioiden ja ennenaikaisen kuoleman riskiä. Lihasmassa ja -voima heikkenevät keski-iän jälkeen 3-8 prosenttia vuosikymmenessä ja vauhti vain kiihtyy 60. ikävuoden jälkeen. Sarkopeniaa esiintyy 2-20 prosentilla kotonaan asuvista ikäihmisistä ja jopa joka kolmannella pitkäaikaissairaalla. Sarkopenia lisää COVID-19-tartunnan saaneiden kuoleman riskiä.

Sarkopenia eli geriastenia heikentää ikääntyvien kuntoa, terveyttä ja elämänlaatua, lisää sairastumisen riskiä ja suurentaa valtavasti terveydenhuollon kuluja ja resurssien tarvetta. Sarkopenian syitä ovat mm. kuntoliikunnan väheneminen, D-vitamiinin puute, liian vähäinen proteiinin syöminen, krooninen matala-asteinen tulehdus, hapetusstressi ja ennen kaikkea solujen pienoisvoimalaitosten, mitokondrioiden toiminnan heikkeneminen, mikä johtaa tiettyjen lihasten ja mitokondrioiden proteiinien synteesin vähenemiseen (artikkelin kuva 2 ja kuva 5a), ilmenee Singapore sarcopenia -tutkimuksesta, jonka julkaisi arvostettu Nature Commucations -tiedelehti.

mitokondrio

Kuvassa mitokondrio, joita ihmisen lihaksistossa on satamäärin. Ne tuottavat adenosiinitrifosfaattia (ATP), joka puolestaan antaa tarvitsemamme energian. Kun mitokondrioiden toiminta häiriintyy, kuten sarkopeniassa tapahtuu, energian tuotanto kärsii ja ihminen alkaa rappeutua. Häiriintymisen syitä ovat mm. hapetusstressi ja krooninen matala-asteinen tulehdus.

Siinä tutkijat analysoivat lihasbiopsioista mitokondrioiden geenejä ja proteiineja (179 geeniä, jotka koodasivat 150 proteiinia ja 29 ei-koodaavaa RNA:ta, artkkelin kuvat 1a, 1 b, 1 c, 1 d ja 1 e.

mtikokondrio sarkopeniassa

Sarkopenisassa mitokondrioiden ATP:n ja energian tuotanto heikkenevät, lihakset väsyvät, niiden massa ja suorituskyky heikkenevät, ihminen raihnaistuu.
Migliavacca E, Tay SKH, Patel HP, et al. Mitochondrial oxidative capacity and NAD+ biosynthesis are reduced in human sarcopenia across ethnicities. Nature Communications 2019; 10, 5808. doi.org/10.1038/s41467-019-13694-1 Open Access

Tohtori Tolosen kommentti

Tässä tutkimuksessa ei pyritty korjaamaan mitokondrioiden heikentynyttä toimintaa, ainoastaan löytämään sen syitä. Nyt kun ne on löydetty, on helppo esittää ehkäisy- ja hoitoehdotuksia.

Italialaiset tutkijat suosittelevat kirjallisuuskatsauksessaan D-vitamiinia, magnesiumia, proteiineja, välttämättömiä aminohappoja, kalaöljyä, kurkumiinia ja muita ravintolisiä sarkopeniaan liittyvien kroonisten lihas- ym. kipujen ehkäisyyn ja lääkkeettömään hoitoon. Artikkelin voi lukea maksutta kokonaan alla olevasta linkistä.

Espanjalaisten geriatrien julkaisema tuore meta-analyysi pitkäikäisistä vanhuksista (97 v tai yli) tukee edellä esitettyjä näkemyksiä: Hapetusstressi liittyy vanhenemisprosessiin ja sarkopeniaan, joita se kiihdyttää. Pitkäikäisillä on elimistössään muita pienempi hapetusstressi, vähemmän hapettuneita proteiineja (plasma lipid peroxidation biomarkers) ja parempi antioksidanttikapasiteetti (Belenguer-Varea ym. 2020). Joku voi ihmetellä sitä että heillä on muita pienempi ubikinonin pitoisuus veressään, mutta se johtunee sitä, että he kuluttavat ubikinonia hapetusstressin torjunnassa.

Perna S, Alalwan TA, Al-Thawadi S, et al. Evidence-Based Role of Nutrients and Antioxidants for Chronic Pain Management in Musculoskeletal Frailty and Sarcopenia in Aging. Geriatrics (Basel). 2020;5(1):E16. Published 2020 Mar 6. doi:10.3390/geriatrics5010016. Open Access

Belenguer-Varea Á, Tarazona-Santabalbina FJ, Avellana-Zaragoza JA, Martínez-Reig M, Mas-Bargues C, Inglés M. Oxidative stress and exceptional human longevity: Systematic review. Free Radicals in Biological Medicine 2020;149:51–63. doi:10.1016/j.freeradbiomed.2019.09.019

Omat korjaustoimenpide-ehdotukseni esitän alla olevissa linkeissä.