Karnosiini ehkäisee tylsistymistä (dementiaa)

Neurologit kutsuvat karnosiinia neuroprotektantiksi, hermojen suojelijaksi. Lukuisat tutkimukset osoittavat, että karnosiini suojaa aivoja ja muita kudoksia vanhenemismuutoksilta ja mm. aivohalvauksen seuraamuksilta sekä masennukselta. Uusi kiinalainen hiiritutkimus osoittaa, että karnosiini parantaa ennenaikaisille vanhenemismuutoksille alttiiden SAMP8-hiirten kognitiivisia toimintoja. Näitä hiiriä käytetään aivojen vanhenemistutkimuksissa.

Hiirille annettiin karnosiinia 100 tai 200 mg/kg päivässä 6 viikkoa. Niille tehtiin monia käyttäytymistestejä ja laboratoriokokeita, joissa mitattiin karnosiinin mahdollista vaikutusta. Karnosiini vähensi vapaita radikaaleja (ROS) ja niiden suurentamaa malonialdehydin (MDA) pitoisuutta (hapetusstressiä), paransi antioksidanttikapasiteettia lisäämällä elimistön superoksididismutaasin (SOD) aktiivisuutta ja energian tuotantoa lisäämällä ATP:tä (adenosiinitrifosfaattia). Lisäksi karnosiini lisäsi eräiden proteiinien ilmentymistä ja vähensi aivotursojen inflammasomeja, jotka ovat keskeisiä tekijöitä kroonisessa matala-asteisessa tulehduksessa.

laboratoriojyrsijä

Laboratoriohiirillä ja -rotilla tehdään paljon tieteellisiä tutkimuksia, joista saadaan nopeasti tuloksia. Jyrsijöiden elinikä kun on vain pari vuotta. Ihmisillä vastaavien tutkimusten teko kestäisi vuosikymmeniä.

"Karnosiini voi kohentaa SAMP8-hiirten mitokondrioiden toimintoja, jolloin kognitiiviset toiminnot paranevat", päättelevät tutkijat. Tämäkin tutkimus korostaa mitokondrioiden huollon tärkeyttä, kuten olen usein korostanut näillä sivuillani.

Italialaiset tutkijat kirjoittavat uudessa katsauksessaan (Vistoli ym. 2020) karnosiinin tärkeästä merkityksestä hiiliandydraasille, joka on ratkaiseva entsyymi eläinsoluissa, kasvisoluissa ja ympäristössä hiilidioksidipitoisuuksien vakauttamiseksi. Hiiliandydraasi auttaa hiilidioksidin muuntumista bikarbonaatiksi, jota tarvitaan uloshengityksessä sekä kuntoilussa ja urheilussa syntyvän maitohapon puskuroimiseen kudoksissa. Tämä selittää mm. sitä, että karnosiini nopeuttaa palautumista kovasta fyysisestä kuormituksesta. Suosittelen kaikille 50 vuotta täyttäneille – ja aivan erityisesti diabeetikoille – sinkkipitoista karnosiinia ruoan lisänä 600-1200 mg päivässä.

Dai Z, Lu XY, Zhu WL, et al. Carnosine ameliorates age-related dementia via improving mitochondrial dysfunction in SAMP8 mice [published online ahead of print, 2020 Mar 5]. Food and Functions. 2020;10.1039/c9fo02453k. doi:10.1039/c9fo02453k

Vistoli G, Aldini G, Fumagalli L, Dallanoce C, Angeli A, Supuran CT. Activation Effects of Carnosine- and Histidine-Containing Dipeptides on Human Carbonic Anhydrases: A Comprehensive Study. International Journal of Molecular Sciences. 2020;21(5):E1761. Published 2020 Mar 4. doi:10.3390/ijms21051761 Free Access