Kalaöljyä Parkinsonin taudin hoitoon

Noin 10 000 suomalaista sairastaa Parkinsonin tautia, johon ei tunneta parantavaa hoitoa. Kun tauti diagnosoidaan, on jo 50–70 % aivojen mustatumakkeen soluista (neuroneista) kuollut, eikä mikään lääkitys kykene niitä elvyttämään eikä pysäyttämään solutuhon etenemistä. Apua haetaan nyt myös ravintolisistä, muun muassa kalaöljystä. Kiinalaisten neurologien koontitutkimus neurologien ammattilehdessä puoltaa väkevöidyn kalaöljyn käyttöä Parkinsonin taudin hoidossa.

Parkinsonpotilaiden elimistössä vallitsevat hapetusstressi ja krooninen matala-asteinen tulehdus (neuroinflammaatio), jotka ajan oloon pahentavat sairautta. Niinpä neurotieteilijät etsivät apua luonnon antioksidanteista, tulehdusta estävistä ja hermostoa suojaavista yhdisteistä, neuroprotektanteista ja neurotrofiineista. Tällaisia ravintolisiä ovat mm. berberiini, D-vitamiini, karnosiini, ubikinoni ja kalaöljyn omega-3-rasvahapot. Ne voivat ehkäistä aivojen mikroglian aktiviteettia ja neuroinflammaatiota, suojata tähtisoluja (astrosyyttejä) ja auttaa niitä tuottamaan neuroprofiineja (hermokasvutekijöitä), jolloin hermoimpulssien kulku (neurotransmissio) helpottuu ja neuronien rappeutuminen vähenee.

”Meidän ja muiden [tutkijoiden] uudet tutkimukset ovat osoittaneet, että omega-3-rasvahapot voivat ehkäistä tulehdussytokiineja, edistää hermokasvutekijöiden (kuten BDNF)  tuotantoa, tehostaa mitokondrioiden toimintoja ja solukalvojen plastisuutta, vähentää hapetusstressiä, pitää yllä α-synukleiiniproteostaasia, kalsiumin homeostaasia, hermoaksonien kuljetuskykyä ja vähentää endoplasmisen retikulumin stressiä, kirjoittavat tutkijat. Tutkimukset puoltavat kalaöljyn käyttöä parkinsonpotilaiden ravintolisänä.

Professori Cai Song on tutkinut vuosikausia erityisesti E-EPA-kalaöljyä ja osoittanut sen ehkäisevän, vaimentavan ja sammuttavan tulehdussytokiinien ja stressihormonien aiheuttamia haitallisia muutoksia aivoissa (katso kirjallisuusviitteet alla).

Li P, Song C. Potential treatment of Parkinson's disease with omega-3 polyunsaturated fatty acids [published online ahead of print, 2020 Mar 3]. Nutritional Neuroscience. 2020;1–12. doi:10.1080/1028415X.2020.1735143

Song C, Li X, Kang Z, Kadotomi Y. Omega-3 Fatty Acid Ethyl-Eicosapentaenoate Attenuates IL-1beta-Induced Changes in Dopamine and Metabolites in the Shell of the Nucleus Accumbens: Involved with PLA2 Activity and Corticosterone Secretion. Neuropsychopharmacology 2006 Jun 14; [PubMedPlus] [Free Full Text]

Song C, Li XW, Leonard BE, Horrobin DF. Effects of dietary n-3 or n-6 fatty acids on interleukin-1beta-induced anxiety, stress and inflammatory responses in rats. J Lipid Res. 2003 Jul 1 [PubMed] Full text

Song C, Li XW, Leonard BE, Horrobin DF. The comparison of changes in behavior, neurochemistry, endocrine, and immune functions after different routes, doses and durations of administrations of IL-1beta in rats. Pharmacopsychiatry. 2006;39(3):88-99 [PubMedPlus]
Song C, Horrobin D. Omega-3 fatty acid ethyl-eicosapentaenoate, but not soybean oil, attenuates memory impairment induced by central IL-1beta administration. J Lipid Res. 2004;45(6):1112-21 [PubMed].

Tohtori Tolosen kommentti

Parkinsonin tautia sairastavat amerikkalaiset nauttivat runsaasti ravintolisiä, ilmenee Alabaman yliopiston tutkimuksesta (Ferguson ym. 2019). Siihen osallistui 205 potilasta, joista 83,4 prosenttia ilmoitti nauttivansa ravintolisiä lääkityksen lisäksi. Yli puolet vastanneista söi monivitamineja, B12- ja D-vitamiineja. Monet nauttivat myös ubikinonia, fooihappoa, melatoniinia. 30 prosenttia ravintolisien käyttäjistä ei ollut uskaltanut mainita niistä lääkärilleen, koska lääkäreiden tiedot ravintolisistä ovat olemattomat ja asenne yleensä kielteinen.

Mitä korkeampi on potilaan koulutustaso ja mitä enemmän potilaat saavat kunto-ohjausta ja mitä enemmän he perehtyvät ravintolisien terveysvaikutuksiin, sitä enemmän he hoitavat aktiivisesti itseään.

Slovakialaiset ravitsemustieteilijät selostavat uudessa kirjallisuuskatsauksessaan eri ravintolisien farmakologisia ja biokemiallisia vaikutustapoja ja niiden käytön etuja hermostoa rappeuttavien, neurodegeneratiivisten sairauksien ehkäisyssä ja täydentävässä hoidossa (Pogačnik ym. 2020).

Ferguson CC, Knol LL, Halli-Tierney A, Ellis AC. Dietary Supplement Use is High among Individuals with Parkinson Disease. Southern Medical Journal. 2019;112(12):621–625. doi:10.14423/SMJ.0000000000001041
Pogačnik L, Ota A, Ulrih NP. An Overview of Crucial Dietary Substances and Their Modes of Action for Prevention of Neurodegenerative Diseases. Cells. 2020;9(3):E576. Published 2020 Feb 28. doi:10.3390/cells9030576 Free Full Text

Hakusanoja: Parkinsonin tauti, omega-3, omega-3-rasvahapot, E-EPA, mitokondrio, hapetusstressi, krooninen matala-asteinen tulehdus, neuroinflammaatio, tohtori Tolonen