Karnosiini auttaa vakavan masennuksen hoidossa: kliininen kaksoissokkotutkimus

Masennus on suomalaisten kansantauti, jonka lääkehoito on suumimmaksi osaksi tehotonta ja potilaita koukuttavaa. Sitä voidaan tehostaa antamalla potilaalle ravintolisiä, mm. berberiiniä, D-vitamiinia, magnesiumia, E-EPA-kalaöljyä, karnosiinia ja sinkkiä. Uusi kliininen satunnaistettu kaksoissokkotutkimus osoittaa, että sitalopraamin lisänä annettu karnosiini (800 mg päivässä) tehostaa hoitoa merkitsevästi jo 6 viikossa.

Karnosiinin antidepressiivisestä (masennusta ehkäisevästä ja parantavasta) vaikutuksesta on saatu jo kauan tietoa aikaisemmista koe-eläintutkimuksesta, mutta ihmistutkimuksia ei vielä juurikaan ole. Iranilaiset psykiatrian klinikat tutkivat karnosiinin vaikutusta vakavaa masennusta sairastavilla potilailla sitalopraamin lisänä. Tulokset olivat erinomaiset.

Tutkimukseen valittiin 90 potilaan joukosta 58 potilasta, jotka kaikki söivät sitalopraamia (enintään 40 mg/vrk). Heidän pisteensä Hamiltonin asteikolla olivat ≥ 19, mikä merkisi vaikea-asteista masennusta. Hamiltonin asteikkoa käytetään tieteellisissä tutkimuksissa masennuksen vaikeusasteen arvioimiseen. HAM-D arvioitiin vaikutusjakson alussa sekä 2, 4 ja 6 viikon kuluttua.

Hamiltonin asteikko

Hamiltonin asteikolla arvioidaan masennuksen vaikeusastetta. ≥ 19 pistettä merkitsee vaikea-asteista masennusta.

Potilaat (n=58) satunnaistettiin kahteen ryhmään, joista toinen sai 6 viikkoa lääkkeiden lisäksi karnosiinia 2 x 400 mg päivässä ja toinen (verrokit) sai lumetta. Koe oli kaksoissokko, joten enempää potilaat kuin lääkäritkään eivät tienneet vaikutusjakson aikana kuka sai mitäkin valmistetta. Alussa ryhmien HAM-D-pisteissä ei ollut merkittävää eroa. Alla oleva kaavio näyttää tutkimuksen kulun.

Tutkimuksen kulkikaavio

Tutkimuksen kulkukaavio. Alunperin 90 potilaasta testiin valittiiin 58, joista 26 karnosiinia saanutta ja 26 lumetta saanutta potilasta. Kummastakin ryhmästä 3 potilasta keskeytti ohjeiden noudattamisen. Tutkimuksen loppuun asti (6 viikkoa) mukana pysyi siten 52 potilasta (26 + 26).

Tulokset: Karnosiinia saaneiden potilaiden HAM-D-pisteet paranivat – eli masennus lieveni – vaikutusjakson aikana merkitsevästi paremmin kuin verrokkien (p=0,012, 0,028 ja 0,023). Karnosiinia saaneista useampi pääsi remissioon (oireettomaksi) lumeryhmään verrattuna.

Johtopäätökset: Karnosiinin lisääminen sitalopraamihoitoon voi parantaa nopeasti ja tehokkaasti potilaiden vaikea-asteisia masennusoireita. Karnosiini oli hyvin siedettyä, eikä se aiheuttanut mitään haittavaikutuksia. Psykiatrit toivovat lisää kliinisiä tutkimuksia karnosiinin masennusta parantavasta vaikutuksesta.

Araminia B, Shalbafan M, Mortezaei A, et al. L-Carnosine combination therapy for major depressive disorder: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial [published online ahead of print, 2020 Feb 7]. Journal of Affective Disorders. 2020;267:131–136. doi:10.1016/j.jad.2020.02.020
Kohen R, Yamamoto Y, Cundy KC, Ames BN. Antioxidant activity of carnosine, homocarnosine, and anserine present in muscle and brain. Proc Natl Acad Sci U S A. 1988; 85(9): 3175-3179 [Free Full Text]

Tohtori Tolosen kommentti

Karnosiini on parhaiten tutkittuja ravintolisiä. Siitä on tällä hetkellä Yhdysvaltain terveysviraston PubMed-tietokannassa jo 2 533 tieteellistä julkaisua, joista suurin osa on solu- ja koe-eläintutkimuksia. Kliinisiä ihmistutkimuksia on vasta vähän, koska ne ovat kalliita ja työläitä ja niihin on vaikea saada rahoitusta, sillä karnosiinia ei voi patentoida. Tämänkin psykiatrisen tutkimuksen tuloksia voi käyttää hyväkseen kuka tahansa. Karnosiinin hyvät vaikutukset lihaksistossa ja aivoissa ovat olleet tiedossa jo kauan (Kohen ym. 1988).

Kohen R, Yamamoto Y, Cundy KC, Ames BN. Antioxidant activity of carnosine, homocarnosine, and anserine present in muscle and brain. Proc Natl Acad Sci U S A. 1988; 85(9): 3175-3179 [Free Full Text]

Masennuksen hoidossa kannattaa käyttää samanaikaisesti muitakin tehokkaita ja turvallisia ravintolisiä, kuten berberiiniä, D-vitamiinia, E-EPAa, magnesiumia ja sinkkiä. Ne tulisi ottaa mukaan masennuksen käypä hoito -suosituksiin. Se ei ole kuitenkaan näillä näkymin todennäköisiä, koska lääketeollisuus lahjoo käypä hoito -työryhmän puheenjohtajaa ja jäseniä. Ravintolisien käyttö vähentää synteettisten lääkkeiden menekkiä, mikä ei ole lääketeollisuuden etujen mukaista.

Hakusanoja: karnosiini, masennus, sitalopraami, berberiini, D-vitamiini, E-EPA, magnesium, sinkki, ravintolisät, Tolonen