Berberiini ehkäisee diabetekseen liittyvää dementiaa (tylsistymistä)

Tyypin 2 diabetes ja sen liitännäistaudit, kuten metabolinen oireyhtymä (MetS), lisäävät aivoissa verisuoni- ja muita muutoksia, jotka heikentävät muistia ja voivat aiheuttaa Alzheimerin tautia ja muuta dementiaa (tylsistymistä), kirjoittavat englantilaiset, japanilaiset ja kiinalaiset tutkijat uudessa yhteisessä kirjallisuuskatsauksessaan. Siinä he tuovat esille berberiinillä tehtyjä tutkimuksia, joiden mukaan berberiini ehkäisee näitä aivomuutoksia.

Berberiini on bioaktiivinen alkaloidi, jolla on monia laaja-alaisia farmakologisia vaikutuksia, muun muassa diabeteksen ehkäisy ja sen jarruttaminen. Tutkijat halusivat selvittää, kykeneekö berberiini tutkitusti ehkäisemään diabetekseen ja metaboliseen oireyhtymään liittyvää dementiaa. He kävivät läpi A) PubMed- ja Science Direct –tietokannoista tutkimukset käyttäen hakusanaparia ”berberine” ja ”dementia” ja B) tutkimukset hakusanaparilla ”berberine” ja ”diabetes” (joita on yli 500). Analyysiin kelpuutettiin kliiniset ja esikliiniset tutkimukset, joissa oli tutkittu berberiinin vaikutuksia metaboliseen oireyhtymään ja kognitiivisiin (tieto-taito)häiriöihin.

A)-tutkimuksia löytyi 61 kappaletta, joista 22 alkuperäistyötä valittiin analyysiin. B)-tutkimuksia oli 458, joista 101 arvioitiin relevanteiksi ja kelpuutettiin analyysiin. Kolme kahteen kertaa julkaistua raporttia poistettiin, joten lopulliseen analyysiin jäi 120 artikkelia.

Tulokset osoittivat, että berberiinillä suora suotuisa vaikutus aivoihin: se tehostaa kolinergistä neurotransmissiota (signaalien kulkua hermosoluista toisiin), parantaa aivojen verenkiertoa, ehkäisee aivosolujen eli neuronien tulehdusta eli neuroinflammaatiota, vähentää tau-paakkujen hyperfofosylointia ja poistaa aivoista Alzheimerin taudille tunnusomaisia β-amyloidipaakkuja. Lisäksi berberiini tasapainottaa kohonnutta verensokeria ja siihen liittyviä sairauksia, kuten valtimonkovettumatautia, sydänlihassairautta (kardiomyopatiaa), verenpainetautia, rasvamaksaa, diabeettista neuropatiaa, suolistoflooran häiriöitä (dysbioosia), retinopatiaa (silmänpohjan rappeumaa) ja neuropatiaa, joiden ehkäisy ja hillintä ehkäisee suoraan dementiaa, kirjoittavat tutkijat.

Berberiiini voi ehkäistä dementiaa useilla vaikutusmekanismeilla: ehkäisemällä aivovaurioita ja parantamalla suoraan aivojen kognitiivisia toimintoja ja epäsuorasti lievittämällä dementian riskitekijöitä, kuten aineenvaihdunnan (metabolian) häiriöitä ja sydän- ja verisuoni-, munuais- ja maksasairauksia. Tämä analyysi tuo näyttöä siitä, että berberiini on arvokas aine metaboliseen oireyhtymään liittyvän dementian ehkäisyssä, päättelevät tutkijat.

Shinjyo N, Parkinson J, Bell J, Katsuno T, Bligh A. Berberine for prevention of dementia associated with diabetes and its comorbidities: A systematic review [published online ahead of print, 2020 Jan 16]. Journal of Integrative Medicine. 2020;S2095-4964(20)30005-4. doi:10.1016/j.joim.2020.01.004

Tohtori Tolosen kommentti

Toinen uusi kirjallisuuskasaus tukee edellä selostamaani. Berberiini on multi-target drug, ns. drug cloud (dCloud) yhdiste, kirjoittavat kiinalaiset tutkijat (Kong ym. 2020). Berberiini on tehokas ja turvallinen metaboliahäiriöihin liittyvissä pitkäaikaisissa sairauksissa. Kirjoittajat selittävät berberiinin biokemiallisia/farmakologisia solutason vaikutusmekanismeja, jotka selittävät berberiinin pleiotrooppisia vaikutuksia (ne kohdistuvat moniin eri sairauksiin). Italialaisen Bolognan yliopiston tutkijalääkäri Arrigo Francesco Cicero ja Alessandra Baggioni julkaisivat jo vuona 2016 erinomaisen kirjallisuuskatsauksen berbeiinin merkityksestä kroonisten tautien ehkäisyyssä ja hoidossa (Cicero ja Baggioni 2016). Vuonna 2019 Ciceron työryhmä osoitti koontitukmuksessaan, että berberiinin ja maarianohdakkeen yhdistelmä parantaa sydänterveyttä. Berberiiniä on tutkittu paljon Italiassa, jossa lääkärit määräävät sitä potilailleen.

PubMedissä on tällä hetkellä yli 5 640 tieteellistä dokumenttia berberiinistä, joista yli 500 koskee diabetesta. Silti Suomessa toimiii vielä lääkäreitä, jotka kieltävät potilailtaan berberiinin käytön, "koska sitä ei ole tutkittu"!

Kong WJ, Vernierib C, Foiani M, Jiang JD. Berberine in the treatment of metabolism-related chronic diseases: A drug cloud (dCloud) effect to target multifactorial disorders [published online ahead of print, 2020 Jan 27]. Pharmacology and Therapeutics. 2020;107496. doi:10.1016/j.pharmthera.2020.107496
Cicero AF, Baggioni A. Berberine and Its Role in Chronic Disease. Advances in Experimental and  Medicinal Biology. 2016;928:27–45. doi:10.1007/978-3-319-41334-1_2 Free Full Text

Berberiini estää sokerin uudistuotantoa maksassa