AHA:n valinta: Vuoden 2019 paras sydäntutkimus

Yhdysvaltain sydänliitto American Heart Association (AHA) on valinnut vuodesta 1995 alkaen vuosittain parhaat tutkimukset sydäntaudeissa ja aivohalvauksissa. Vuoden 2019 listaan on nimetty kuusi parasta tutkimusta, joiden kärjessä on E-EPA-kalaöljyllä tehty REDUCE-IT-tutkimus. Sitä ovat selostaneet pääkirjoituksissaan mm. Suomen lääkärilehti ja Duodecim.

"E-EPA pienensi sydän- ja verisuonitautien riskiä 25 prosenttia [nykyiseen käypään hoitoon verrattuna] statiineja syövillä henkilöillä, joiden triglyseridit olivat koholla. Yhdysvaltain lääkevirasto (US Food and Drug Administration, FDA) hyväksyi REDUCE-IT-tutkimuksen tulosten perusteella joulukuussa (2019) E-EPAn lääkkeeksi sydän- ja verisuonitautien vähentämiseen," kirjoittaa FDA tiedotteessaan. Se on uutisoitu laajasti maailmalla, muun muassa MEDSCAPE-sivustolla (linkki alla).

FDA tiedostaa, että sydän- ja verisuonitauteihin tarvitaan [nykyisen käyvän hoidon ohella] lisähoitoa", sanoo FDA:n apulaisjohtaja tohtori John Sharretts FDA:n tiedotteessa. “Tämän päivän [E-EPAn] hyväksyntä [lääkkeeksi] tarjoaa aktiivisen lisähoidon potilaille, joiden triglyseridit ovat koholla ja joilla on sydäntauti, [ollut] aivohalvaus, diabetes tai muita sydäntaudin riskitekijöitä."

AHA Names Top Heart Disease, Stroke Research Advances of 2019

FDA approves use of drug to reduce risk of cardiovascular events in certain adult patient groups. FDA News Release 13.12.2019

E-EPAlla tehtyä REDUCE-IT-tutkimusta  hehkutetaan nyt kaikialla lääkärilehdissä (ks. Mehta ym. 2020), vain Suomen valtamedia vaikenee siitä, ilmeisesti koska tulokset löivät luun kurkkuun kalaöljyä vähätelleille terveystoimittajille. Statiinien lisänä annettu E-EPA-hoito on kustannustehokasta, päättelevät australialaiset tutkijat (Ademi ym. 2010).Valtettavasti maallikot ja suuri osa lääkäreistä, muista terveydenhuollon ammattiehenkilöistä ja terveystoimittajista ei ymmärrä E-EPAn ja muiden kalaöljyjen ratkaisevan tärkeitä eroja. E-EPAlla saatuja tutkimustuloksia ei saa yleistää muihin, kehnompiin valmisteisiin (Hilleman ym 2020).

Tällä hetkellä (19.1.2020) PubMed-tietokannassa on jo 363 tieteellistä tutkimusta E-EPAsta (hakusana icosapent ethyl). 

Mehta A, Mahtta D, Gulati M, Sperling LS, Blumenthal RS, Virani SS. Cardiovascular Disease Prevention in Focus: Highlights from the 2019 American Heart Association Scientific Sessions. Current Atherosclerosis Reports. 2020;22(1):3. Published 2020 Jan 11. doi:10.1007/s11883
Ademi Z, Ofori-Asenso R, Zomer E, Owen A, Liew D. The cost-effectiveness of icosapent ethyl in combination with statin therapy compared with statin alone for cardiovascular risk reduction [published online ahead of print, 2020 Jan 10]. European Journal of Preventive Cardiology. 2020;2047487319896648. doi:10.1177/2047487319896648
Hilleman DE, Wiggins BS, Bottorff MB. Critical Differences Between Dietary Supplement and Prescription Omega-3 Fatty Acids: A Narrative Review [published online ahead of print, 2020 Jan 9]. Advances in Therapy 2020;10.1007/s12325-019-01211-1. doi:10.1007/s12325-019-01211-1

Hakusanoja E-EPA, Tolonen, sydäntaudit, REDUCE-IT, kalaöljyt