Alzheimerin tauti on tyypin 3 diabetes

Neurologit kyseenalaistavat kauan vallinneen teorian, jonka mukaan Alzheimerin tauti johtuisi ainoastaan tai pääasiassa amyloidipaakkujen kertymisestä aivoihin. Syynä paradigman (ajattelutavan) muutokseen on, että amyloiditeoriaan perusvat lääkehoidot ovat epäonnistuneet yksi toisensa jälkeen. Nyt neurologit tutkivat ketogeenista ruokavaliota ja muita elintapamuutoksia, joilla ehkäistään aivoissa vallitsevaa insuliiniresistenssiä ja korjataan niiden heikentynyttä sokeriaineenvahduntaa. Aihetta käsiteltiin neurologian yhdistyksen 50. vuosikokouksessa (Society for Neuroscience’s annual meeting) Chicagossa. Aiheesta kirjoittaa Amerikan lääkärilehti JAMA 3.1.2020.

Jo pitkään on tiedetty, että diabeetikot sairastuvat muita yleisemmin Alzheimerin tautiin. Tohtorit Suzanne M. de la Monte ja Jack R. Wands ehdottivat jo vuonna 2008, että Alzheimerin taudin oikeampi nimitys olisi tyypin 3 diabetes. Aivojen kuvantamistutkimukset tietokoneilla ovat osoittaneet vakuuttavasti, että Alzheimerin tautia potevien aivoissa vallitsee vajaasokerisuus, hypoglykemia, joka johtaa muistin heikkenemiseen. “Alamme ymmärtää, kuinka aivojen glukoosimetabolian [aineenvaihdunnan] häiriö voi olla taudin syytekijä, joka on muokattavissa", sanoo gerontologian ja geriatrisen lääketieteen apulaisprofessori Shannon Macauley, PhD (Alzheimer’s Disease Research Center at Wake Forest School of Medicine in Winston-Salem, North Carolina, USA). "Olemme tienneet jo noin 20 vuotta, että diabetes altistaa Alzheimerin taudille, mutta emme ole ymmärtäneet miksi", hän lisää.

Alzheimerin taudissa glukoosia aivoihin kuljettavat proteiinit toimivat heikosti, jolloin aivot eivät saa riittävästi sokeria (ks yläkuva). Yhtenä syynä tähän on elimistössä vallitseva krooninen matala-asteinen tulehdus, neuroinflammaatio, joka estää sokerinkuljettajien toimintoja, sanoo geriatrian ja neurologian professori Steven Barger, PhD (University of Arkansas for Medical Sciences in Little Rock, USA).

Nyt neurologit tutkivat, olisiko diabeteslääkkeillä mahdollista hoitaa Alzheimerin tautia. Toistaiseksi ainakin yksi pioglitatsonitutkimus on epäonnistunut ja se on keskeytetty. Nyt testataan mm. nenäsumutteita, joilla voitaisiin vaikuttaa insuliiniresistenssiin ja insuliiniherkkyyteen.

Ketogeeninen ruokavalio tutkimuskohteena

Gerontologian ja geriatrisen lääketieteen professori Suzanne Craft, PhD, joka johtaa Wake Forest’s Alzheimer’s Disease Research Centeriä, julkaisi työryhmineen äskettäin tulokset esitutkimuksestaan, jossa vertailtiin ketogeenisen ja vähärasvaisen Välimeren ruokavalion vaikutusta Alzheimerin tautiin. Kumpikin ruovalio paransi taudin metabolisia biomarkkereita, aivojen verenkiertoa ja potilaiden muistia. Molemmat ruokavaliot olivat hyvin siedettyjä ja 90 prosenttia koehenkilöistä noudatti niitä suunnitelman mukaan. Osallistujia oli 20 henkilöä.

Kuusi viikkoa ketogeenisen ruokavalion päättymisen jälkeen potilaiden selkäydinnesteen biomarkkerit olivat parantuneet. “Ketogeeninen ruokavalio muuttaa β-amyloidia terveellisempään suuntaan", Craft sanoo. Samalla potilaiden verenkierto aivojen aivotursoissa (hippokampuksissa) koheni ja koko elimistön insuliiniherkkyys parani. Uusi laajempi tutkimus ketogeenisellä dieetillä on nyt käynnissä. Vuonna 2015 Lancetissa julkaistu suomalainen FINGER-tutkimus osoitti, että ruokavalio- ja muilla elintapamuutoksilla voidaan edistää ikääntyvien ihmisten muistia.

Kuehn BM, In Alzheimer Research. Glucose Metabolism Moves to Center Stage. JAMA Network 8.1.2020

Tohtori Tolosen kommentti

Väkevöidyillä kalaöljyillä, berberiinillä, karnosiinilla, ubikinonilla ja monilla muilla ravintolisillä voidaan ehkäistä, vaimentaa ja sammuttaa kroonista matala-asteista tulehdusta, joka on osoittautunut Alzheimerin taudinkin tärkeäksi syytekijäksi ja pahentajaksi. Lue lisää alla olevasta Alzheimerin taudista kirjoittamastani katsauksesta.