Kalaöljy ehkäisee valtimonkovettumataudin varhaisvaihetta

Sepelvaltimotauti on krooninen matala-asteinen tulehdustila, jossa valtimoiden seinämään kertyy vaahtosoluja; ne puolestaan synnyttävät suonta ahtauttavaa ja jäykistävää kalkkiutuvaa plakkia. Saksalaisen ylipiston (Friedrich-Alexander University Erlangen-Nürnberg) kardiologit tutkivat tietokonekuvauksin oireettomien henkilöiden sepelvaltimoiden kalkkiutumisen astetta (Agatstonin pisteitä) ja mittasivat koehenkilöiden seerumin rasvahapot ja punasolujen omega-3-indeksit. Mitä pienempi omega-3-indeksi oli, sitä enemmän valtimoiden seinämissä oli kalkkia (suuri Agastsonin skoori).

Tutkimukseen osallistui 71 oireetonta henkilöä, joista 51:lla oli kohonnut Agastsonin pisteytys ( yli 75 %). Siihen ei vaikuttanut ikä, sydäntautien perinteiset riskitekijät tai lääkitys. Sitä vastoin suureen Agatsonin skooriin korreloivat seerumin  matala EPA:n ja DHA:n pitoisuudet sekä pieni omega-3-indeksi. Muilla rasvahapoilla ei ollut yhteyttä suuren Agastsonin skooriin.

Johtopäätökset: Matalat seerumin EPAn ja DHA:n pitoisuudet sekä pieni omega-3-indeksi liittyvät sepelvaltimotaudin varhaisvaiheisiin. Saksalaiset kardiologit kaipaavat lisää tutkimuksia, jotka vahvistaisivat heidän havaintonsa.

Bittner DO, Goeller M, Zopf Y, Achenbach S, Marwan M. Early-onset coronary atherosclerosis in patients with low levels of omega-3 fatty acids [published online ahead of print, 2020 Jan 2]. European Journal of Clinical Nutrition. 2020;10.1038/s41430-019-0551-5. doi:10.1038/s41430-019-0551-5

Tohtori Tolosen kommentti

E-EPA suojaa yhtä hyvin naisten kuin miestenkin sydäntä, kirjoittavat amerikkalaiset sydänlääkärit uudessa kirjallisuuskatsauksessaan (Mosca ym. 2020). He perustelevat asiaa REDUCE-IT-tutkimuksella, johon osallistui paljon naisia.

Mosca L, Navar AM, Kass Wenger N. Reducing Cardiovascular Disease Risk in Women Beyond Statin Therapy: New Insights 2020 [published online ahead of print, 2020 Apr 13]. Journal of Women´s Health (Larchmt). 2020;10.1089/jwh.2019.8189. doi:10.1089/jwh.2019.8189

Nämäkin läydökset kumoavat kuopiolaisten professoreiden Ursula Schwab ja Matti Uutitupa Duodecimin pääkirjoituksen lopussa esittämän irrelevantin väitteen, etteivät terveet tarvitse kalaöljyä. Professoreiden väite ei perustu tieteeseen, vaan vanhentuneeseen ennakkoluuloon.

Uusissa kliinisissä tutkimuksissa on osoitettu vakuuttavasti, että väkevöity E-EPA/2–4 g/vrk) alentaa seerumin kohonneita triglyseridejä, jotka ovat sepelvaltimotaudin riskitekijöitä. Ne ovat koholla 15–20 prosentilla aikuisista, ja ne liittyvät ylipainoon, metaboliseen oreyhtymään, tyypin 2 diabetekseen ja haimatulehdukseen. Kohonneet triglyseridit aiheuttavat kroonista matala-asteista tulehdusta, vaikka eivät aiheuta oireita, ja ne havaitaankin yleensä sattumalta (Parhofer ja Laufs 2019).

E-EPA (4 g/vrk) pienentää merkitsevästi sepelvaltimotautia sairastavien potilaiden uusien sydänkohtausten ja -kuoleman riskiä. Nyt julkaistu saksalaistutkimus on tiettävästi ensimmäinen, joissa on tutkittu kalaöljyn vaikutuksia oireettomien henkilöiden sepelvaltimotaudin riskiin. Minusta on hyvin valitettavaa, etteivät suomalaiset laboratoriot osaa vielä mitata omega-3-indeksiä. Yli 8 prosentin indeksi antaa lähes täydellisen suojan sydäntauteja vastaan.

Parhofer KG, Laufs U. The Diagnosis and Treatment of Hypertriglyceridemia. Deutsche Ärzteblatt International 2019;116(49):825–832. doi:10.3238/arztebl.2019.0825 Free Access
omega-3-indeksi
Omega-3-indeksin ihannelukema on 8–12 %, joka suojaa sydäntä ja aivoja.