D-vitamiini ja kalsium ehkäisevät yhdessä lonkka- ja muita murtumia

Suomessa leikataan vuosittain noin 6 000 lonkkamurtumaa. Englantilaiset ja kiinalaiset tutkijat ovat analysoineet suuren määrän kliinisiä tutkimuksia D-vitamiinin ja kalsiumin vaikutuksista ikääntyvien ihmisten lonkka- ja muihin murtumiin. Yhdessä nautittua, jopa vain viranomaissuositusten mukaisina pieninä päiväannoksina, ne ehkäisevät murtumia, mutta eivät yksistään nautittuina. Parhaillaan on käynnissä seitsemän uutta suurta tutkimusta, joissa näitä ravintolisiä annetaan suurempina päiväannoksina.

D-vitamiini ja kalsium, yksin viranomaissuositusten mukaisina päiväannoksina, eivät ehkäise ikääntyvien ihmisten murtumia, osoitti 11 satunnaistetun klinisen tutkimuksen kooste. Noihin tutkimuksiin oli osallistunut 34 243 henkilöä.

Kuitenkin kummankin ravintolisän nauttiminen yhdessä ehkäisee lonkkamurtumia 16 % ja kaikkia murtumia 6 %, osoitti kuuden satunnaistetun tutkimuksen ja lähes 50 000 osallistujan kooste.

Yhdessä nautittujen ravintolisien antamat tulokset olivat yllättävän hyvät, vaikka niitä nautittiin viranomaissuositusten mukaisina päiväannoksina, D-vitamiini 10 µg ja kalsium 800 mg. Lonkkamurtumien ehkäisy näillä ravintolisillä toisi Suomessakin valtavan säästön terveydenhuollon kustannuksissa ja säästäisi resursseja (leikkauksia ja niiden jälkihoitoa). Ja lisäksi säästyisi inhimillistä kärsimystä ja komplikaatiota, joita aiheutuu murtumapotilaiden makaamisesta sairaaloissa.

Parhaillaan on käynnissä 7 uutta laajaa satunnaista kaksoissokkotutkimusta, joihin osallistuu 62 857 henkilöä, joille annetaan suurempia päiväannoksia D-vitamiinia (toivottavasti ainakin 100 µg/vrk) ja kalsiumia. Niiden odotetaan antavan entistä parempia tuloksia.

Yao P, Bebbet D, Matham M, et al. Vitamin D and Calcium for the Prevention of Fracture. A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Network Open 20.12.2019 Free Access

Tohtori Tolosen kommentti

Olen jo yli 35 vuotta neuvonut ihmisiä nauttimaan ravintolisiä yhdessä, sillä pelkästään yhden valmisteen nauttiminen tuo harvoin, jos koskaan toivotun tuloksen. Sama koskee tutkimuksia: Pelkästään yhtä ainetta tutkittaessa tulee usein pettymys (ei-positiivinen tulos, ja valtamedia pääsee otsikoimaan, ettei ravintolisistä ole mitään hyötyä).