Tutkimus: Kuinka kalaöljy vaikuttaa terveiden elimistössä?

Lontoon Queen Mary -yliopistossa on tutkittu, kuinka kalaöljyn nauttiminen ravintolisänä vaikuttaa terveiden ihmisten valkosoluihin ja verihiutaleisiin ja niiden säätämään immuunijörjestelmään. Elimistö tuottaa EPA- ja DHA-rasvahapoista metaboliitteja (aineenvaihduntatuotteita) resolviineja, lipoksiineja, maresiineja ja protektiineja, jotka ehkäisevät, vaimentavat ja sammuttavat tulehdusta. Koska krooninen matala-asteinen tulehdus on kaikkien pitkäaikaissairauksien äiti, vähentää kalaöljyn nauttiminen sairastumisen riskiä. Lisäksi kalaöljy suurentaa omega-3-indeksiä, mikä edistää ja ylläpitää terveyttä monin tavoin.

Sydänlääkärit tutkivat nyt innolla kalaöljyn sydäntä ja verisuonia suojaavia vaikutusmekanismeja, kun sydänpotilaiden suuret kliiniset kalaöljytutkimukset ovat osoittaneet etyyliesteröidyn kalaöljyn vähentävän sairastumisia ja kuolemia. Vaikutusmekanismien tunteminen antaa lisää uskottavuutta tutkimustuloksille ja yksittäisten kuluttajien hyville käyttäjäkokemuksille. Lontoossa on nyt tutkittu, kuinka kalaöljy vaikuttaa terveillä ihmisillä. Tutkimus on ensimmäinen laatuaan.

Lontoon Queen Mary -yliopiston tutkijat antoivat terveille vapaaehtoisille kalaöljyä 1,5, 3,5 tai 5 grammaa päivässä ja mittasivat heidän verestään kroonista matala-asteista tulehdusta ehkäiseviä, vaimentavia ja sammuttavia nanoyhdisteitä: lipoksiineja, resolviineja, protektiineja ja maresiineja. Kaikissa pitkäaikaissairauksissa sydäntaudeista syöpiin elimistössä myllertävät krooninen matala-asteinen tulehdus ja hapetusstressi, joten niiden ehkäisy ja vaimennus ovat elintärkeitä sairauksien ehkäisyssä ja jarruttamisessa.

Tulehdus valtimossa

Sydänlääkäritkin ovat nyt yksimielisiä siitä, että valtimotaudeissa vallitsee kuvan osoittama hiljainen krooninen tulehdus (inflammaatio), jota pitää vaimentaa ja sammuttaa. Kalaöljy tekee juuri niin, osoittavat tutkimukset.

Tulehdusta ehkäiseviä ja purkavia yhdisteitä (engl. Specialized pro-resolving mediators, SPM) syntyy elimistössä kalaöljyn EPA- ja DHA-rasvahapoista (ks. kuvio alla) (Bäck ja Hansson 2019). Ne vaikuttavat valkosoluissa (leukosyyteissä), jotka vaimentavat muun muassa verisuonten seinämien tulehdusta ja suojaavat sairastumiselta muitakin elimiä, muun muassa aivoja. Tämä on tärkeä tieto, sillä juuri hiljainen krooninen tulehdus on valtimotautien merkittävä syytekijä, jota tulee ehkäistä ja vaimentaa. Uusien suurten kliinisten tutkimusten (mm. JELIS, REDUCE-IT) mukaan E-EPAn sydäntä ja verisuonia suojaava vaikutus perustuukin pääasiassa tulehduksen vaimennukseen, ei niinkään kolesterolin alentamiseen.

Kalaöljystä syntyy elimistössä SPM-yhdisteitä

Tämän kliinisen satunnaistetun kaksoissokkotutkimuksen päätarkoitus oli selvittää ravintolisänä nautitun kalaöljyn vaikutusta terveiden ihmisten SPM:n biosynteesiin valkosoluissa ja verihiutaleissa. Koehenkilöt (n=40) olivat terveitä 18–45-vuotiaita vapaaehtoisia. Heistä otettiin verinäyte vaikutusjakson alussa sekä 2, 4, 6 ja 24 tunnin kuluttua vahvan kalaöljyn ja lumevalmisteen nauttimisen jälkeen. Näytteistä analysoitiin plasman SPM-pitoisuudet ajan ja annoksen suhteissa.

Kalaöljy sääti perifeeristen verisolujen toimintoja. Neutrofiiliset ja monosyyttisolut söivät (fagosytoivat) entistä paremmin bakteereita ja samalla valkosolujen ja verihiutaleitteen (trombosyyttien) vuorokautinen aktivaatio väheni (adheesiomolekyylien ilmentyminen väheni). Lisäksi immuunijärjestelmän ja metabolisten geenien transskriptiotasot muuttuivat 24 tunnissa merkitsevästi lumehoitoon verrattuna. Kalaöljyn nauttiminen siis paransi puolustuskykyä parantavien geenien toimintaa.

Kalaöljyn nauttiminen lisää terveiden henkilöiden ääreisveren SPM:iä ja ohjelmoi uudelleen verisolujen toimintoja, jolloin ne säätävät immuunijärjestelmää positiivisesti, kirjoittavat tutkijat. Toisin sanoen kalaöljyn nauttiminen ravintolisänä vähentää pitkäaikaissairauksien riskiä.

Eteläkorealaisen Ewha Womans Universityn yliopiston tuore tutkimus vahvistaa, että kalaöljystä syntyy elimistössä SPM-tuotteita, joita voidaan todeta ja mitata myös rasvakudoksesta, jossa ne vaimentavat tulehdusta ja parantavat insuliiniherkkyyttä. Lihavilla SPM-yhdisteiden pitoisuudet ovat pienemmät kuin normalipainoisilla, mikä selittää ylipanoisten ja lihavien suurempaa sairastumisen riskiä (Kwon 2019).

Tutkimussuunnitelman voi lukea vapaasti Clinical Trials –rekisteristä NCT03347006

Souza PR, Marques RM, Gomez EA, et al. Enriched Marine Oil Supplements Increase Peripheral Blood Specialized Pro-Resolving Mediators Concentrations and Reprogram Host Immune Responses: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Study [published online ahead of print, 2019 Dec 12]. Circulation Research. 2019;10.1161/CIRCRESAHA.119.315506. doi:10.1161/CIRCRESAHA.119.315506

Kwon Y. Immuno-Resolving Ability of Resolvins, Protectins, and Maresins Derived from Omega-3 Fatty Acids in Metabolic Syndrome [published online ahead of print, 2019 Dec 3]. Molecular and Nutritional Food Research. 2019;e1900824. doi:10.1002/mnfr.201900824
Bäck M, Hansson GK. Omega-3 fatty acids, cardiovascular risk, and the resolution of inflammation. FASEB Journal. 2019 Feb;33(2):1536-1539. doi: 10.1096/fj.201802445R.

Tohtori Tolosen kommentti


Sen lisäksi, mitä edellä on kerrottu, kalaöljyn omega-3-rasvahapot pitävät yllä aivojen normaalia rakennetta ja muistia ja muita kognitiivisia toimintoja sekä edistävät lihasten proteiinisynteesiä, mikä auttaa lihaksia säilyttämään kuntonsa ja suorituskykynsä. Tuore australialaisten tutkijoiden julkaisema meta-analyysi (koontitutkimus) vahvistaa, että kalaöljy voi jopa parantaa ikääntyvien ei-dementoituneiden ihmisten muistia (Alex ym. 2019). Toinen kiinalaisten tutkijoiden tuore meta-analyysi vahvistaa, että kalaöljy parantaa ikääntyvien lievästi heikentynyttä muistia (Zhang ym. 2019).Kalaöljy on tärkeä ravintolisä ikääntyville ihmisille myös sarkopenian eli geriastenian ehkäisyssä (Cruz-Jentoft ym. 2019, Dupont ym. 2019). Eniten kalaöljylisästä hyötyvät ne ihmiset, joiden omega-3-indeksi on matala. Urheilulääkärit antavat kalaöljyä mm. kilpauimareille, koska kalaöljy ehkäisee heidän astmankaltaisia oireitaan.

Kalaöljyn omega-3-rasvahapot aktivoivat elimistössä ruskeaa rasvaa, mikä laihduttaa ja pitää terveenä., alentaa kohoneita triglyseridejä, parantaa sokeritasapainoa ja insuliiniherkkyyttä, kirjoittavat Espanajalaisen Navarran ("Espanjan Harvardin"), Pamplonan, Madridin yliopiston ja muiden tutkimuslaitosten tutkijat uudessa artikkelissaan. Sen vuoksi omega-3:t ehkäisevät lihavuuteen liityvää sairastavuutta (Fernández-Galilea ym. 2019). Texas Tech Universityn rottatutkimukset osoittivat, että EPA-rasvahappo lisää ruskeaa rasvaa (Brown adipose tissue, BAT), joka polttaa ylimääräistä ravinnosta sa jo vuosina 2015 ja 2016, että EPA-rasvahappo tuottaa elimistöössä ruskeaa rasvaa, joka säätää termogeneesiä ja auttaa laihduttamisessa (Pahlavi ym. 2015, 2016). Tulokset puoltavat E-EPAn käyttöä terveidenkin ravintolisänä.

Italialaiset tutkijat kirjoittavat uudessa katsauksessaan (Vistoli ym. 2020) karnosiinin tärkeästä merkityksestä hiiliandydraasille, joka on ratkaiseva entsyymi eläinsoluissa, kasvisoluissa ja ympäristössä hiilidioksidipitoisuuksien vakauttamiseksi. Hiiliandydraasi auttaa hiilidioksidin muuntumista bikarbonaatiksi, jota tarvitaan uloshengityksessä sekä kuntoilussa ja urheilussa syntyvän maitohapon puskuroimiseen kudoksissa. Tämä selittää mm. sitä, että karnosiini nopeuttaa palautumista kovasta fyysisestä kuormituksesta. Suosittelen kaikille 50 vuotta täyttäneille – ja aivan erityisesti diabeetikoille – sinkkipitoista karnosiinia ruoan lisänä 600-1200 mg päivässä.

Vistoli G, Aldini G, Fumagalli L, Dallanoce C, Angeli A, Supuran CT. Activation Effects of Carnosine- and Histidine-Containing Dipeptides on Human Carbonic Anhydrases: A Comprehensive Study. International Journal of Molecular Sciences. 2020;21(5):E1761. Published 2020 Mar 4. doi:10.3390/ijms21051761 Free Access
Alex A, Abbott KA, McEvoy M, Schofield PW, Garg ML. Long-chain omega-3 polyunsaturated fatty acids and cognitive decline in non-demented adults: a systematic review and meta-analysis [published online ahead of print, 2019 Dec 16]. Nutrition Reviews. 2019;nuz073. doi:10.1093/nutrit/nuz073
Cruz-Jentoft AJ, Dawson Hughes B, Scott D, Sanders KM, Rizzoli R. Nutritional strategies for maintaining muscle mass and strength from middle age to later life: A narrative review. Maturitas. 2020;132:57–64. doi:10.1016/j.maturitas.2019.11.007
Zhang, X., Han, H., Ge, X. et al. Effect of n-3 long-chain polyunsaturated fatty acids on mild cognitive impairment: a meta-analysis of randomized clinical trials. European Journal of Clinnical Nutrition (2019) doi:10.1038/s41430-019-0544-4
Dupont J, Dedeyne L, Dalle S, Koppo K, Gielen E. The role of omega-3 in the prevention and treatment of sarcopenia.
Aging Clinical and Experimental Research. 2019 Feb 19. doi: 10.1007/s40520-019-01146-1. Free Full Text
Fernández-Galilea M, Félix-Soriano E, Colón-Mesa I, Escoté X, Moreno-Aliaga MJ. Omega-3 fatty acids as regulators of brown/beige adipose tissue: from mechanisms to therapeutic potential [published online ahead of print, 2019 Dec 18]. Journal of Physiology and Biochemistry. https://doi.org/10.1007/s13105-019-00720-5


Pahlavani M, ym. Eicosapentaenoic acid Increases Brown Adipose Tissue Thermogenic Markers in High Fat Fed Mice. FASEB Journal 2015; 29 (1) Supplement 750.9

Pahlavani M, ym. Eicosapentaenoic Acid Regulates Brown Adipose Tissue Metabolism in High Fat Fed Mice and in Clonal Brown Adipocytes. The Journal of Nutritional Biochemistry 2016 Sept. DOI: 10.1016/j.jnutbio.2016.08.012