Uutta tietoa kalaöljystä ja kolesterolista

Japanilaiset sydänlääkärit tutkivat, parantaako etyyliesteröidyn kalaöljyn (E-EPAn + E-DHA:n) nauttiminen 4 gramman päiväannoksena kolesterolilääkkeiden (statiinien) lisänä merkitsevästi potilaiden veren rasvaprofiilia ja LDL-kolesterolihiukkasten kokoa, jolloin niistä tulee vaarattomia. Näin tapahtuikin kahden kuukauden hoitokokeessa, jonka tulokset puoltavat väkevöidyn etyyliesteröidyn kalaöljyn käyttöä statiinien lisähoitona, kuten Yhdysvaltain terveysvirasto FDA suosittelee.

Ennestään tiedetään, että etyyliesteröidyt kalaöljyt, esim. E-EPA, alentavat veren kohonneita triglyseridien ja kokonais- ja LDL-kolesterolien pitoisuuksia, mutta näiden kalaöljyjen vaikutusta kolesterolihiukkasten kokoon tutkittiin nyt ensimmäistä kertaa. Tulokset olivat hienot!

LDL-molekyyli

Kuvio. Low Density Lipoprotein = LDL-kolesteroli. Lipoproteiinin ydin muodostuu triglyserideistä ja kolesteroliestereistä, kun taas molekyylin pinnan muodostavat vapaat kolesterolit, fosfolipidit ja apoproteiinit (apo B100). Kalaöljyn suotuisat vaikutukset perustuvat pääasiassa kroonisen matala-asteisen tulehduksen vaimennukseen, triglyseridien vähentämiseen, "pahan" LDL-kolesterolin hapettumisen ehkäisyyn ja "hyvän" HDL-kolesterolin lisäämiseen. EPA-rasvahappo siirtyy verestä solukalvojen fosfolipidikerrokseen (ks kuva artikkelissa Mason ja Jacob ym. 2015). Tästä syystä E-EPA on ylivertainen kalaöljyvalmiste kohonneiden triglyseridien alentamiseen ja etenkin diabeetikkojen sydäntautiriskin pienentämiseen.

Tutkimukseen valittiin 53 potilasta, joiden veren rasvat olivat koholla ja joille oli määrätty hoidoksi statiineja. Potilaat jaettiin kahteen ryhmään: 24 osallistujaa sai kaksi kuukautta päivittäin 4 grammaa (2x2 g) etyyliesteröityä kalaöljyä (kauppanimeltään Lovaza ja Omacor) ja 29 verrokkia sai pelkkää vakiolääkitystään. Lovaza ja Omacor (molemmat reseptilääkkeitä) sisältävät gramman kapselia kohti 465 mg E-EPAa ja 375 mg E-DHA:ta, siis yhteensä 840 mg omega-3:a/kapseli. Tietääkseni näitä valmisteita ei myydä Suomessa, mutta Suomessa on vastaavia valmisteita.

Tutkimuksen päätavoite oli selvittää, miten kalaöljyvalmiste vaikuttaa LDL-kolesterolihiukkasten kokoon, sillä ennestään tiedetään, että vain pienet tiheät sd-LDL-hiukkaset ovat hanakoita sokeristumaan, tarttumaan valtimoiden seinämiin ja kasvattamaan valtimoita ahtauttavia paakkuja. Suuret LDL-hiukkaset sitä vastoin ovat valtimoille harmittomia. Toisena tutkimuskohteena oli selvittää kalaöljyn vaikutusta apolipoproteiineihin, joita pidetään sydän- ja verisuonitautien riskitekijöinä. Potilaiden ominaisuudet esitetään artikkelin taulukossa 1.

lbLDL ja sdLDL

LDL-kolesteroli muodostuu suurehkoista lbLDL- (large boyant LDL, keltaiset pallot) ja pienistä sd-LDL- (small dense LDL, punaiset pallot) hiukkasista. Edelliset ovat vaarattomia, jälkimmäiset sitä vastoin haitallisia, koska ne hapettuvat ja sokeristuvat herkästi ja takertuvat valtimoiden seinämiin. Kokonais-LDL ei kerro, kuinka paljon näitä fraktioita veressä on. DHA:ta sisältävä kalaöljy voi lisätä lbLDL:ää, mutta ei sd-LDL:ää. E-EPA ei lisää kumpaakaan. LDL-kolesterolihiukkausten koon suurentaminen etyyliesteröidyllä kalaöljyllä on siis edullista sydänterveydelle.

Tulokset

Kahdeksan viikon vaikutusjakson jälkeen ryhmien väliset erot LDL-hiukkasten koossa olivat tilastollisesti erittäin merkittävät (p=0,0040). Kalaöljyä saaneiden LDL-hiukkaset suurenivat ja samalla kokonaiskolesteroli aleni myös erittäin merkittävästi (p=0,0009), samoin kuin LDL-kolesteroli (p = 0,0442) ja jäännöslipoproteiinikolesteroli (p = 0,0396). Myös apolipoproteiinien AI, AII, B, B-48, B-100, CII, CIII ja CII/III, erot olivat merkitsevät kalaöljyä saaneiden eduksi. Ainoastaan apolipoproteiini E:ssä ei havaittu merkittäviä eroja ryhmien kesken..

Päätelmät: Etyyliesteröity kalaöljy suurentaa merkitsevästi LDL-kolesterolihiukkasten kokoa ja alentaa veren lipoproteiineja ja apolipoproteiineja, Toisin sanoen, veren rasvaprofiili paranee merkitsevästi, mikä vähentää valtimonkovettumataudin riskiä, päättelevät kardiologit.

Tutkimus tehtiin Osakan yliopiston sydänklinikassa:

Rinku General Medical Center, Izumisano, Osaka, Japan; Departments of Community Medicine and Cardiovascular Medicine, Osaka University Graduate School of Medicine, Osaka, Japan. Tutkimussuunnitelma on luettavissa Clinical Trials -rekisteristä. ja yhteenveto Takeda-yhtiön verkkosivulta.

Artikkelin voi lukea kokonaisuudessan maksutta alla olevasta linkistä.


Masuda D, Miyata Y, Matsui S, Yamashita S. Omega-3 fatty acid ethyl esters improve low-density lipoprotein subclasses without increasing low-density lipoprotein-cholesterol levels: A phase 4, randomized study [published online ahead of print, 2019 Nov 19]. Atherosclerosis. 2019;292:163–170. doi:10.1016/j.atherosclerosis.2019.11.014 Free Full Text pdf

Päivitys 19.3.2020

Kalaöljyn vaikutuksesta terveiden ihmisten veren rasvaprofiiliin on julkaistu uusi tutkimus. 

Viime vuonna (2019) Lontoon Queen Mary -yliopiston tutkimus selvitti, kuinka kalaöljyn omega-3-rasvahapot EPA ja DHA vaikuttavat terveiden ihmisten elimistössä. EPA-rasvahaposta syntyy elimistössä ensin 18-HEPE-nimistä eikosanoidia ja siitä edelleen resolviineja E1-3.

Resolviinien synty

Nämä resolviinit selittävät kardiologien mielestä suureksi osaksi E-EPAn erinomaiset valtimoita ja sydäntä suojaavat vaikutukset. Yhdysvaltain lääkevirasto FDA hyväksyi E-EPAn sydänlääkkeeksi 13.12.2019, jota amerikkalaiset lääkärit nykyään määräävät sydänpotilailleen. Samaa ainetta saa Suomessa ostaa ravintolisänä.

Nyt puhaltavat uudet tuulet sydänlääkäreiden ja psykiatrien ammattilehdissä kalaöljyn merkityksestä sydäntautien ja mielenterveyshäiriöiden ja neurologisten tautien ehkäisyssä ja hoidossa (Lorenzatti ja Toth 2020, Joggre ym. 2019, Giacobbe ym. 2020).

Lorenzatti AJ, Toth PP. New Perspectives on Atherogenic Dyslipidaemia and Cardiovascular Disease. European Cardiology. 2020;15:1–9. doi:10.15420/ecr.2019.06

Joffre C, Rey C, Layé S. N-3 Polyunsaturated Fatty Acids and the Resolution of Neuroinflammation. Frontiers in Pharmacology. 2019;10:1022. Published 2019 Sep 13. doi:10.3389/fphar.2019.01022 Open Access

Giacobbe J, Benoiton B, Zunszain P, Pariante CM, Borsini A. The Anti-Inflammatory Role of Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids Metabolites in Pre-Clinical Models of Psychiatric, Neurodegenerative, and Neurological Disorders. Frontiers in Psychiatry. 2020;11:122. Published 2020 Feb 28. doi:10.3389/fpsyt.2020.00122 Open Access