Statiinit voivat aiheuttaa sydämen vajaatoimintaa, ubikinoni torjuu sitä

Noin 700 000 suomalaista syö statiineja ja uskoo niiden ehkäisevän sydäntauteja ja -kuolemia. Asia ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen. Yhä useampi statiineja kauan syönyt henkilö on ikääntyessään sairastunut statiinien aiheuttamaan sydämen diastoliseen vajaatoimintaan (statin-associated cardiomyopathy). Onneksi se voidaan parantaa lopettamalla statiinit ja nauttimalla ravintolisänä ubikinonia 300 mg/vrk, kirjoittavat amerikkalaiset kardiologit.

Diastolinen kardiomyopatia on melko uusi käsite, jonka suomalaisetkin kardiologit tuntevat jo katseltuaan tarpeeksi sydämen toimintaa ultraäänilaitteiden avulla. Statiinien aiheuttama diastolinen kardiopatia on lääkärin aiheuttama, iatrogeeninen sydänsairaus, jossa näkyy puutteellinen diastole. Vasemman kammion täyttyminen on vaikeutunut seinämän paksuuntumisen tai jäykistymisen vuoksi tai harvemmin siksi, että sydänpussin nestekertymä painaa kammiota. Diastolinen toiminnanvajaus on varhainen ja herkkä merkki sydänlihaksen heikkenemisestä. Se johtuu siitä, ettei sydänlihas tuota riittävästi energiaa (adenosiinitrifosfaattia, ATP:tä) pumpatakseen verta riittävästi aorttaan (noin kahvikupillisen kerrallaan). Energiavaje johtuu sydänlihassolujen mitokondrioiden toiminnan heikkenemistä, jota statiinit voivat aiheuttaa. Eräässä kliinisessä tutkimuksessa 14 potilasta, joiden kolesterolit olivat koholla, saivat kuusi kuukautta 20 mg atorvastatiinia. Heistä 14 sairastui diastoliseen kardiomyopatiaan, joka onneksi kuitenkin parani, kun se alkoivat syödä ubikinonia 300 mg päivässä (Silver ym. 2004).

Langsjoenin työryhmä testasi, korjaako ubikinonin nauttiminen ravintolisänä (300 mg/vrk) diastolisen vajaatoiminnan. Tutkimukseen valittiin 142 sydämen vajaatoimintaa sairastavaa potilasta, joilla ei voitu osoittaa muuta syytä kuin statiinit. Heille oli asetettu diagnoosiksi statiinien aiheuttama sydänlihassairaus (engl. statin-associated cardiomyopathy (SACM)). Potilaiden keski-ikä oli 65 vuotta, ja heistä 76% oli miehiä. Potilaat olivat joko hakeutuneet itse tai lääkäri oli lähettänyt heidät sairaalaan sydämen vajaatoiminnan oireiden vuoksi. Ne olivat alkaneet keskimäärin 6,8 vuotta sen jälkeen, kun potilaat olivat alkaneet syödä statiineja (atorvastatiini × 1, rosuvastatiini × 2, pitavastatiini × 5, simvastatiini × 0.25, lovastatiini × 0.25, ja pravastatiini × 0.125). Heistä 93 % valitti väsymystä, 73 % muistihäiriöitä, 54 % lihasheikkoutta, 60 % lihaskipuja, 37 % ääreishermoston vaivoja (puutumista, pistelyä). Heistä 6 prosentilla ejektiofraktio (EF) oli alle 50 %. EF on prosenttiosuus verestä, jonka kammio kerralla pumppaa aorttaan. Kammion ollessa laajimmilleen täyttynyt sen sisältämää verimäärää kutsutaan loppudiastoliseksi tilavuudeksi, supistumisen päättyessä vallitsevaa määrää loppusystoliseksi tilavuudeksi ja niiden erotusta iskutilavuudeksi. EF ei ole koskaan 100 %.  < 50% merkitsee huomattavaa ja < 35 % vaikeaa sydämen vajaatoimintaa.

Potilaiden statiinihoito lopetettiin, ja heille annettiin päivittäin ruoan lisänä 300 mg ubikinonia, pääasiassa pelkistetyssä muodossa, ubikinolina. Ennen vaikutusjakson alkua heille tehtiin lääkärintarkastus, oireet kartoitettiin, 44:n potilaan sydän tutkittiin kaikuluotauksella ja plasman kolesterolit ja ubikinonipitoisuudet analysoitiin. Tutkimukset toistettiin 3 ja 6 kuukauden kuluttua. Potilaita seurattiin keskimäärin 2,8 vuotta, 77 prosenttia heistä yli yhden vuoden. Seurannassa pysyi loppuun asti 137 potilasta. Neljä potilasta kuoli seurannan aikana, 2 tuntemattomasta syystä, 1 sydäntautiin ja 1 keuhkosyöpään. Kukaan ei kuollut vuoden kuluessa, mutta kolmen vuoden kuolleisuus oli 2,8 %. Kahdella oli aivohalvaus, mutta yhtään sydänkohtausta ei ilmaantunut. Ubikinonista ei havaittu mitään sivuvaikutuksia. Sydämen ultraäänitutkimukseen seurannan lopussa osallistui 131 potilasta.

Tulokset

Ubikinonihoito paransi merkittävästi 122 potilaan systolista EF:ää ja muita oireita (väsymystä, lihaskipuja ja -heikkoutta, muistihäiriöitä ja perifeeristä neuropatiaa, ks. artikkelin taulukko 2). Kolmasosalla sydämen diastolinen toiminta normalisoitui täysin. Vain 22 potilasta (15 %) ei saanut ubikinonista mitään havaittavaa hyötyä ja 5 % ilmoitti oireiden lisääntyneen. Näistä 22 potilaasta 7 oli lopettanut ubikinonin täysin, 9 oli vähentänyt sen annostusta ja 4 oli vaihtanut toiseen valmisteeseen (tavalliseen ubikinoniin). Vaikka potilaiden kokonaiskolesteroli suureni hiukan, keskimäärin 1,6 mmol/l, se ei lisännyt sydänkohtauksia eikä sydänkuolemia (Langsjoen ym. 2019).

Tulokset tukevat käsitystä, jonka mukaan ubikinoni vahvistaa sydänlihasta, parantaa vajaatoimintaa ja torjuu statiinien aiheuttamia haittoja. Yhdysvaltain ja Kanadan Heart Failure Societyn (HFSAn) Scientific Statements Committee pitää ubikinonia yhtenä parhaiten kliinisesti tutkituista ravintolisistä sydämen vajaatoiminnan hoidossa. Ubikinoni (300 mg/vrk) tulisi lisätä sydämen vajaatoiminnan Käypä hoito -suosituksiin.

Silver MA, Langsjoen PH, Szabo S, Patil H, Zelinger A. Effect of atorvastatin on left ventricular diastolic function and ability of coenzyme Q10 to reverse that dysfunction. American Journal of Cardiology 2004 Nov 15;94(10):1306-10. DOI: https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2004.07.121.

Langsjoen PH, Langsjoen JO, Langsjoen AM, Rosenfeldt F. Statin-Associated Cardiomyopathy Responds to Statin Withdrawal and Administration of Coenzyme Q10. Permanente Journal 2019;23:18.257. DOI: https://doi.org/10.7812/TPP/18.257 Free Access
Okuyama H, Langsjoen PH, Hamazak T et al. Statins Stimulate Atherosclerosis and Heart failure: Pharmacological Mechanisms. Expert Reviews in Clinical Pharmacology. 2015 1–11 Free Full Text

Tohtori Tolosen kommentti

Alla oleva kuva kertoo, kuinka statiinit voivat kalkkiuttaa valtimoita estämällä ATP:n tuotantoa ja K2-vitamiinia (joka ehkäisee valtimotauteja).

Statiinit aiheuttavat valtimoiden kalkkiutumista

Kuvan lähde. Okuyama ym. 2019

Kardiologi Langsjoen ei ole yksin kehuessaan ubikinolin/ubikinonin hyviä vaikutuksia sydämen vajaatoiminnan ehkäisyssä ja hoidossa. Tuore japanilaistutkimus vahvistaa, että 400 mg ubikinolia päivittäin nautittuna parantaa kolmessa kuukaudessa merkittävästi sydämen vajaatoiminnasta kärsivien potilaiden valtimoiden sisäpinnan eli endoteelin toimintaa (Kawashima ym. 2019). Japanilaiset kardiologit ovat jo kauan määränneet sydänpotilailleen ubikinonia.

Italialaisen Pavian yliopiston diabetes- ja muut lääkärit osoittavat tuoreessa satunnaistetussa vaihtovuoroisessa kaksoissokkotutkimuksessaan, että ubikinonin avulla statiini-intoleranttien potiaiden statiinien annos voidaan puolittaa ja statiinien haitat (lihaskivut ja -heikkous) voidaan torjua. Tässä tutkimuksessa 60 potilaalle annettiin ubikinonia vain 100 mg päivässä kolmen kuukauden ajan, mutta sekin oli tehokasta (Derosa ym. 2019).

Ubikinonin nauttiminen lievittää verihiukkausten (trombosyyttien) liiallista aktiviteettia (vaimentamalla αIIbβ3:a), mikä voi olla merkittävä seikka valtimotukosten ehkäisyssä, kirjoittavat kiinalaiset ja kanadalaiset tutkijat (Ya ym. 2019).  

Kawashima C, Matsuzawa Y, Konishi M, et al.Ubiquinol Improves Endothelial Function in Patients with Heart Failure with Reduced Ejection Fraction: A Single-Center, Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Crossover Pilot Study. American Journal of Cardiovascular Drugs. 2019;10.1007/s40256-019-00384-y. doi:10.1007
Derosa G, D'Angelo A, Maffioli P. Coenzyme q10 liquid supplementation in dyslipidemic subjects with statin-related clinical symptoms: a double-blind, randomized, placebo-controlled study. Drug Design Development and Therapy. 2019;13:3647–3655. Published 2019 Oct 21. doi:10.2147/DDDT.S223153 Free Access
Ya F, Xu XR, Tian Z, et al. Coenzyme Q10 attenuates platelet integrin αIIbβ3 signaling and platelet hyper-reactivity in ApoE-deficient mice [published online ahead of print, 2019 Nov 22]. Food and Function. 2019;10.1039/c9fo01686d. doi:10.1039/c9fo01686d