Väkevöity EPA voi auttaa ADHD-lapsia ja -nuoria, joiden veressä on vain vähän EPA-rasvahappoa.

Tämä on maailman ensimmäinen kliininen kaksoissokkotutkimus, jossa psykiatrit selvittivät puhtaan, väkevöidyn EPA-rasvahapon vaikutusta ADHD-lasten ja -nuorten oireisiin ja kognitiivisiin toimintoihin. EPA (1 200 mg/vrk) auttoikin hyvin kolmessa kuukaudessa niitä lapsia ja nuoria, joiden seerumin ja punasolujen EPA-pitoisuudet olivat pieniä tutkimuksen alussa. EPA nosti pitoisuuden 1,6-kertaiseksi ja samalla oireet vähenivät.

Viime vuonna ilmestynyt meta-analyysi (Chang ym. 2018) osoitti, että ADHD-potilailla on tavallista vähemmän kalaöljyn omega-3-rasvahappoja veressään. Toisin sanoen, he saavat ruokavaliostaan ja ravintolisistä liian vähän omega-3:a. Kliinisissä tutkimuksissa potilaille oli annettu päivittäin 2,7–640 mg DHA:ta ja 80–650 mg EPAa. Yhdessä tutkimuksessa oli annettu pelkkää väkevöityä EPAa 560 mg/vrk. Kalaöljyn anto ravintolisänä paransi potilaiden oireita lumehoitoon verrattuna kohtalaisesti (effect size g=0,38). Virheiden määrä väheni vielä enemmän (effect size, g=0,9 – 2,14).

Psykiatrian professori Carmine Parianten (Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, Kings College, Lontoo) johtama työryhmä testasi väkevöidyn EPAn vaikutusta lasten ja nuorten ADHD:ssa Taiwanilla China Medical University Hospitalissa. Tutkimusta selostetaan Nutraingredients.com-sivustolla 26.11.2019.

Tutkimukseen osallistui 92 lasta ja nuorta (ikähaarukka 6–18 v), joilla oli diagnosoitu ADHD, ja he saivat siihen käypää hoitoa. Heidän punasoluistaan mitattiin omega-3-rasvahapot ennen vaikutusjakson alkua ja sen päätyttyä 3 kuukauden kuluttua. Tarkoitus oli selvittää, mikä merkitys lähtötilanteen veren EPA-pitoisuudella oli EPA-hoitoon ja kuinka EPAn nauttiminen ruoan ja lääkityksen lisänä vaikutti potilaiden oireisiin, eritoten emotionaalisiin oireisiin, plasman hs-CRP:hen ja aivojen hermokasvutekijään (BDNF).

Potilaat saivat päivittäin 3 kuukautta joko 1 200 mg puhdasta väkevöityä EPAaa tai lumetta (verrokit). Potilaat, joille oli tehty neuropsykologiset CPT-testit ja mitattu seerumin ja punasolujen EPA-pitoisuus, jaettiin kolmeen luokkaan (EPA ≤ 0,9 1%, n = 29; > 0,91 –1.08 %, n = 30; ja EPA > 1.08 %, n = 27), ja CPT-testituloksia analysoitiin EPA-pitoisuuden mukaan. Alla olevassa kaaviossa esitetään tutkimuksen kulku.

ADHD-EPA-tutkimuksen kulku

Psykiatrisen klinikan 543 ADHD-potilaasta valittiin 103 lasta ja nuorta, jotka satunnaistettiin EPA- ja lumeryhmiin. Lume oli soijaöljyä. EPAn päiväannos oli 1 200 mg ja hoitoaika 3 kuukautta. Muutama potilas putosi pois seurannan aikana, joten lopullisiin testeihin ja niiden tulosten vertailun jäi 45 EPAa saanutta ja 41 verrokkia. Heille tehtiin Continuous Performance Test -patteri, joka mittaa keskittymiskykyä ja tarkkaavuutta, impulsiivisuutta, valppautta ym.

E-EPAa saaneiden CPT-tulokset paranivat verrattuna lähtötilanteeseen ja lumeryhmään (Effect size, ES = 0,38, p = 0,041).[Effect size on tilastotieteellinen suure, joka osoittaa vaikutuksen suuruutta tai voimakkuutta.] Eniten EPA auttoi niitä potilaita, joiden veressä oli alussa vähiten EPA-rasvahappoa (EPA ≤ 0,9 1%). Erityisesti koheni "hit reaction time", HRT, ES = 0,89, p = 0,015) ja valppaus (HRT interstimulus interval changes, HRTISIC, ES = 0,83, p = 0,036). [HRT = an index of psychomotor processing speed of the correct response.] Osallistujien CTP-pisteet on koottu artikkelin taulukkoon 1.

EPAn nauttiminen suurensi punasolujen EPA-pitoisuuden 1,6-kertaiseksi alkutilanteeseen verrattuna, muttei vaikuttanut DHA-pitoisuuteen.

Tutkijoille oli yllätys, että lumehoito paransi EPAa enemmän impulsiivisuutta ja virheiden tekoa. EPAsta ei ollut merkittävää apua niille potilaille, joiden veren omega-3-pitoisuus oli suuri tutkimuksen alkaessa. EPA ei vähentänyt hs-CRP:tä eikä vaikuttanut plasman BDNF-pitoisuuksiin. 

Johtopäätökset: EPA-hoito parantaa ADHD-lasten ja -nuorten kongitiivisia toimintoja ja oireita, eritoten niillä potilailla, joiden veren ja punasolujen EPA-pitoisuus on matala. Mielestäni tulokset puoltavat ADHD-potilaiden omega-3-indeksin mittaamista, ja jos se on matala (alle 8 %), E-EPA:n (1 200 mg/vrk) antamista ruoan lisänä.

"Omega-3-rasvahappohoito (tässä tapauksessa vahva EPA) on ADHD:ssa vähintään yhtä tehokasta joilekin ADHD-lapsille kuin lääkitys", sanoo tohtori Jane Chang Lontoon Kings Collegen psykiatrian, psykologian ja neurotieteiden instituutin tiedotteessa 22.11.2019. Metyylifenidaatin effect size (ES) on vain 0,22–0,42, kun EPAn ES on selvästi suurempi, 0,83–0,89, hän sanoo Nutraingredients.comin haastattelussa.

Omega-3 fish oil as effective for attention as drugs for some children with ADHD

Chang J P-C, Su K-P, Mordelle V, et al. High-dose eicosapentaenoic acid (EPA) improves attention and vigilance in children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and low endogenous EPA level. Translational Psychiatry 2019; Nov 20, 9, doi.org/10.1038/s41398-019-0633-0 Free Article
Chang, J. P., Su, K. P., Mondelli, V. & Pariante, C. M. Omega-3 polyunsaturated fatty acids in youths with attention deficit hyperactivity disorder: a systematic review and meta-analysis of clinical trials and biological studies. Neuropsychopharmacology 2018; 43, 534–545. doi:10.1038/npp.2017.160.Free Article

Tohtori Tolosen kommentti

ADHD:ssa tulee mitata potilaan plasman tai seerumin rasvahapot (tai omega-3-indeksi) ja antaa vahvaa, väkevöityä EPA-kalaöljyä niille, joilla on omega-3:n puute, jotta saadaan positiivinen vaikutus. Liian pienillä annoksilla peruskalaöljyä tulos jää saavuttamatta, kuten tuore iranilainen tutkimus osoitti. Siinä 6–12-vuotiaille ADHD-potilaille annettiin summamutikassa metyylifenidaatin lisänä joko lumetta tai peruskalaöljypakseleita, jotka sisälsivät vain 180 mg EPAa ja 120 mg DHA:ta, eikä ryhmien välillä ilmennyt merkitseviä eroja. Lasten plasman tai seerumin rasvahappopitoisuuksia ei ollut mitattu, kuten edellä selostamassani brittitutkimuksessa. Tällaiset huonosti tehdyt tutkimukset vain pilaavat hyvien ravintolisien, kuten E-EPAn mainetta.

Mohammadzadeh S, Baghi N, Yousefi F, Yousefzamani B. Effect of omega-3 plus methylphenidate as an alternative therapy to reduce attention deficit-hyperactivity disorder in children. Korean Joirnal of Pediatrics. 2019 Sep;62(9):360-366. doi: 10.3345/kjp.2018.06982. Free Article