Ubikinoli parantaa sydämen vajaatoimintaa

Sydämen vajaatoimintaa sairastavien potilaiden perifeeristen valtimoiden sisäpinnalla eli endoteelissa on toimintahäiriö, joka pahentaa tautia. Ubikinonin pelkistetty muoto, ubikinoli, 400 mg päivässä, parantaa sitä, osoittaa japanilaisten sydänklinikoiden kliininen satunnaistettu kaksoissokkotutkimus.

Sydämen vajaatoiminnassa vasen kammio ei jaksa pumpata verta aorttaan elimistön tarvetta vastaavaa määrää. Kun pumppausvoima (ejektiofraktio) on alle 40 %, potilas kärsii kliinisistä oireista. Japanilaiset sydänklinikat tutkivat, korjaisiko ravintolisänä nautittu ubikinoli endoteelin toiminnanhäiriötä. Ubikinoli on ubikinonin pelkistetty muoto.

Satunnaistettuun vaihtovuoroiseen kaksoissokkokokeeseen valittiin 14 kroonista vajaatoimintaa sairastavaa potilasta. Puolet heistä sai vakiohoidon lisänä 3 kuukautta päivittäin ubikinolia 400 mg ja puolet (verrokit) lumetta. Tämän vaikutusjakson jälkeen pidettiin kuukauden mittainen tauko (”pesuvaihe”), jonka tarkoitus oli huuhtoa ubikinolin vaikutus pois elimistöstä. Tauon jälkeen ryhmät vaihtoivat paikkaa ja sama hoito toistettiin.

Ennen vaikutusjaksoa ja sen jälkeen perifeeristen valtimoiden endoteelin toiminta tutkittiin reaktiivisen hyperemiaindeksin (RHI) avulla ja tulokset analysoitiin luonnollisella RHI:n logaritmilla (LnRHI).

Perifeerinen endoteliaalitoiminta parani kolmessa kuukaudessa merkitsevästi ubikinolilla, mutta ei lumehoidolla (p = 0,076). "Ubikinoli voi olla terapeuttinen aine sydämen vajaatoimintaa sairastavilla potilailla", päättelivät kardiologit.

Tutkimus on rekisteröity: Japanese University Hospital Medical Information Network (UMIN-ICDR). Clinical Trial identifier number UMIN000012604.

Tutkimus vahvistaa useita aikaisempia kliinisiä tutkimuksia ja potilaiden henkilökohtaisia kokemuksia ubikinonin/ubikinolin hyödyllisyydestä sydän- ja valtimotaudeissa.

Kawashima C, Matsuzawa Y, Konishi M, et al. Ubiquinol Improves Endothelial Function in Patients with Heart Failure with Reduced Ejection Fraction: A Single-Center, Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Crossover Pilot Study. American Journal of Cardiovascular Drugs. 2019 Nov 12. doi: 10.1007/s40256-019-00384-y

Tohtori Tolosen kommentti

Ubikinolia myydään ravintolisänä, mutta se on huomattavasti kalliimpaa kuin tavallinen ubikinoni. Tavallinen ubikinoni pelkistyy elimistössä ubikinoliksi, kuten alla oleva kuva kertoo.

Ubikinoni-Ubikinoli
Ubikinoni (CoQ10) pelkistyy elimistössä ubikinoliksi (CoQH2) ja päinvastoin, ubikinoli hapettuu osittain takaisin ubikinoniksi. Ubikinonin ja ubikinolin välillä vallitsee elimistössä (mitokondrioissa) vilkas vuorovaikutus molempiin suuntiin. Kun veren ubikinolin pitoisuus seerumissa alenee, nousee ubikinonin pitoisuus vastaavasti (Zhang ym. 2018). Ubikinoli imeytyy vereen ubikinonia paremmin, ainakin vanhoilla miehillä (Zhang ym. 2018), mutta samaan tulokseen päästäneen nauttimalla enemmän ubikinonia. Pelkän seerumin ubikinonin tai ubikinolin pitoisuuden perusteella ei voida tietää, mikä niiden pitoisuus on eri elimissä, esimerkiksi sydämessä tai aivoissa.