Karnosiini ehkäisee solumyrkyn (sytostaatin) haittavaikutuksia munuaisissa

Ifosfamidi (IFO) on solunsalpaaja, jota käytetään muun muassa lymfoomien, pehmytkudossarkoomien sekä rinta-, keuhko-, munasarja- ja kivessyöpien hoidossa. Lääke annetaan potilaaseen suonensisäisenä injektiona. Ifosfamidia voidaan käyttää yhdistelmähoitona sisplatinan ja doksorubisiinin tai doksorubisiinin ja vinkristiinin kanssa. Karnosiini ehkäisee ja vaimentaa ifosfamidin haittavaikutuksia munuaisissa, osoittaa uusi rottatutkimus.

Ifosfamidi aiheuttaa monia haittavaikutuksia, mm. seerumin elektrolyyttitasapainon häiriöitä, hapetusstressiä, mitokondrioiden toimintahäiriöitä ja munuais-, luuydin- ja virtsarakkovaurioita.

Karnosiini on biologisesti aktiivinen tehokas antioksidantti ja mitokondrioita suojaava dipeptidi, jonka on osoitettu aikaisemmin suojaavan muun muassa diabeetikkojen munuaisia. Kiinalaiset ja iranilaiset tutkijat osoittivat nyt rottakokeessa, että karnosiini suojaa myös IFOn aiheuttamilta munuaisvaurioilta. Rotille annettiin IFOa 50 mg/kg (vatsaonteloon injisoituna) joko yksin tai karnosiinin kanssa (250 tai 500 mg/kg). Seerumista ja virtsasta analysoitiin useita hapetusstressiä ja munuaisvaurioita osoittavia biomarkkereita. Lisäksi munuaisten mitokondrioita eristettiin ja niiden toimintoja tutkittiin.

IFOn anto (pelkästään) suurensi seerumin kreatiniinia ja veren ureaa, aiheutti hypokalemiaa ja hypofosfatemiaa ja lisäsi virtsan sokeri- ja valkuaispitoisuuksia, glutamyylitransferaasia (γ-GT:tä) ja alkaalista fosfataasia (ALP), jotka kaikki osoittivat IFOn haittoja. Lisäksi IFO lisäsi munuaisissa vapaita radikaaleja (ROS) ja lipidiperoksideja (LPO). Munuaisten glutationiperoksidi (GSH) ja antioksidanttikapasiteetti huononivat IFO-hoidossa, samoin mitokondrioiden dehydrogenaasin aktiivisuus, GSH ja membraaniopotentiaali sekä ATP vähenivät, kun taas mitokondrioiden LPO ja kalvon läpäisevyys lisääntyivät.

Karnosiinin anto (250 ja 500 mg/kg) vatsaonteloon injisoituna lievensi IFO:n aiheuttamaa hapetusstressiä ja munuaisten mitokondrioiden toiminnanvajetta.

Johtopätökset: IFO:n pääasialliset munuaisia vaurioittavat biologiset mekanismit ovat hapetusstressin lisääntyminen ja mitokondrioiden toiminnan häiriintyminen, joita karnosiini lieventää, päättelevät tutkijat. Tuloksista voidaan päätellä, että IFO-hoidon yhteydessä kannattaa nauttia karnosiinia munuaisten suojelemiseksi sytostaatin haittavaikutuksilta.

Ommati MM, Farshad O, Ghanbarinejad V, et al. The Nephroprotective Role of Carnosine Against Ifosfamide-Induced Renal Injury and Electrolytes Imbalance is Mediated Via the Regulation of Mitochondrial Function and Alleviation of Oxidative Stress. Arzneimittelforschung/Drug Research (Stuttg). 2019 Oct 31. doi: 10.1055/a-1017-5085.

Tohtori Tolosen kommentti

Tämäkin tutkimus vahvistaa, että syövän tukihoito ravintolisillä vähentää kemoterapian sivuvaikutuksia.

Karnosiinia käytetään monien syöpätautien täydentävään hoitoon.