Odottavan äidin lihavuus, syntyvän lapsen neuropsykologinen kehitys ja kalaöljy

Yhä useampi raskaana oleva nainen on lihava, ja hänen elimistössään vallitsee krooninen matala-asteinen tulehdus. Se ilmenee veren lisääntyneinä tulehdussytokiineina, mm. tuumorinekroositekijä-alfa (TNF-α), interleukiini-6 (IL-6) ja monosyyttien kemoataktantti-proteiini-1 (MCP-1 eli CCL2).  Äidin lihavuus ja siihen liittyvä tulehdustila haittaavat sikiön neuropsykologista kehitystä, joka ilmenee vauvan itkuisuutena, pelokkuutena ja muina kielteisiä tunteina, negatiivisena affektisuutena. Sitä voidaan ehkäistä, jos äiti nauttii ravintolisänä riittävästi EPA-rasvahappoa, osoittaa Oregonin yliopiston psykiatrien, neurologien ja terveystieteilijöiden ainutlaatuinen tutkimus.

Lihavuus aiheutaa kroonista matala-asteista tulehdusta, joka puolestaan aiheuttaa ja ylläpitää monia kroonisia sairauksia, mukaan luettuina mielenterveyshäiriöt. Oregonin yliopiston psykiatrit, neurologit ja terveystieteilijät selvittivät – laatuaan maailman ensimmäisessä tutkimuksessa – vaikuttaako raskaana olevan naisen lihavuus ja hänen kohonneet tulehdusarvonsa haitallisesti syntyvän lapsen hermostolliseen kehitykseen ja mielenterveyteen, erityisesti negatiiviseen affektisuuteen (NA). Ja jos vaikuttaa, voidaanko lapsen käytöshäiriöitä ehkäistä kalaöljyllä. Näitä haittoja ovat mm. ADHD, ahdistus ja masennus.

Negatiivinen affektisuus on persoonallisuuden ominaisuus, johon liittyy kielteisiä tunteita, huono itsetunto, vihaisuutta, halveksuntaa ja inhoa muita ihmisiä kohtaan, syyllisyyttä ja hermostuneisuutta.

Ihmiset, joilla negatiivinen affektisuus, näkevät itsensä ja ympärillään olevan mailman yleensä kielteisenä, ja he ovat tyytymättömiä elämäänsä ja näkevät tulevaisuutensa synkkänä. Jos raskaana oleva äiti välittää lihavuutensa vuoksi lapselleen tällaiset eväät elämään, kannattaa asiaa tutkia ja selvittää, voidaanko ongelmaa ehkäistä ennakolta esimerkiksi kalaöljyllä, kirjoittavat Oregonin yliopiston tutkijat.

Ajassa etenevään (prospektiviseen) tutkimukseen valittiin 62 raskaana olevaa naista ja heidän puolen vuoden ikäistä lastaan (joista 40 % oli tyttöjä). Äideistä kirjattiin (aikaisemmista terveystiedoista) painoindeksi ennen raskauden alkua, ja se mitattiin uudelleen raskauden viimeisellä kolmanneksella. Silloin mitattiin myös heidän veriplasmastaan omega-3-rasvahappojen (EPA ja DHA) pitoisuudet. Lasten negatiivinen affektisuus arvioitiin 6 kuukauden iässä. Arvion tekivät sekä äidit että tutkijat. Äidin tulehdustilaa selvitettiin analysoimalla heidän veriplasmastaan tulehdussytokiinit TNF-α, IL-6 ja MCP-1 (jota rasvasolut tuottavat; MCP-1 voi olla mukana liikalihavuuteen liittyvissä terveysongelmissa).

Tutkimusaineiston demografiset tiedot käyvät ilmi artikkelin taulukosta 2.

Tutkijat etsivät vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  1. Ennustaako äidin raskautta edeltävä lihavuus ja viimeisen raskausajan kolmanneksen aikaisten plasman omega-3-rasvahappojen pitoisuus lapsen negatiivista affektisuutta puolen vuoden iässä?
  2. Voidaanko lapsen negatiivista affektisuutta ehkäistä antamalla äidille raskauden aikana kalaöljyn omega-3-rasvahappoja?

Tulokset osoittivat, että mitä suurempi äidin plasman EPA-pitoisuus oli, sitä pienemmät olivat tulehdussytokiinien pitoisuudet. Raskautta edeltävä painoindeksi ja äidin veren vähäinen EPA-rasvahapon (mutta ei DHA:n ja kokonaisomega-3:n) pitoisuus ennakoivat lapsen negatiivista affektisuutta. Niiden äitien, joiden veren EPA-pitoisuus oli suuri, lapset itkivät muita vähemmän, olivat vähemmän pelokkaita ja surullisia. Äidin veren suuri EPA-pitoisuus selittää sitä, etteivät kaikkien lihavien äitien lapset sairastu negatiiviseen affektisuuteen. EPA on tehokas tulehdusta ehkäisevä ja vaimentava omega-3-rasvahappo, joka on myös antidepressiivinen. [Kalaöljyn muilla omega-3-rasvahapoilla ei ollut tässä tutkimuksessa lapsen NA:ta ehkäisevää vaikutusta.)

kalaöljykapseleita

Raskaana olevat naiset ja syntyvät lapset hyötyvät puhdistetusta väkevöidystä kalaöljystä, eritoten E-EPAsta.

EPAn nauttiminen raskauden aikana voi suojata syntyvää lasta käyttäytymishäiriöiltä, vaikka äiti olisi ollut raskauden aikana ylipainoinen. Tutkimus vahvistaa useissa psykiatrien klinikoissa aikaisemmin tehtyjä kliinisiä tutkimuksia, joiden mukaan EPA on ainoa tehokas antidepressiivinen omega-3-rasvahappo. Tulosten perusteella raskaana olevien, etenkin ylipainoisten naisten tulee nauttia puhdistettua ja väkevöityä E-EPAa, joka suojaa syntyvää lasta negatiiviselta affektisuudelta. (E-EPA ehkäisee myös äidin raskaudenaikaista ja synnytyksen jälkeistä masennusta).

Gustafsson HC, Holton KF, Anderson AN, et al. Increased Maternal Prenatal Adiposity, Inflammation, and Lower Omega-3 Fatty Acid Levels Influence Child Negative Affect. Frontiers in Neurosciences. 2019 Oct 1;13:1035. doi: 10.3389/fnins.2019.01035. eCollection 2019. Free Article