Kalaöljy autoimmuunitaudeissa

Kalaöljyn omega-3-rasvahappojen (ω-3) EPAn ja DHA:n terveysvaikutuksia on tutkittu jo 80 vuotta, mutta vasta 1980-luvulta alkaen uuden polven väkevöityjen valmisteiden pitkäaikaiskäytön hyödyt on osoitettu monissa kroonisissa sairauksissa. Valitettavasti monissa tutkimuksissa on käytetty heikkotasoisia valmisteita usein aivan liian lyhyinä vaikutusjaksoina, jolloin tulokset ovat jääneet ei-positiivisiksi. Viimeisen kymmenen vuoden aikana koe-eläimille ja potilaille annetut väkevöidyt valmisteet, suurina päiväannoksina, ovat tuoneet uutta tietoa kalaöljyn ω-3:n aineenvaihduntatuotteista ja niiden biologisista vaikutusmekanismeista reumataudeissa, yleistyneessä punahukassa (SLE), MS-taudissa ja tyypin 1 diabeteksessa. Myös ruotsalaiset Sahlgrenskan yliopistosairaalan tutkijat selvittävät, kuinka ω-3:t parantavat immuunijärjestelmän solujen toimintaa.

"Jos juku esittää terveysväitteitä ravintolisistä, hänen täytyy kyetä perustelemaan ne uskottavasti biologisilla ja farmakologisilla vaikutusmekanisemilla", muistutti aina Kansanterveyslaitoksen (nyk THL) entinen ylijohtaja Jussi Huttunen. Kiinalaiset tutkijat perustelevat juuri tällä tavoin alla olevassa kuvassa ja artikkelinsa tekstissä esittämänsä kalaöljyn terveysvaikutukset autoimmuunitaudeissa.

omega-3:t autoimmuunitaudeissa

Kalaöljyn omega-3-rasvahappojen (ω-3 PUFAs) biokemiallisia/farmakologisia vaikutuksia solukalvolla ja soluissa. ω-3:t tuottavat elimistössä nanomolekyylejä (resolviineja, kuvassa RvD1, RvE1, dokosatrieenejä ja maresiineja), jotka ehkäisevät hapetusstressiä ja kroonista matala-asteista tulehdusta (inflammaatiota), jotka myllertävät kaikissa pitkäaikaissairauksissa. ω-3t stimuloivat niiden vastaanottimia (reseptoreita, kuten GPR120:tä). Se liittyy β-arrestiini2:een ja estää TAB1-välitteistä TAK1-aktivaatiota, jolloin NF-κB:hen liittyvä proinflammatorinen signalointi estyy autoimuunitaudeissa. ω-3:t ja niiden metaboliitit vaimentavat Th1-solujen aktivaatiota estämällä mTORC1:tä, jotka puolestaan aktivoivat tulehdussytokiinien vaimentajia (SOCS).  ω-3:t voivat estää STAT4:ä, mikä on välttämätöntä Th1-solujen muodostumiselle CD4+ T-soluista. Toista välittäjäainereittiä  ω-3:t stimuloivat STAT6:tta.

Kuvan esittämien kumulatiivisten vaikutusten kautta ω-3:t voivat ehkäistä autoimuunitauteja ja jarruttaa niiden kulkua. Toki ω-3:lla on muitakin vaikutusmekanismeja, kuten mTOR-aktiivisuuden säätely (kuvassa). Kalaöljyn käytöllä – väkevöitynä valmisteena ja riittävän suurena päiväannoksena (2–4 grammaa)  on valtavat mahdollisuudet invalidisoivien sairauksien hoidossa, päättelevät kiinalaiset tutkijat. Heidän artikkelinsa on luettavissa kokonaisuudessaan maksutta alla olevasta linkistä.

Li X, Bi X, Wang S, Zhang Z, Li F, Zhao AZ. Therapeutic Potential of ω-3 Polyunsaturated Fatty Acids in Human Autoimmune Diseases. Review. Frontiers in Immunology. 2019 Sep 27;10:2241. doi: 10.3389/fimmu.2019.02241. eCollection 2019. Free article (134 kirjallisuuviitettä).

Tukea Ruotsista

Göteborgin Sahlgrenska-yliopistosairaalan tutkijat selvittävät uudessa kirjallisuuskatsuksessaan samaa asiaa kuin kiinalaiset edellä. He esittävät ω-3-rasvahapoista elimistössä syntyvien aineenvaihduntatuotteiden (metaboliittien) vaikutusta immuunijärjestelmän soluissa alla olevassa kaavakuvassaja tekstissään. Vaikutukset on koottu yhteen artikkelin taulukossa 1.

Omega-3-rasvahapot ja immuunijärjestelmä

Gutiérrez S, Svahn SL, Johansson ME. Effects of Omega-3 Fatty Acids on Immune Cells. Review.
International Journal of Molecular Sciences. 2019 Oct 11;20(20). pii: E5028. doi: 10.3390/ijms20205028. Free Artricle (162 kirjallisuusviitettä).

omega-3:sta syntyy elimistössä tulehdusta sammttavia nanomolekyylejä

Carracedo M, Artiach G, Arnardottir H, Bäck M. The resolution of inflammation through omega-3 fatty acids in atherosclerosis, intimal hyperplasia, and vascular calcification. Seminars in Immunopathology. 2019 Nov 6. doi: 10.1007/s00281-019-00767-y. Free Article

Tukea Japanista

Japanilaiset tutkijat kirjoittavat uudessa katsauksessaan, että kalaöljyn omega-3-rasvahappojen aineenvaihduntatuotteista on hyötyä allergioiden hoidossa in vitro ja in vivo  (Kim ym. 2019

Kim IH, Kanayama Y, Nishiwaki H, Sugahara T, Nishi K. Structure-Activity Relationships of Fish Oil Derivatives with Anti-Allergic Activity In Vitro and In Vivo. Journal of Medical Chemistry. 2019 Oct 16. doi: 10.1021/acs.jmedchem.9b00994.