Berberiini ehkäisee lääkkeiden haittavaikutuksia

Berberiini on eniten ja parhaiten tutkittuja luonnonlääkkeitä. Siitä on tällä hetkellä Yhdysvaltain terveysviraston PubMed-tietokannassa 5 466 tieteellistä tutkimusraporttia. Uudet iranilaiset rottatutkimukset osoittavat, että berberiini vähentää ja ehkäisee lääkkeiden haittavaikutuksia: diklofenaakin aiheuttamia munuaisvaurioita ja olantsapiinin aiheuttamaa lihomista ja metabolista oireyhtymää. Tutkimukset puoltavat berberiinin käyttöä näiden lääkkeiden kera.

Diklofenaakki on yleisesti tulehduksiin ja kuumeeseen käytetty lääke. Sen kauppanimiä Suomessa ovat mm. Voltaren tai Diclomex. Diklofenaakki rauhoittaa tulehduksesta johtuvaa kipua, vähentää kuumotusta, turvotusta, kipua ja liikearkuutta sekä alentaa kuumetta. Diklofenaakki vaikuttaa estämällä prostaglandiineja syntetisoivia syklo-oksigenaasientsyymejä (COX). Lääke on epäspesifi eli se vaikuttaa sekä COX-1- että COX-2-entsyymeihin. Valmistetta voidaan antaa usealla eri tavalla, joista tavallisimmat ovat oraalinen eli suun kautta ja iholle siveltävä geeli.

Diklofenaakki voi vaurioittaa munuaisia. Berberiinin nauttiminen joko yksin tai penoksifylliisin kanssa ehkäisee diklofenaakin aiheuttamia munuaisvaurioita, osoittaa uusi rottatutkimus (Hussien ym. 2019).

Olantsapiini (kauppanimillä Zyprexa, Olanzapin ratiopharm, Solazin, Zalasta) on piperatsiineihin kuuluva bentsodiatsepiinijohdos, joka on epätyypillinen eli toisen polven psykoosilääke. Sitä käytetään skitsofrenian psykoosioireiden ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön kohtalaisten ja vaikeiden maniavaiheiden hoitoon. Maniahoidon tehotessa voidaan käyttöä jatkaa estämään mielialahäiriön uusiutumista.

Olantsapiini nostaa veren sokeria ja lihottaa. Vähintään joka kymmenes sitä käyttävä potilas lihoo ja heistä osa sairastuu metaboliseen oireyhtymään. Yli 11 kk käytön aikana 64 prosenttia potilaista lihoo vähintään 7 %, 32 prosenttia potilaista vähintään 15 % ja 12 prosenttia potilaista vähintään 25 %. Lisäksi lääke aiheuttaa uneliaisuutta, verenpaineen laskua ylös noustessa (huimausta) ja verinesteen prolaktiiniarvojen kasvua (yli 30 %:lla potilaista).

Yhdellä 10−100:sta käyttäjästä ilmenee ekstrapyramidaalioireita (parkinsonismia eli vapinaa ja lihasjäykkyyttä: kyvyttömyyttä pysyä paikallaanliikehäiriöitä (dyskinesiaa) ja kouristuksia). Lääkkeellä on suuri määrä muitakin sivuvaikutuksia.

Rotille olantsapiinin kera annettu berberiini tasapainottaa verensokeria ja insuliiniresistenssiä ja estää lihomista ja muita haittavaikutuksia (Al-Naimi ym. 2019). Tutkimus puoltaa berberiinin nauttimista olantsapiinin käytön yhteydessä.

Berberiinillä on tavattoman monia biokemiallisia terapeuttisia vaikutusmekanismeja, joilla se toimii antioksidanttina ja tulehdusta ehkäisevänä ja sammuttavana aineena elimistössä (Ashrafizadeh ym. 2019).

Hussien NR, Al-Kuraishy HM, Al-Gareeb AI. Reno-protective effect of berberine. Journal of Pakistan Medical Assocociation. 2019 Aug;69(Suppl 3)(8):S83-S87. PubMed

Hussien NR, Al-Kuraishy HM, Al-Gareeb AI. Berberine and Pentoxifylline: A novel combination in amelioration of acute kidney injury. Journal of Pakistan Medical Assocociation. 2019 Aug;69 (Suppl 3)(8):S98-S97.

Al-Naimi MS, Rasheed HA, Al-Kuraishy HM, Al-Gareeb AI. Berberine attenuates olanzapine induced-metabolic syndrome. Journal of Pakistan Medical Assocociation. 2019 Aug;69 (Suppl 3)(8):S88-S92.

Ashrafizadeh M, Fekri HS, Ahmadi Z, et al. Therapeutic and biological activities of berberine: The involvement of Nrf2 signaling pathway. Journal of Cellular Biochemistry 2019 Oct 14. doi: 10.1002/jcb.29392.