Täydentävät hoidot kaikille

Täydentävien hoitomuotojen suosio kasvaa maailmalla. Monessa maassa niitä on liitetty viralliseen terveydenhuoltoon. Runsas miljoona suomalaista käyttää täydentäviä hoitoja terveytensä edistämiseksi. Kansalaisaloitteella halutaan turvata näiden suosittujen ja turvallisten hoitojen saanti myös tulevaisuudessa.

Suomessa on 6 000 – 8 000 täydentävien hoitojen koulutettua ammatinharjoittajaa. Vitamiineja, kalaöljyjä, maitohappobakteereja ja muita ravintolisiä myydään päivittäistavarakauppojen, apteekkien ja verkkokauppojen lisäksi noin 300 terveyskaupassa. Täydentävät hoidot ja niihin liittyvät tuotteet ja palvelut työllistävät monella toimialalla tuhansia henkilöitä, joiden tavoitteena on edistää kansalaisten hyvinvointia. Terveyskauppa on jo yli puoli vuosisataa erikoistunut luonnonmukaisen terveydenhoidon opastukseen ja kouluttautunut ravintolisien ja kasvirohdosvalmisteiden parhaaksi osaajaksi.
 
Terveyskaupassa luontaistuoteneuvojat ja fytonomit kohtaavat vuosittain miljoonia kertoja omasta terveydestään kiinnostuneita kuluttajia ja opastavat kohti parempaa terveyttä. Tällä työllä on kansanterveydellistä vaikutusta.
 
Tutkituille täydentäville hoidoille ei tule asettaa rajoituksia tai kieltoja, jotka rajaisivat valinnanvapautta oman terveyden hoidon osalta. Joissain keskusteluissa on väläytelty sääntelyä, jossa tietyt ihmisryhmät, esimerkiksi lapset, diabeetikot ja syöpää sairastavat, rajattaisiin täydentävien hoitojen ulkopuolelle.
 
Vireillä olevan kansalaisaloitteen tavoitteena on turvata kansalaisten yhdenvertainen valinnanvapaus saada täydentäviä hoitoja. Täydentäville hoidoille mahdollisesti asetettavat rajoitukset tulisivat valinnanvapauden kaventumisen lisäksi aiheuttamaan täydentävien hoitojen ammatinharjoittajien työttömyyttä ja haittaisi merkittävästi myös täydentävien hoitojen parissa toimivia yrityksiä.

KANNATATKO TUTKITTUJA TÄYDENTÄVIÄ HOITOJA?

Käy kannattamassa täydentävien hoitojen kansalaisaloitetta, jotta myös tulevaisuudessa kaikilla on valinnanvapaus oman terveyden ylläpitämisessä.

Aloitteen pääset allekirjoittamaan Kansalaisaloite.fi-sivustolla.

Täydentävien hoitojen järjestöt paheksuvat uskomushoito-termin käyttöä
Järjestöt ovat laatineet yhteisen kannanoton, jossa todetaan, että uskomushoito-termi on epäasiallinen ja loukkaava. Järjestöt vaativat, että yhteiskuntavaikuttamista harjoittavien tahojen, poliitikkojen ja viranomaisten on käytettävä asiallista termiä näistä hoidoista ja ammatinharjoittajista: yleisterminä täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot, lyhyemmässä muodossa täydentävät hoidot, luontaishoidot tai CAM-hoidot (CAM = Complementary and Alternative Medicine).

Työoikeuden professori Seppo Koskisen lausunto