Kalaöljyn säännöllinen käyttö ylläpitää ja parantaa ikääntyvien fyysistä kuntoa

Ikääntyessä lihasmassa ja -kunto sekä fyysinen suorituskyky vähenevät, vyötärön ympärysmitta pyrkii kasvamaan ja aineenvaihdunta huononee. Yhtenä syynä on liikunnan väheneminen ja istuvan elämäntavan lisääntyminen. Seurauksena on usein vanhuus-raihnaisuusoireyhtymä (sarkopenia, geriastenia). Siihen liittyy lisääntynyt taipumus lihomiseen ja riski kaatumiseen, luunmurtumiin, luukatoon, diabetekseen, metaboliseen oireyhtymään, sydän- ja verisuonitauteihin, syöpään, masennukseen ja muihin ns. elintasosairauksiin sekä ennenaikaiseen kuolemaan. Amerikkalaiset liikuntafysiologit osoittavat uudessa tutkimuksessaan, että 12 viikon kunto-ohjelma ja sitä täydentävä kalaöljyn käyttö vastustavat edellä mainittuja muutoksia terveillä yli 60-vuotiailla.

Ikääntymiseen liittyvän haurastumisen (sarkopenian eli gerastenian) yleisimpiä merkkejä ovat

  • heikko käden puristusvoima,
  • hidas kävelyvauhti,
  • vähäinen fyysinen aktiivisuus ja väsymys (tyytymättömyys elämään)

Sarkopenia siis tarkoittaa ikääntymiseen littyvää lihasten surkastumista, dynapenia puolestaan lihavoiman heikentymistä. Kumpaakin voidaan ehkäistä ja hidastaa kuntoilulla ja ravintolisillä.

Tutkimukseen kutsuttiin 10 tervettä miestä ja 18 naista, keski-iältään 65,5 ± 5,0 vuotta, joista 2/3:lle suunniteltiin ja toteutettiin 12 viikon kunto-ohjelma (resistance training, RT). Koehenkiöt olivat terveitä, heillä ei ollut todettu vakavia sydän- tai verisuonitauteja, metabolisia (aineenvaihdunnan) tauteja tai mielenterveyshäiriöitä. He eivät tupakoineet eivätkä nauttineet kalaöljyä ravintolisänä, eivät juoneet runsaasti alkoholia (yli 5 drinkkiä viikossa), eivät harrastaneet kuntoilua, eivätkä syöneet tulehduskipulääkkeitä. Aluksi heille tehtiin laaja, noin 70-prosenttisesti kuormittava kuntotesti (Applied Exercise Physiology Lab).

Osallistujat jaettiin sattumanvaraisesti kolmeen ryhmään

1. Verrokit (ei RT, ei ravintolisiä), 3 miestä, 5 naista, 3 lumekapselia päivässä

2. Vain RT, 3 miestä, 7 naista, 3 lumekapselia päivässä

3. RT + kalaöljy, 4 miestä, 6 naista. Kalaöljy otettiin aterioiden yhteydessä, kolme kapselia päivittäin, yhteensä 2,1 g EPAa ja 0,72 g DHA:ta (yhteensä 2 820 mg/pv).

Tutkittavien lihaskuntoa ja kestävyyttä testattiin monin tavoin vaikutusjakson alussa ja lopussa: käsien puristusvoimakoe (hand grip test), 5 kertaa sit-up -testi (vatsaliike selinmakuulta istumaan, 5T-STS), TUG-toimintakoe, 6 minuutin kävelytesti (6MW) ja 30-s sit-to-stand (30S-STS) (jossa noustaan 30 sekunnissa tuolilta istualtaan seisomaan ilman käsien tukea mahdollisimman ripeästi). Lisäksi verenpaine mitattiin vaikutusjakson alussa ja lopussa.

hand grip test

Käsien puristusvoiman mittaus (hand grip test).

SPPB-testi

Kuvassa 30S-STS-testi: tuolilta noustaan 30 kertaa mahdollisimman ripeästi istualtaan seisomaan ilman käsien apua, ja siihen kulunut aika mitataan. Aika kertoo henkilön kunnosta. Lisäksi koehenkilöiltä mitattiin mm. käsien puristusvoimaa ja muita lihaskuntoa osoittavia seikkoja.

HYVÄ LUKIJANI: teepä itsekin kotonasi 30S-STS-testi. Tee pari koenousua ennen kuin aloitat testin. Montako kertaa jaksoit nousta 30 sekunnissa? Alla oleva taulukko antaa vihjeen siitä, oletko ikää vastaavassa hyvässä kunnossa.

30S-STS

Kaikki voimaa ja kuntoa mittaavat testitulokset kohenivat kunto-ohjelmaan osallistuneilla. Sitä vastoin verrokkien TUG-tulokset huonontuivat, mutta 30S-STS ja 6MW-testin tulokset säilyivät muuttumattomina.

Kalaöljyä syöneiden diastolinen verenpaine aleni keskimäärin 4,5 mmHg ja systolinen 5,6 mmHg. Myös keskimääräinen valtimopaine (mean arterial pressure, MAP) aleni. MAP lasketaan seuraavasti: DBP + ⅓ (SBP - DBP). Muilla ryhmillä ei havaittu muutoksia verenpaineessa (kuvio alla).

Kalaöljy alensi verenpainetta

Grafiikka osoittaa, kuinka kalaöljy alensi verenpainetta. CON = verrokit, RT = vain kunto-ohjelmaan osallistuneet, RTO 0 kunto-ohjelmaan osallistuneet kalaöljyä saaneet. SPD = systolinen verenpaine, DBP = diastolinen verenpaine, MAP = mean arterial pressure = keskimääräinen valtimoverenpaine. Ne kaikki alenivat kalaöljyä saaneilla (oikeanpuoleiset pylväät).

Ikääntyvien ihmisten fyysisen kunnon koheneminen ehkäisee tutkimusten mukaan ennenaikaisia kuolemia. Tämäkin tutkimus osoittaa, että kuntoliikunnan lisäksi nautittu kalaöljy tehostaa lihaskunnon kohenemista. Tulokset tukevat viime vuonna julkaistua ranskalaistutkimusta. Muista tutkimuksista tiedetään, että kalaöljyn omega-3:t parantavat solujen pienoisvoimalaitosten, mitokondrioiden, toimintaa (Afshordel ym. 2015), mikä puolestaan tehostaa sydämen, keuhkojen, aivojen ja lihasten energian (ATP:n) tuotantoa. Omega-3:n nauttiminen ravintolisänä ehkäisee telomeerien nopeaa lyhenemistä, mikä merkitsee sitä, että vanhenemismuutoket hidastuvat.

Kirjoittajat edustavat seuraavia tutkimuslaitoksia

1. Department of Kinesiology and Dance, New Mexico State University, Las Cruces, NM 88003, USA. srlee@nmsu.edu.
2. Department of Kinesiology and Health Promotion, California State Polytechnic University, Pomona, CA 91768, USA.
3. Department of Exercise Science and Health Promotion, Florida Atlantic University, Boca Raton, FL 33431, USA.

Tutkimuksen voi lukea kokonaisuudessaan maksutta alla olevasta linkistä.

Lee SR, Jo E, Khamoui AV. Chronic Fish Oil Consumption with Resistance Training Improves Grip Strength, Physical Function, and Blood Pressure in Community-Dwelling Older Adults. Sports (Basel). 2019 Jul 9;7(7). pii: E167. doi: 10.3390/sports7070167. Free Full Text

Espanjalaiset, sveitsiläiset, amerikkalaiset ja australialaiset tutkijat vahvistavat nämä havainnot (Cruz-Jentoft ym. 2019).

Cruz-Jentoft AJ, Dawon Hughes B, Scott D, Sanders KM, Rizzoli R. Nutritional strategies for maintaining muscle mass and strength from middle age to later life: A narrative review. Maturitas. 2020;132:57–64. doi:10.1016/j.maturitas.2019.11.007